I.: PAMĄSTYMAI / HUMORAS # JONO PAULAUSKO P. <164 / 198> SU TARPTAUTINE ŠVENTE  –  ŠV. VALENTINO DIENA! / ANEKDOTAI / АНЕКДОТЫ # 2022 – 02 – 14

I.: PAMĄSTYMAI / HUMORAS

JONO  PAULAUSKO

 

164 / 198

 JONAS PAULAUSKAS

2022 – 02 – 14

SU TARPTAUTINE ŠVENTE  –  ŠV. VALENTINO DIENA !

Iš kur kilo šv. Valentino šventė?

Pasakojama, kad III a. Romoje gyveno vyskupas Valentinas, padėjęs mylimiesiems. Tuometinis Romos imperatorius Klaudijus II-asis siekė suburti kuo didesnę kariuomenę, kad jie gintų imperiją. Kad savo tikslą pasiektų, jis netgi buvo išleidęs įsakymą laikinai draudžiantį tuoktis, nes manė, kad šeimos vyras negali būti geras karys, nes jam svarbesnė jo šeima.

Vyskupas Valentinas išklausydavo mylinčiųjų žmonių išpažintis ir prašymus slapčia juos sutuokti. Klaudijus II-asis, sužinojęs, kad vyskupas paslapčia sutuokia poras, jį suėmė ir nubaudė mirties bausme. Valentinas mirė vasario 14 dieną. Po kurio laiko Valentinas paskelbtas šventuoju, o Šv. Valentino diena vasario 14 d. oficialiai pradėta švęsti nuo 496 m., popiežiaus Gelasijaus nurodymu.

Vasario 14-osios šventė gali būti susijusi ir su senąja Romos švente – Luperkalijomis. Pagal to meto kalendorių vasaris buvo pavasario pradžia, o Luperkalijos – pavasario ir meilės šventė. Senovės Romoje jaunų vaikinų ir merginų gyvenimas buvo griežtai atskirtas, tačiau šios šventės metu senas paprotys leido susipažinti ir susidraugauti poroms.

Luperkalijų išvakarėse vykdavo „Meilės loterijos“. Romos mergaičių vardai buvo surašomi ant popieriaus skiaučių ir sumetami į ąsočius. Kiekvienas jaunuolis traukdavo po vieną lapelį su vardu ir tapdavo tos merginos jaunikiu šventės metu, o kartais – ir visiems metams ar net gyvenimui.

 

Taip buvo kadaise, o dabartyje ši romantiška individualiai jautri šventė labai sukomercinta, suvulgarinta. Ypač prekybininkų pastangomis. Šia diena – švente jie naudojasi parduoti kuo daugiau savo prekių, pažymėtomis raudonomis širdelėmis. Lyg ir gražus dalykas – švęsti meilę. Bet ir graudus – meilei skirta viena diena per metus! Ir ta pati paversta šventės karikatūra su šokoladinėmis širdutėmis ir rožėmis traškančiame celofane. Bet švenčiame. Ir dovanojame rožes, tulpes ir kitas raudonai žydinčias gėles. Ir ne todėl, jog kaip tik tada, tą dieną, labai mylime, o todėl, jog bijome, kad „mano moteris / mano žmogus“ nepagalvotų, kad pamiršome, kad išvėsome, kad nebemylime.

Taigi…Su Meilės diena! 

A   N   E   K   D   O   T   A   I

 ##

DZŪKŲ PASAKA APIE ILGAAMŽĘ MEILĘ TARP DZIEDULIO IR BOBULĖS

 ##

Menkutėj pirkutėj

Prieg ūžuolo seno

Dziedulis su bobu

Laimyngai gyveno.

Dziedulis per dzienų

Žvejojo prieg upės.

Bobulė dzieduliu

Išvyrdavo zupės.

Pavalgius bobulė

Torielkas mazgojo.

Dziedulis šiūkšlukį

Paspyrdavo koju.

Bet rozų dziedulis

Parejo be ūpo,

Ba nepagavo

Ir menko kilbuko.

Ir zupė pasdarė

Jam negardzi.

Ir boba tų vakarų

Rodės britki.

O dar tos šiūkšlukės

Bado akis…

Supykis dziedulis

Bobulai sakys:

-Padlagės kap suodzis,

Vieni guriniai.

Ir kų tu per dzienų,

Sakyk man, darei?

Dziedulis bobulį

Be reikalo barė.

,,Ne pyrmas cia rozas“-

Bobulė pamanė.

– Gana tau, dzieduli,

Sakau, večeroc.

Škaradnas daraisi,

Geriau aik miegoc.

Bobulė dzieduliu

Laškų paklojo.

Prieg pečiaus nuvejus,

Indus sumazgojo.

Dziedulis pro langų

Liūdnai pažiūrėjo,

Firankas užtraukis,

Laškon nuvėjo.

Bobulė padlages

Švariai išmazgojo

Pareitų graiciau

Ir išvyrtų zacyrkos.

