I.: PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS / KULTŪRA, TRADICIJOS # WWW.DIRST.LT P.<1946> PORTALO WWW.DIRST.LT INTERNETINIAM LEIDINIUI  „SKVARBUS  ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“ – PENKERI  IV DALIS # 2022-08-01

I.: PORTALO  WWW.DIRST.LT KRONIKOS /  KULTŪRA, TRADICIJOS

Portale paskelbta: 2022-08-01

PORTALO WWW.DIRST.LT

INTERNETINIAM LEIDINIUI 

„SKVARBUS  ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“ – PENKERI 

IV DALIS 

1946

2022 – 08 -01

IV. ATGARSIAI

Portalo www.dirst.lt leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė bei jos bičiuliai nuoširdžiai dėkingi trakiečiams (laikraščio „Trakų žemė“ darbuotojams) už atsiųstą straipsnį.

##

Trakų žemė 2022 07 29 Nr. 30 pdf

Laba diena.

Siunčiame „Trakų žemė“ 2022 07 29 Nr. 30 pdf

Pagarbiai,

Jolanta Zakarevičiūtė

Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ redaktorė

Tel. 8 528 51 266, mob. 8 605 19 302

el. p. trakuzeme@traku-zeme.lt

Naujoji g. 16, TRAKAI

www.traku-zeme.lt

„Trakų žemė“ prenumeruojama visuose Vilniaus apskrities rajonuose (Trakų r., Vilniaus r., Šalčininkų r., Švenčionių r., Ukmergės r., Elektrėnų sav.) ir Vilniaus mieste. Prenumeratoriai gali nemokamai skelbti savo skelbimus, užuojautas, padėkas.

“Trakų žemės” laikraštis įsteigtas 1988 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų rajono tarybos nutarimu.

 ##

2022 m. liepos 29 d. Nr. 30 (1236) TRAKŲ ŽEMĖ  7 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Lietuvos interneto spauda

*

Naujienų portalui www.dirst.lt – 5-eri!

Šiemet gražus Vievio miestas mini solidų jubiliejų – 500 metų sukaktį, o jame veikiančio portalo www.dirst.lt internetinis leidinys „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ (vadovas – Romualdas Černeckis) švenčia jau savo 5-ąjį gimtadienį.

Pirmadienį, liepos 25 d., portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės nariai ir redakcijos bičiuliai paminėjo savo veiklos penkmetį. Iš pradžių susirinkusieji nuvyko prie inžinieriaus kelininko, muziejininko Juozo Stepankevičiaus (1933–2021) kapo, kur malda pagerbė jo atminimą. Visiems jį pažinojusiems trūksta jo išminties, patarimų. 1994 m. Juozas Stepankevičius su bendraminčiais įkūrė Kelių muziejų – vienintelį tokį unikalų Lietuvos muziejų, tad vietos bendruomenė puoselėja viltį pavadinti įstaigą jo vardu.

Grupė šventės dalyvių prie Juozo Stepankevičiaus kapo

Taip pat susirinkusieji prisiminė ir kaišiadorietę bičiulę a. a. Marytė Petkevičienę bei anksčiau mirusį bičiulį Vievio meno mokyklos dailės mokytoją Augenį Kasputį, kuris daug yra padėjęs kūrybinei grupei spręsti dizaino aktualijas / iššūkius.

Vėliau penkmečio šventės minėjimo dalyviai persikėlė į kavinę „Sėkmės užeiga“, kurioje portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ vadovas Romualdas Černeckis pristatė veiklos ataskaitą.

Primename, kad portalas įsteigtas 2017 m. kovą. Jo pagrindiniai tikslai – vadovaujantis asmeninio pomėgio, savanoriškumo, saviraiškos ugdymo bei visapusiško nepriklausomumo principais internetinėje erdvėje organizuoti tikrai nepriklausomos, nepolitinės ir kūrybinės bendruomenės veiklą savišalpos bei savarankiškos aprūpinimo sistemos pagrindu. Portalo leidinys „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ publikuoja informacinio / analitinio pobūdžio medžiagas kūrybinės grupės narių ir jos bičiulių puslapiuose. Nemažai gilinamasi į vietos būties ir geopolitikos realijas. Iš viso jau yra paskelbta apie 5 000 publikacijų. Tiesa, susitikimo metu buvo atkreiptas dėmesys, kad pastaruoju metu mažokai pateikiama informacijos kelininkų būties, kelionių, sporto, ugdymo klausimais. Pernai portalas daug bendradarbiavo su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Elektrėnų savivaldybės bei Kaišiadorių rajono bendrijomis (pirmininkė Birutė Kizienė ir Marytė Petkevičienė), Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“ (neįgaliųjų organizacijos vadovė Marija Kazbarienė), Vievio meno mokykla (direktorius Eugenijus Vedeckas, jo pavaduotoja ugdymui Adelė Kasputienė), plungiškiu Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovu Gintautu Černeckiu. Taip pat svetainė www.dirst.lt negalėtų gyvuoti be aktyvios kūrybinės grupės ir jos bičiulių. Grupės vadovui, buvusiam laikraščio „Elektrėnų kronika“ įkūrėjui bei pirmajam redaktoriui, buvusiam ilgamečiui Trakų rajono laikraščio „Galvė“ ir Elektrėnų savivaldybės laikraščio „Elektrėnų žinios“ korespondentui, taip pat kurį laiką Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“ dirbusiam žurnalistui R. Černeckiui talkina Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ analitikos ir humoro skyrių vedėjas, trijų a. a. Juozo Stepankevičiaus knygų redaktorius, buvęs Vievio kelių muziejaus kuratorius Jonas Paulauskas, Elektrėnų profesino mokymo centro kompiuterių specialistas Viktoras Misiovič. Portalo veikloje aktyviai reiškiasi R. Černeckio brolis iš Plungės Gintautas Černeckis, Jeronimas Laucius – rašytojas pozityvistas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“ vadovas, Lina Ališauskienė – Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorės pavaduotoja ugdymui, Aleksas Garbanovas ir Nijolė Anskaitienė – Elektrėnų savivaldybės „Bočių“ bendrijos bei Vievio Trečiojo amžiaus universiteto atstovai, kaišiadoriškė poetė Lionė Bulaukienė, kiti bičiuliai. Savo fotoreportažais su skaitytojais dalijasi ir Romualdo Černeckio sūnus Tomas Černeckis.

Beje, susirinkimo-šventės metu poetė L. Bulaukienė visiems padeklamavo savo eiles. Taip pat visi dalyviai dalijosi mintimis, kaip reiktų toliau plėtoti portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ veiklą ir ieškoti naujų bičiulių.

Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius ir redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė apžvelgė laikraščio „Trakų žemė“ ir „Vorutos“ fondo knygų leidybos ypatumus. Apie savo leidybinę veiklą kalbėjo ir leidėjas Jeronimas Laucius. Aptarius svarbiausius iššūkius ir pristačius šių dienų aktualijas, su kuriomis tenka susidurti spaudos atstovams (ne išimtis – ir portalo www.dirst.lt internetinis leidinys „Skvarbus žvilgsnis į būtį“) ,tradiciškai buvo pasveikinti vasarą gimę kolegos ir bičiuliai, palinkėta vieni kitiems kūrybingų metų, aštrios plunksnos ir išreikštas noras vėl po metų susiburti visiems drauge prie bendro stalo.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ, Jolantos Zakarevičiūtės nuotr.

Related posts