BŪTIS: IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<373/484> KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS # 2021-11-24

BŪTIS: IŠMINTIS

ROMUALDO ČERNECKIO

373/484

KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS

2021 – 11 – 24

Minkštakūnė bestuburinė, baili kvailybė kerštą laiko nepriimtinu reiškiniu žmogaus būtyje, o blogį „auklėja“ glostydama ir visaip kitaip jį  lepindama, gi pastoviai dabar glostoma niekšybė tik juokiasi, šaiposi ir tyčiojasi iš tokios „auklės“… ir toliau daro savo.

Kai nusikaltėliai viešoje erdvėje nūnai ginami, paikinami, netgi garbinami išsamiai aprašant jų „nuotykius“ (nusikaltimus), nuskriausti lieka nuo jų nukentėjusieji. 

Related posts