BŪTIS: IŠMINTIS / KŪRYBA # GINTAUTO ČERNECKIO P.<33> „SAULĖS GĖLĖS SĖKLOS: LAKONIKOS“ (TĘSINYS I) # 2021-11-04 

BŪTIS: IŠMINTIS / KŪRYBA

GINTAUTO ČERNECKIO

33

„SAULĖS GĖLĖS SĖKLOS: LAKONIKOS“

(TĘSINYS I) 

GINTAUTAS ČERNECKIS, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas (Plungė)

2021-11 – 04

XIV

Ritmas pagauna

patį nuoširdžiausią,

kai Brolijos sodai

pilni vaisių.

XV

Linksmas sau

sveikina džiaugsmo taure,

jam nereikia

ganomos avinijos.

XVI

Gyduolę atpažįsta

iš dvelksmo,

jos žiedas

be šešėlio.

XVII

Galima prisijaukinti

visai kitokį,

net svetimą,

ir sulaukti giedros.

XVIII

Tikrasis pilnas

spurdančių minčių,

kurias pagavęs

tuoj paleidžia gelmėn.

XIX

Plunksnuotas kūnas

šauna aukštyn,

jo žvilgsnis

toks nesudrumstas.

XX

Laukta žinia

išskleidžia sielos burę,

metas eiti

pėdomis negrįžtančiojo.

XXI

Tik nuskaidrėjęs

atranda Mylimąją

sielos soste,

tie pasimatymai.

XXII

Neužtenka maldos,

tenka kautis

už brolį nusilpusį

tamsiųjų nelaisvėj.

XXIII

Kur apačios tamsios,

ten Kilnusis kaip vėjas

paleidžia nuo kalno

Ugniagėlės sėklas.

XXIV

Kasdienybėn pasviręs

ištaria piktą žodį,

dangus negirdi

jo skundo.

XXV

Gyvenimo vainiko

nepaleidęs pasroviui,

iriasi pats vienas

į saulėtą krantą.

XXVI

Atjaustas gaunasi

kaip želmuo po lietaus,

bet ne visas

pabūna šviesoj.

Related posts