BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # WWW.DIRST.LT P.<841/992>  DIRST:  ELEKTRĖNŲ  SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMAI (IŠRAŠAS) # 2021-12-02

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

841/992

DIRST: 

ELEKTRĖNŲ  SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMAI  (IŠRAŠAS)

Portale paskelbta: 2021 – 12 – 02

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI

(IŠRAŠAS – WWW.DIRST.LT)

2021-11-30

2021-11-24 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimti sprendimai.

(…)

Nuspręsta imti ilgalaikę iki 400,0 tūkst. eurų paskolą iki dešimties metų investicijų projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Elektrėnų savivaldybės biudžetinėse įstaigose“.

(…)

Taryba nusprendė pavesti UAB Elektrėnų autobusų parkui teikti keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas vietinio priemiestinio susisiekimo maršrutais. Šiuo sprendimu siekiama užtikrinti keleivių vežimą vietinio priemiestinio susisiekimo maršrutais ir sudaryti šių viešųjų paslaugų teikimo sutartį su vežėju.

Nuspręsta nustatyti Elektrėnų savivaldybės vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutus.

Pritarta VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės teikiamo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (šilumos siurblių) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, pakeičiant iškastinį kurą“ įgyvendinimui.

Taryba nusprendė perduoti panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui VšĮ „Plačiajuostis internetas“ naujos kartos prieigos plėtros projektui įgyvendinti savivaldybei nuosavybės teise priklausančias (seniūnijose esančias) negyvenamąsias patalpas.

Nuspręsta leisti nuomoti 5 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti sutarties terminą ne ilgesniam kaip 10 metų bendram nuomos laikotarpiui Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančias mokslo paskirties patalpas, esančias Bažnyčios g. 3 Beižionių k. Elektrėnų sav., nustatydama ne mažesnę kaip 0,62 Eur už kv. metrą nuomos kainą.

Taryba perdavė Elektrėnų savivaldybės sporto centrui, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijai Elektrėnų savivaldybės nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Elektrėnų savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą įstaigos veiklai nereikalingą ilgalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Nuspręsta perduoti dešimčiai metų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pagal projektą „Nuotekų išvadų įrengimas aglomeracijoje Elektrėnai – Vievis“ įrengtus nuotekų tinklus valdyti ir naudoti patikėjimo teise.

Taryba sutiko perimti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą ir perduoti jį Elektrėnų švietimo paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Nuspręsta pakeisti Pusiasalio g. Elektrėnų m., Bokšto g. Vievio m. geografines charakteristikas ir Pusiasalio g. Geibonių k. pavadinimą į Įlankos g.

Suteikti Gackų g. Užupių k., Gervių, Šaltinėlio ir Bražuolės g. Baltamiškio k., Vėjo g. ir Žvejų aklg. Lapiakalnio k., Įlankos g. Elektrėnų m. pavadinimai.

Pakeistas ir patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo investicijų planas 2021–2025 metams. Pakoreguoti investicijos įgyvendinimo metai: investicijos VT-52 įgyvendinimo metai iš 2023 metų perkeliami į 2022 metus, kad šią investiciją būtų galima vykdyti kartu su VT-51, tai leis darbus atlikti efektyviau ir galbūt sumažins darbų kainą.

Taryba nusprendė derinti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos investicijų plano 2021–2025 metams pakeitimą ir papildymą. Bendrovė įvertino būtinumą papildyti planą investicija „Šilumos tinklų atnaujinimas nuo Trakų g. 1 šiluminės kameros iki Trakų g. 3 ir Trakų g. 5 šilumos punktų Elektrėnų mieste“, minimas trasos ruožas yra labai blogos būklės.

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt (Taryba, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos sprendimai).

Tarybos ir mero sekretoriatas 

Related posts