I: KULTŪRA, TRADICIJOS/UGDYMAS # D.: SVEIKINIMAS # RED.P.<8367> 2023-09-01

I: KULTŪRA, TRADICIJOS/UGDYMAS

2023- 09 – 01

SVEIKINIMAS MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS PROGA

Šiandien – Mokslo ir žinių diena. Ta proga portalo www.dirst.lt  internetinio leidinio “Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė sveikina mūsų tinklalapio bičiulius, vienaip ar kitaip susijusius su mokyklomis (mokosi vaikai, anūkai bei kt.), ir linki visiems geros sveikatos, jaunajai kartai nuoširdaus žinių siekimo, švietimo bendruomenėms darnos bei tolerancijos, būtyje įveikiant įvairius nūdienius iššūkius

Portalo www.dirst.lt  internetinio leidinio “Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė

Related posts