BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  EKŪ # WWW.DIRST.LT P.<737/888> DIRST: APIE ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINAS # 2021-11-03

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

737/888

DIRST: APIE ŠILUMOS IR KARŠTO

VANDENS KAINAS

Informacijos šaltinis: 

Portale paskelbta: 2021 – 11 – 03

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

Šilumos ir karšto vandens kainų taikymas 2021 m. lapkričio mėnesį

2021-10-29

Informuojame, kad įvertinus perkamos iš AB „Ignitis gamyba“ šilumos kainą nuo 2021 m. lapkričio 1 d. – 3,43 euro ct/kWh be PVM, iš UAB „Autoidėja“ – 2,92 euro ct/kWh be PVM, iš UAB „Intergates“ – 2,92 euro ct/kWh be PVM ir dujų kainą šilumos gamybos savo šaltiniuose – 56,86 Eur/MWh, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos (be PVM) lapkričio mėn. bus:

Dedamoji Dedamosios kaina

Eur arba euro ct

 

1. Šilumos kainos dedamosios iš viso

Iš jų:

 

5,43 euro ct/kWh

1.1. šilumos kainos pastovioji dedamoji 1,16  euro ct/kWh
1.2. šilumos kainos kintamoji dedamoji 4,27  euro ct/kWh
1.3. papildoma dedamoji (dėl nepadengtų sąnaudų susigrąžinim0 )
2. Karšto vandens kainos dedamosios

gyventojams Iš jų:

5,16 Eur/m3
2.1. pastovioji dedamoji 0,52 Eur/m3
2.2. kintamoji dedamoji 4,64 Eur/m3
3. Karšto vandens kainos dedamosios

kitiems vartotojams Iš jų:

5,16 Eur/m3
3.1. pastovioji dedamoji 0,52 Eur/m3
3.2. kintamoji dedamoji 4,64 Eur/m3

Gyventojai 2021 m. lapkričio mėn. už šilumą mokės 5,92 euro ct už kWh (su 9 % PVM) ir už karštą vandenį – 5,62 Eur už kub. m. (su 9% PVM).

Related posts