I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # D: APIE ELEKTRĖNŲ KRAŠTO MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĘ # RED.P.<7515> 2023-05-01

I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS

ROMUALDO ČERNECKIO

 

7515

D: APIE ELEKTRĖNŲ KRAŠTO MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĘ

Portale paskelbta: 2023 -06-01

Informacijos šaltinis:

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

Pirmieji maudyklų vandens kokybės tyrimai

2023-05-30

Elektrėnų savivaldybės administracija maudymosi sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d.) stebės vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams, vandens kokybę. Vandens kokybės tyrimai pradedami likus kelioms dienoms iki maudymosi sezono pradžios ir reguliariai kas 2 savaites atliekami pagal iš anksto sudarytą tyrimų grafiką, patvirtintą Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

2023 m. vandens kokybė maudymosi sezono metu stebima 11 savivaldybės maudyklų: Elektrėnų miesto paplūdimyje, Mažiklės pusiasalio ir Pastrėvio k. poilsio zonose (Elektrėnų marios), Vievio miesto, Vievio m. Liepų g. maudyklos ir Pylimų k. poilsio zonose (Vievio ežeras),  Kietaviškių poilsio zonose (Kietaviškių tvenkinys ir Aujėdo ežeras), Semeliškių poilsio zonose (Nestrėvančio ir Vaisiečio ež.) ir Keliakiemio k. (Šiemečio ež.) poilsio zonose. Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į Higienos normų reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Taip pat reguliariai – kartą per mėnesį bus imami Elektrėnų miesto paplūdimio, tinklinio aikštelių ir vaikų žaidimų aikštelėje esančių smėlio dėžių smėlio mėginiai. Smėlis tiriamas siekiant nustatyti, ar jame nėra kirminų kiaušinėlių ir lervų. Radus kirminų kiaušinėlių ar lervų, smėlis bus keičiamas.

Įvertinus Elektrėnų savivaldybėje stebimų maudymosi vietų 2023-05-24 paimtų vandens tyrimų duomenis, nustatyta, kad vandens kokybė atitinka Higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, išskyrus Šiemečio ežero (Keliakiemio k.) maudyklos vandenį. Šioje maudykloje maudytis  erekomenduojama tol, kol nebus atlikti pakartotiniai vandens tyrimai. Elektrėnų paplūdimio pakrantės, tinklinio aikštelės ir vaikų žaidimų aikštelėje esančios smėlio dėžės smėlis švarus, kirminų kiaušinėlių ir lervų paimtuose smėlio ėminiuose nerasta.

2023-05-24 paimtų maudyklų vandens mėginių tyrimų rezultatai

Maudyklos pavadinimas Mikrobiologiniai parametrai
Žarniniai enterokokai (KSV/100 ml) Žarninės lazdelės

(E-coli)

(KSV/100 ml)

Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Elektrėnų marios
Elektrėnų paplūdimys 16±8 1,4×10²
Mažiklės pusiasalio maudykla 8±6 7,3×10¹
Pastrėvio k. maudykla 3±3 1,0
Vievio ežeras
Vievio miesto maudykla 26±10 1,6×10²
Liepų g. maudykla 4± 4 <1,0
Pylimų k. maudykla Neaptikta <1,0
Kietaviškių tvenkinys (Kietaviškės) 36±12 <1,0
Aujėdo ežeras (Kietaviškės) Neaptikta 6,1
Nestrėvančio ežeras (Semeliškės) Neaptikta <1,0
Vaisiečio ežeras  (Semeliškės) 11± 7,0 6,3
Šiemečio ežeras (Keliakiemio k.) 1,2×10² (0,7×10²)  1,5±10¹

##

Visuomenė apie maudymosi vietų vandens kokybę, trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejus informuojama visą maudymosi sezoną spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainės www.elektrenai.lt skiltyje „Naujienos“ bei prie maudyklų įrengtuose informaciniuose stenduose.

Elektrėnų savivaldybės informacija

Related posts