I.: IŠMINTIS / KŪRYBA # JERONIMO LAUCIAUS P. <69 / 113> FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS „AR ATRASI TYLOS KŪRĖJO KELIĄ“ (2022 M. SAUSIO 24 – 30 D.) # 2022 – 01 – 23

I.: IŠMINTIS / KŪRYBA

JERONIMO LAUCIAUS 

69 / 113

JERONIMAS LAUCIUS, FORTŪNIŠKOS gyvenimo meilės ir sėkmės jums linkintis  Lietuvos „Žinijos“ draugijos POZITYVISTŲ klubo steigėjas,  rašytojas , individualių energetinių seminarų lektorius 

2022 – 01 – 23

FORTŪNOS ENERGETINIS

RECEPTAS „AR ATRASI TYLOS KŪRĖJO KELIĄ“

    (2022 M. SAUSIO 24 – 30 D.)

„Apšekšniję mūsų žiemos …“. Tokiais žodžiais Salomėja pradėjo savo pasakiškai raminančią lopšinę. Ir dabar „ilgais žiemos vakarais“ siaučia „sniego pūgos“, svajonėse ieškome „sidabro šulinių“, bet tas „trečias brolis“ jau ne Jonas, ir ne raitelis, o kartais ir sunkiai suvokiamų sprendimų, nuo kurių sukasi blaivi galva, generatorius...

Žmogus visada ieško ramybės sau ir artimiesiems, ieško kas jį paguostų, suprastų. Susitikimai su Tyla ir ramina, ir gydo, ir dovanoja brangiausias likimines dovanas.

Ar atrasi Tylos kūrėjo kelią

Sielą turi tik Žmogus ir Tyla.

Tylos kūrėjai – tai dieviškumo kūrėjai. Jie didesni nei poetai, dailininkai, kompozitoriai.

Kai visatos Kūrėjas garsiai ištarė žodį, tyla sprogo, gimė galaktikos, žvaigždės, planetos, mūsų Saulė, Žemė ir visa, kas gyva.

Tyla, kaip ir Laikas, yra amžina.

Tylos kūrėjai eidami tylos keliu ją suranda ir nepaliaujamo triukšmo – žmonių barnių, motorų dundėjimo, sirenų spiegimo – pasaulyje.

Tylą atrasti – vadinasi, eiti Tylos kūrėjo keliu.

Tik ją savyje atradus galima išgirsti, kaip plaka – apie ką kalbasi su visatos Tyla – Tavo širdis.

P.S. Fortūnos padedami susitikime www.tryszvaigzdutes.lt , mano vedamuose energetiniuose seminaruose, feisfuke.

Related posts