I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS – EKŪ # D.: DĖL BENDROVĖS ŠILUMOS KAINOS MAŽĖJIMO # RED.P.<8114> 2023-08-04

I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS – EKŪ

ROMUALDO ČERNECKIO

 

(RED.P.)

8114

D.: DĖL BENDROVĖS ŠILUMOS KAINOS MAŽĖJIMO

Informacijos šaltinis: 

Portale paskelbta: 2023-08-04

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

Bendrovės tiekiamos šilumos kaina mažės nuo š. m. rugsėjo 1 d.

2023-07-29

Bendrovei pateikus ir suderinus su Valstybine energetikos reguliavimo taryba 2023-07-27 nutarimu Nr. 03E-1063 šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą, šilumos kainos keisis nuo š. m. rugsėjo 1 d. Įvertinus pastoviosios ir kintamos dalies kainų pokyčius: darbo užmokesčio, atliktų investicijų įtaką, elektros kainų ir kuro kainų žymų didėjimą ir taip pat dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti t. y. pirktos ir patiektos į tinklą šilumos kiekių neatitikties 2020 m. spalio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu apskaičiavimas galutinę šilumos kainą mažina visiems vartotojams – 0,25 ct/kWh be PVM.

Bendrovės dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties papildomai gautų pajamų suma, remiantis Metodikos 761 punktu, vertinama šio perskaičiavimo metu apskaičiuojant papildomą šilumos kainos dedamąją, kuri mažina šilumos kainą – 0,48 ct/kWh. Įtakos turėjo planuojamo šilumos kiekio pirkimo iš NŠG ir faktinio patiektos į tinklą kiekių skirtumas dėl svyruojančių vidutinės oro temperatūros šildymo sezonais. Įtakos turi šiltesnės žiemos, lyginant prieš tai buvusiomis.

VERT ir Bendrovės 2023 m. liepos mėn. galiojančių ir projekcinių šilumos kainos dedamųjų palyginimas (be PVM), ct/kWh*

Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti dedamoji Skyriaus projektas (projekcinė) Pokytis (4-3)
1 2 3 4 5
2. Šilumos kaina, (2.1 eil. + 2.2 eil. + 2.3 eil.) 7,28 7,03 -0,25
2.1. TPD pastovioji dedamoji 1,46 1,60 0,14
2.2. TKD kintamoji dedamoji 5,82 5,91 0,09
2.3. ∆THG&H; ∆T nesusigrąžintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos (-) -0,48 -0,48

*Galiojanti, Skyriaus ir Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant 2023 m. liepos mėn. šilumos kainos skaičiavimuose taikytą vidutinę svertinę kuro kainą.

## 

Related posts