Visi jau pavalgį,

Tuoj reiks abiedoc“.

Nežino dziedulis

Nei kų ir galvoc.

Laukia prieg lango

Valandų gerų,

O rodos paciam,

Kad ne valandų- parų.

Ir aina dziedulis

Pas susiedkas,

Mislina, tį gal

Antosį suras.

O bobulė tuom čės

Nulipus nuog aukšto,

Kad kerta tai kerta

Šaukštų po šaukšto.

Pavalgė Antosė

Smetonos su duonu,

An aukšto dar nusnešė

Pieno uzbonų.

O tas nabagucis

Kol kaimų apėjo,

Kaliošuosna kojas

Baisiai užgėlė.

Pavargis, pailsis

Namo paržirgliojo,

Šuva nepažinis

Ir tas jį aplojo.

In pirkių inejis

Sušylc sugalvojo.

Ale pečius nekūrtas-

Kap nabašnyko kojos.

,,Nu kų, be bobulės

Sunku bus gyvenc.

Pečių paciam

Reikės paskūrenc“.

Mislina dziedas

Ir striokas baisus,

Kas četvergi

Išskalaus jam autus?

Alkanas, piktas…

Ir kų dar daryc?

Žarnos pradės

Viena kitų tuoj ryc.

Kantičkų paskaitius,

Dzievuliu dėkojo.

Nusvilkus rūbus

An uslano pasdėjo.

Ir pas dziedulį

In laškų nuvėjo.

Senatvė – ne šposas,

Visus kaulus maudzia.

Bobulė prieg dziedo

Šaltas kojas glaudzia.

– Aik, varla, po biesais,-

Supyko dziedulis.

Apsiautai škarpietkom,

Matiau šėpoj guli.

Vilnonių prismezgus

Be dzievo mieros,

Dar kandės inlindį

Visas sukapos.

Su kojom ladzinėm

Nesglausk prieg many,

Ba, rodos, ne laškoj

Guliu, o grabi.

Ir šonan pastraukis,

In koldrų vyniojas.

Knarkia dziedulis,

Net stogas kilnojas.

O nabagei bobulai

Sunku kojas trync.

,,Geriau pas susiedų

Aitau susišylc“.

Mato susiedo

Budinkus pro langų.

Ir mislys juodziausios

Jai lenda in galvų.

,,Nevyrsiu jam zupės,

Tegu pabadaus.

Pabuvis be bobos,

Nagus sau nusgrauš.

Daugiau nesišydzys

Jisai iš manį.

Ir košė an vandenio

Bus jam gardzi.

Rozu negyvensiu,

An aukšto miegosiu.

Žiponų senų

Po šonais pasklosiu“.

Lašinių atsipjovis

Jis duonos pasraiko,

Dar cibulio užkąs,

Ir skanu bus, ir sveika.

Ale duona kieta,

Trekšč- nulūžo dancys.

Cik vienų turėj.

Kų be jo dar darys?

Nei valgis, nei gėris,

Nusvilkis rubaškų,

Išalkis dziedulis

Vėl gulas in laškų.

Mislina dziedas

Ir sukas galva;

,,Gal mano bobulė

Seniai negyva.

Ir nor toj Antosė

Dazbridus jau man

Ale rozu vis geriau

Nei vienam.

Pečiukų pakūrus

Man valgyc padaro…“

Suprato dziedulis-

Gerai jis gyveno.

,,Kad jinai cik sugrįšt,

Kad būt cik gyva,

Rankas išbučiuotau

Kokia man gera“.

Ir ašarų braukia

Dziedulis liūdnai,

Vienam be bobulės

An svieto blogai.

O bobulė an aukšto

Tupėdama žiūri,

Kad vienas dziedulis

Šaltoj laškoj guli.

Ir gailescis ima

Baisiausiai bobulį,

Ir lipa nuog aukšto

Žemyn pas dziedulį.

O kad jam gyvenimas

Būt nekartus,

Nuog aukšto parsitempia

Jo čebatus.

An dziedo pikta,

Vos rytu išaušus,

Bobulė gyvenc

Išsikraustė an aukšto.

O, kad dziedu

Gyvenimas būt nesaldus,

An aukšto dar nustempė

Jo čebatus.

Ir gulas an žipono

Seno bobulė,

Ir žiūri pro plyšį

Kų daro dziedulis.

O dziedas priskėlis

Velkas rubaškų,

Ieško čebatų-

Neranda prieg laškos.

Ir mislina dziedas,

Vyniojas autus,

,,Ir kur aš galėjau

Nukišč čebatus?

Po suolu nesdėjau,

Prieg laškos nėra…

Ir kur ciej čebatai,

Kad juos kvaraba.

Paklausc reikia bobos,

Jinai viskų žino,

Galėc palikau čebatus

Prieg vežimo“.

– Antose, ateik,

Ratavok tu mani.

