I.: PORTALO  WWW.DIRST.LT KRONIKOS/KULTŪRA, TRADICIJOS # D.: PORTALO WWW.DIRST.LT INTERNETINIAM LEIDINIUI „SKVARBUS ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“ – 6 (II DALIS) RED.P.<8078> 2023-08-01

I.: PORTALO  WWW.DIRST.LT KRONIKOS/  KULTŪRA, TRADICIJOS

ROMUALDO ČERNECKIO

 

(RED.P.)

8078

D.: PORTALO WWW.DIRST.LT

INTERNETINIAM LEIDINIUI 

„SKVARBUS  ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“ – 6 

II DALIS 

Portale paskelbta: 2022-08-01

II. MANO PROGINIS ATASKAITINIS PANEŠIMAS

portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“  šešerių metų sukakties proga

2023 – 07 – 25

I. Trumpai apie portalo www.dirst.lt internetinio leidinio įkūrimo datą

Tam, kad įsteigti tinklalapį www.dirst.lt bei pradėti leisti internetinį laikraštį „Skvarbus žvilgsnis į būtį“, 2017 metų kovo mėnesį kreipiausi į UAB „Interneto vizija“. Šio mėnesio vidurys ir yra portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žingsnis į būtį“ įkūrimo data.

II. Tikslai

Portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės tikslai: a) toliau vadovautis asmeninio pomėgio, savanoriškumo, saviraiškos ugdymo bei visapusiško nepriklausomumo principais; b) internetinėje erdvėje organizuoti tikrai nepriklausomos, nepolitinės ir kūrybinės bendruomenės veiklą savišalpos bei savarankiško apsirūpinimo sistemos pagrindu.

Pirmoji dalis <a> sėkmingai įgyvendinama, o sprendžiant antrosios dalies <b> realizavimo aktualijas rezervų tinklalapio leidinio kūrybinės grupės veiklai plėsti yra nemažai. Deje, išsispręsti sveikatos (judėjimo) problemų man iki šiol dar nepavyko.

Kaip žinia, pasaulyje populiarėja nuotolinė (internetinė) informacinė veikla, kuri, be abejo, turi daug efektyvių privalumų. Mūsų portalo kūrybinė grupė pasiryžusi ir toliau praktiškai juos išbandyti bei objektyviai įvertinti. Tuo labiau, kad turiu reikalingas kompiuterines bei kitokias dominančiam reikalui skirtas darbo priemones.

III. Bendra informacija apie šios dienos renginį

Šiandien, liepos 25 d. mes, portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupės nariai ir laikraščio redakcijos bičiuliai, paminime savo veiklos šešerių metų veiklos sukaktį. Kaip ir pernai, švenčiame š. m. liepos 25 d.

Mūsų šios dienos planai tokie: pagerbti Anapilin išėjusius aktyvųjį portalo www.dirst.lt dienraščio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės narį Juozą Stepankevičių, anksčiau mirusius tinklalapio bičiulius, pateikti išsamesnius duomenis apie laikraščio kūrybinės grupės nuveiktą darbą; pagerbti šį mėnesį gimusius sambūrio narius; visiems kviestiems dalyviams sudaryti galimybes aptarti tolesnio analitinio / informacinio darbo tobulinimo aktualijas; nuoširdžai tarpusavyje pabendrauti.

IV. Apie kūrybinę grupę ir jos bičiulius

Kas sudaro portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žingsnis į būtį“ kūrybinę grupę? Vadovas esu aš, Romualdas Černeckis, – laikraščio „Elektrėnų kronika“ įkūrėjas bei pirmasis redaktorius, buvęs ilgametis Trakų rajono „Galvės“ ir Elektrėnų savivaldybės „Elektrėnų žinios“ laikraščių korespondentas, taip pat kurį laiką leidinyje „Trakų žemė“ dirbęs žurnalistas. Aktyviausias kūrėjas Jonas Paulauskas – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, mūsų internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ įvairių teminių puslapių sudarytojas. Portalo veikloje aktyviai reiškiasi Jeronimas Laucius – rašytojas pozityvistas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“ vadovas, kaišiadoriškė Lionė Bulaukienė, elektrėniškis Aleksas Garbanovas, mano sūnus prieniškis Tomas Černeckis, Nijolė Anskaitienė – Vievio trečiojo amžiaus universiteto atstovė, kiti mūsų bičiuliai.

V. Duomenys apie publikacijų spausdinimą portalo leidinyje

Tinklalapio dienraščio “Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė savo veiklą tobulino besigilinandama į vietos būties bei geopolitines realijas. Tuo besivadovaudama ji publikacijas suskirstė į dviejų kategorijų grupes: pirmoje vyravo, pavyzdžiui, Vilniaus apskrities / Elektrėnų krašto aktualijos, portalo www.dirst.lt kronikos momentai, išminties, kūrybos, sveikatos, kultūros ir tradicijų, neįgaliųjų, humoro pobūdžio temos, netrūko nuotraukų ir fotoreportažų, o antroje – geopolitinių grimasų momentai, apžvalgos, žinios apie įdomybes, gamtą, ekonomiką ir politiką.

Tiesa, vertėtų atkreipti dėmesį, jog pastaruoju metu mažokai pateikta informacijos kelininkų būties, kelionių, sporto, ugdymo klausimais.

Portalas leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ informacinio/analitinio pobūdžio medžiagas spausdino kūrybinės grupės narių ir jos bičiulių puslapiuose. Besiruošdamas šios dienos šventei, pasidomėjau, kiek iki šiolei portale www.dirst.lt publikavome puslapių: artėjame prie 10 000. Pavyzdžiui, iki š. m. liepos 18 dienos išspausdinome 7365 RED.(www.dirst.lt # Romualdo Černeckio) psl., 846 Jono Paulausko psl., 191 Jeronimo Lauciaus psl., 178 kitų autorių (Alekso Garbanovo, Nijolės Anskaitienės, Tomo Černeckio, „Strėlės“ ir kt.) psl.

Matyt, pravartu paminėti, jog savo gabumus besistengianti realizuoti www.dirst.lt grupė pernai kryptingai bendradarbiavo, pavyzdžiui, su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Elektrėnų savivaldybės bendrija (pirmininkė Birutė Kizienė).

Per dabartinį ataskaitinį laikotarpį šią tendenciją tęsėme.

IV. Perspektyvos

Be abejo, ir toliau tobulintina portalo www.dirst.lt leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės veikla. Tik liūdna, kad skubantis laikas bėga ir retina mūsų kūrėjų gretas.

(B. d.)

Related posts