I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # D: APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMUS # RED.P.<7311> 2023-05-10

I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS

ROMUALDO ČERNECKIO

 

7310

D: APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMUS 

Portale paskelbta: 2023 -05-10

Informacijos šaltinis:

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2023-05-10

2023-05-05 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžio pradžioje prisiekė Jūratė Balčiūnaitė, kuri pirmą kartą dalyvauja Tarybos posėdyje po Savivaldybės tarybos rinkimų, bei Kęstutis Jasukaitis, Inga Kazakevičienė ir Sigitas Važnevičius, kurie į Tarybą pateko atsiradus laisvų vietų. Posėdyje priimti sprendimai.

Nuspręsta sudaryti Elektrėnų savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir Ūkio reikalų komitetus ir nustatyti jų narių skaičių.

Taryba į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą delegavo Elektrėnų savivaldybės merą Gediminą Ratkevičių bei Tarybos narius Vaidą Ratkevičių ir Giedrių Leskauską.

Nuspręsta įgalioti Elektrėnų savivaldybės merą Gediminą Ratkevičių, o tais atvejais, kai jis negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių, – Savivaldybės administracijos direktorę Jekateriną Goličenko atstovauti Elektrėnų savivaldybei ir dalyvauti Vilniaus regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.

Taryba delegavo Elektrėnų savivaldybės tarybos narį Kęstutį Vaitukaitį į Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegiją.

Taryba nusprendė paskirti Elektrėnų savivaldybės tarybos narį Virgilijų Pruską pavaduoti merą ar laikinai eiti mero pareigas, kai meras negalės jų eiti, kad būtų užtikrintas mero ir Savivaldybės tarybos veiklos organizavimas, įgyvendintos kitos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos funkcijos.

Nuspręsta deleguoti Elektrėnų savivaldybės tarybos narį Dmitrij‘ų Burkoj‘ų į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

Taryba įgaliojo Elektrėnų savivaldybės merą tvirtinti Elektrėnų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Elektrėnų savivaldybė) metinių ataskaitų rinkinius.

Taryba nusprendė įgalioti Elektrėnų savivaldybės merą priimti sprendimus dėl žemės sklypų, išskyrus valstybinės žemės sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo.

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt (Taryba –> Tarybos sprendimų projektai –> Tarybos sprendimai).

Tarybos veiklos administravimo skyrius 

Related posts