I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # D: ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMAI (IŠRAŠAS  – WWW.DIRST.LT) # RED.P.<7525> 2023-06-02

I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS

ROMUALDO ČERNECKIO

 

7525

D: ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMAI (IŠRAŠAS WWW.DIRST.LT)

Portale paskelbta: 2023 -06-02

Informacijos šaltinis:

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2023-06-02

2023-05-24 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje prisiekė Jūratė Pranckevičienė, kuri į Tarybą pateko atsiradus laisvai vietai. Posėdyje priimti sprendimai.

Taryba sudarė Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą.

(…)

Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos personalinę sudėtį. Sudėtis pakeista pasibaigus ankstesnės Elektrėnų savivaldybės tarybos įgaliojimams ir prisiekus naujai išrinktai Elektrėnų savivaldybės tarybai.

Nuspręsta nustatyti Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičių kiekviename sraute ir mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičių, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičių 2023–2024 mokslo metais.

(…)

Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos personalinę sudėtį ir Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos nuostatus.

Patvirtinta Elektrėnų savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos personalinė sudėtis ir Komisijos nuostatai.

Nuspręsta suteikti Sukros ir Senosios Mokyklos gatvių Aleksandriškių kaime, Paparčių gatvės Aleksandriškių, Pelkių, Diržonių, Aliniškės, Kampinės ir Kazokiškių kaimuose, Semeliškių gatvės Toleikių ir Užumiškių kaimuose, Nendrių gatvės Peliūnų kaime ir Poilsiautojų gatvės Stančikų kaime pavadinimus.

(…)

Nuspręsta perduoti 20 metų Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymuisi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – švieslentę.

Taryba nusprendė perduoti panaudos pagrindais 5 metams asociacijai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias Rungos g. 22 ir Taikos g. 6B Elektrėnuose, Asociacijos veiklai vykdyti.

Nuspręsta perduoti 20 metų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pagal projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Elektrėnų savivaldybės teritorijoje“ įrengtas pusiau požeminių konteinerių aikšteles valdyti ir naudoti patikėjimo teise.

Taryba pritarė uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2022 metų veiklos ataskaitai.

Nuspręsta derinti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos investicijų plano 2021–2025 metams pakeitimą ir papildymą. Teikiant Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybai derinti investicijas pateikiamos savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais.

Taryba pakeitė uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalų tarifą (pradėto administruoti daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Elektrinės g. 22A, Elektrėnuose). Sprendimas įsigalioja nuo birželio 1 d.

Taryba pritarė uždarosios akcinės bendrovės  Elektrėnų autobusų parko 2022 metų veiklos ataskaitai.

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt (Taryba –> Tarybos sprendimų projektai –> Tarybos sprendimai).

Tarybos veiklos administravimo skyrius

Related posts