BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # WWW.DIRST.LT .<740/891> DIRST: ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMAI (IŠRAŠAS) # 2021-11-04 

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

740/891

DIRST: ELEKTRĖNŲ

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

SPRENDIMAI (IŠRAŠAS)

Portale paskelbta: 2021 – 11 – 04

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI

(IŠRAŠAS – WWW.DIRST.LT)

2021-11-03

2021-10-27 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimti sprendimai.

Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitą.

(…)

Iš dalies pakeistas sprendimas „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbo laiko suderinimo“. Atsižvelgiant į įstaigų vadovų pateiktus patikslintus įstaigų darbo grafikus, suderintas Elektrėnų pradinės mokyklos ir Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo laikas.

(…)

Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programą. Savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Programa turi būti suderinta su Aplinkos ministerija arba jos įgaliota institucija ir patvirtinta savivaldybės tarybos.

Patvirtintas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas. Sprendimas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas, kurios įpareigoja savivaldybes ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. parengti arba atnaujinti savivaldybės teritorijoje esančias vietinės reikšmės keliuose iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planus.

(…)

Patvirtintas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančio apleisto neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2021 m. sąrašas. Šiuo sprendimu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas.

Nuspręsta perduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias Trakų g. 11 Vievyje, panaudos pagrindais 5 metams asociacijai Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupei asociacijos veiklai vykdyti.

(…)

Nuspręsta perduoti Elektrėnų mokyklai-darželiui „Žiogelis“ įgyvendinant projektą „Koordinuotai teikiamų švietimo paslaugų pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ įsigytą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

(…)

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt (Taryba, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos sprendimai).

Tarybos ir mero sekretoriatas

Related posts