I. KULTŪRA, TRADICIJOS # ROMUALDO ČERNECKIO P. <982> DIRST: APIE MELAGĮ IR MELAGYSTĘ # 2022 – 04 – 01

I. KULTŪRA, TRADICIJOS

ROMUALDO ČERNECKIO

982

DIRST: APIE MELAGĮ IR MELAGYSTĘ

Parinko ROMUALDAS ČERNECKIS

2022 – 04 – 01

LIETUVIŠKOS PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI APIE MELAGĮ IR MELAGYSTĘ

# Melagis lengvai nueis, bet sunkiai sugrįš –> su melu visą svietą pereisi, bet atgal nebesugrįši.

# Teisybė pėsčia vaikšto, o melas skraido –> teisybė slinkte slenka, o melagystė lėkte lekia.

# Kas moka vogti, tas moka meluoti –> kas melagis, tas ir vagis.

# Aklas kelio nemato, melagis teisybės.

# Melagis suktaragis pjovė kiaulę kaip kumelę, tęsė žarną kaip vadelę.

# Gėdinti melagį, pajuokti kvailį ir ginčytis su moterimi yra tas pats, ką semti vandenį rėčiu.

# Melu gimė, melu ir mirs –> melagiu gimei, melagiu ir mirsi

# Melagio trumpos kojos –> melo trumpos kojos.

#Melagio ir vagio liežuvis dvilinkas

# Vagis vagį, o melagis melagį greit pažįsta.

# Melagiui ir tiesą sakant niekas netiki.

# Melagiu patiki ne daugiau kaip vieną kartą.

# Kreivos kojos kaip melagio .

Related posts