I.: IŠMINTIS/KŪRYBA # FORTŪNOS ENERGETINIS PALINKĖJIMAS „PAŽINK SAVO PRIEŠĄ“ (RUGPJŪČIO 28-RUGSĖJO 3 D.) # JERONIMO LAUCIAUS P.<198> 2023-08-29

I.: IŠMINTIS/KŪRYBA

JERONIMO LAUCIAUS 

 198

JERONIMAS LAUCIUS, FORTŪNIŠKOS gyvenimo meilės ir sėkmės jums linkintis  rašytojas, pozityvistas, energetinių seminarų vedėjas

2023-08-29

FORTŪNOS ENERGETINIS PALINKĖJIMAS 

„PAŽINK SAVO PRIEŠĄ“

(RUGPJŪČIO 28-RUGSĖJO 3 D.)

Fortūna visada buvo ir yra nusiteikusi taikingai, kūrybingai, tačiau mato, kad žmonės vis dažniau naudoja kariškus žodžius, bando juos pritaikyti gyvenimo kūrybiškumo, žmogaus siekių tikslingumo pažinimui, savo galimybių paieškai.

Gyvenimas – tarsi ėjimas per minų lauką. Tos minos – tai pagundos, narkotikai, iliuzijos, bevališkumas ir t.t.

Gyvenimo kario ginkluotė – Rašomasis stalas, Knyga, Protas.

Proto mūšis – kai išmintis kaunasi su beprotybe.

Gyvenimo tikslo šauktinis amžius – nuo pat gimimo iki pat senatvės. Sieki tikslo – vadinasi, gyveni.

Visuotinė mobilizacija: visų vidinių jėgų pajungimas svarbaus tikslo – mokslo, savęs ir gyvenimo pažinimo, kūrybiškumo – siekimui.

Priverstinė mobilizacija: reikalinga tuomet, kai tinginystė ar svetimos mintys trukdo mobilizuoti savas. Priversk tai atlikti savo valios pastangomis.

Jėgų pergrupavimas – apsimetėlius priskirti prie priešų.

Jei tavo priešas tūno tavyje – pažink savo priešą.

## 

P. S. PAŽINK: www.tryszvaizdutes.lt skyrelių  KNYGYNĖLIS, NAUJIENA, KONTAKTAI. Jau vyksta registracija rudens energetiniams seminarams. Tel. +370 687  75147, el. p. JeronimasL@gmail.com

## 

Related posts