Nežnau kur čebatai,

Katram jiej gali.

Ale pirkioj cyku,

Dziedas nuskosci.

,,Ir kur gi po biesais

Nuvej toj Antosė?“ Kaliošuosna stojas

Dziedulis surūgis

Ir aina bobulės ieškoc

Jis po ūkį.

Ir tvartų, ir kluonų-

Jis viskų apėjo.

Net išvietį dziedas

Ir tų apžiūrėjo.

,,Dzievuliau tu brangus,

Ir kas cia per cyrkai?

Pūkini koldru

Ji dziedulį apklosto,

Pražilusių galvų

Jam švelniai paglosto.

Nusrengus in laškų

Lipa bobulė,

Ba reikia gi kojas

Pašyldzyc dzieduliui.

Cykiai dziedulis

Atlaidzia griekus,

Prieg jos prisiglaudis

Usnaudzia ramus.

Ir bobulė laimynga,

Jau pykc nėra noro,

Dziaugias, kad guli

Dziedulis prieg šono.

 

 

 

TAIGI, NEPYKIM,

NEBŪKIM PANIURĮ,

VERCYKIM ŽMOGŲ,

KATRŲ ŠONI TURIM.

(Svetlana Žadeikienė)

 

##

А   Н   Е   К   Д   О   Т   Ы

##

Сидит рыбак на берегу речки. У него две удочки. На одну нанизывает червяка и бросает в речку. На вторую нанизывает червяка и бросает сзади себя. Проходит мужик и спрашивает:

– Та удочка, что в речку понятно. А которую бросаешь сзади, зачем?

– Не скажу.

– Скажи, сто грамм налью.

Налил рыбаку сто грамм, тот выпил и говорит:

– Вот смотри, которая удочка в речке – ни разу не клюнуло, а которая сзади – ты уже пятый.

##

Если переживешь две волны пандемии в одной и той же одноразовой маске – ты бессмертный!

##

ГИБДД-шник останавливает машину, а за рулём сидит пьяный в хлам мужик.

ГИБДД-шник:

– Я не понял, ты чего это в таком состоянии, и за рулём?!

Водила отвечает:
– Да так и так… у брата день рождения, ну выпили с ним пузырь водки – не хватило.

Взяли ещё бутылку коньяка – опять мало. Сгоняли к бабке знакомой за бормотухой, выпили, и я поехал машину в гараж ставить.

А там мужики знакомые сидят, самогон квасят!

Ну, я с ними жахнул два стакана, а они меня теперь за пивом послали вот!

ГИБДД-шник просто не в себе от ярости:

– А ну, быстро дыши в трубочку!!!

Мужик ему, обиженно:

– Слушай, да ты чего, не веришь мне. что ли?..

##

##

Мне подарили талисман, который притягивает деньги.  Повесил его перед лобовым стеклом. На следующий день в меня въехала инкассаторская машина.

##

Если человек покупает спортивный костюм, то он либо собирается бухать на природе, либо ложится в больницу.

##

Психиатр:

-Так вы говорите,что платите налоги с радостью? И когда это у вас началось???

##

Парень я не городской и подключился к Интернету недавно. Ко мне сразу стали приходить предложения увеличить член. Я, конечно, понимаю, что такие письма, с абсолютно одинаковым текстом, рассылаются миллионам интернетчиков, но все равно решил им написать следующее.

Я, Вова Булочкин – простой деревенский парень и у меня член длиной 30 сантиметров. Не верите? Спросите любого в селе Верхние Пердуны, что в Новгородской области. Поэтому не присылайте мне своих писем.

Но спам приходить не перестал, а стал чуточку длиннее, потому что предложение увеличить член стало заканчиваться таким текстом: «А вот простой деревенский парень Вова Булочкин нам поверил, и теперь у него член 30 сантиметров длиной. Не верите? Спросите любого в селе Верхние Пердуны, что в Новгородской области».

##

##

Стоит мужик на дороге с коровой и голосует. Грузовые мимо проезжают, не останавливаясь. Едет личник, думает «Дай ради прикола остановлюсь», Останавливается :

— Hу че, тебе, мужик?

— Довези до города ?

— А корова как?

— Да следом побежит.

Сел мужик, поехали. Корова бежит следом, машина 40 — корова не отстает, 80 — не отстает, 120 — не отстает, язык на плечо вывалила.

— Слышь, мужик, корова твоя уже язык вывалила!

— Куда?

— Hа левую сторону!

— Прими вправо, щас обгонять будет.

##

— Ты выйдешь за меня?

— Нет!

— Ну, выйди за меня!

— Я подумаю.

— Ну, выйди за меня!

— Ну, ладно.

##

— Я тебя люблю!

— И скольким девушкам ты это уже сказал?

— Всем.

— Всем?!!

— Да, я всем говорю, что люблю тебя

##

#

— Я тебя люблю!

— Молодец.

— А ты?

— И я молодец.

Related posts