I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<2092> DIRST: MANO CREDO, KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS, ŠIOS DIENOS FRAZĖ # 2022-09-30

I. IŠMINTIS

ROMUALDO ČERNECKIO

2092

DIRST: MANO CREDO!

2022-09-30

SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO.

<Tai kasdienis kartotinis>

KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:

 MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – POLITIKOS AKTUALIJA

MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ:

REALIJOS PERSPĖJA APIE NŪNAI KRYPTINGAI BESIPLĖTOJANTĮ EILINĮ ŽMONIJOS SUSINAIKINIMO PROCESĄ IR APIE APRĖPIAMOJE ATEITYJE GALIMĄ PASAULINĘ KATASTROFĄ, KAI ŽUS VISA GYVYBĖ PLANETOJE, KADANGI VISAAPIMANTI TARPTAUTINĖ KRIZĖ AKIVAIZDŽIAI STUMIA ŽMONIJĄ Į PASAULINĮ BRANDUOLINĮ KARĄ, O VIS DAUGIAU GEOPOLITIKOS STEBĖTOJŲ JAU GARSIAI SKELBIA APIE JO AKTYVĖJANTĮ VYKSMĄ LOKALINIU MASTU.

Related posts