BŪTIS: IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<348/459> KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS # 2021-10-28

BŪTIS: IŠMINTIS

ROMUALDO ČERNECKIO

348/459

KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS

2021 – 10 – 28

Kataklizmai gamtoje – tai piktavališkos ir barbariškos žmonijos veiklos padariniai.

Kiek žuvo žmonijos civilizacijų, nepasakys niekas, nes visa, kas gyva, žuvę, o visus galimus išsamius ir suvokiamus šaltinius vėliau sunaikino barbarai, nors kas žino, gal jie dar mokslininkų nerasti.

Matyt, tik žmogus save laiko protingu…

Related posts