I.: LIETUVOJE/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # D.: DĖL KVIETIMO DALYVAUTI KONKURSE # RED.P.<8471> 2023-09-10

I.: LIETUVOJE/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS

ROMUALDO ČERNECKIO

 

8471

D.: DĖL KVIETIMO DALYVAUTI KONKURSE

2022-09-10

Informacijos šaltinis: 

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

Kvietimas dalyvauti konkurse

2023-09-08

Prasidėjo konkurso dėl sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti prašymų priėmimas. Raginame nedelsti ir pildyti dokumentus. Kandidatūros premijai gauti teikiamos iki rugsėjo 30 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai (toliau – Agentūra) el. paštu info@litfood.lt.

Žemės ūkio ministerija kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra skelbia konkursą sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti. Premijų tikslas – įvertinti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti.

Kandidatūros premijai gauti teikiamos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai (toliau – Agentūra) el. paštu info@litfood.lt. El. paštu teikiami dokumentai (doc arba docx formatu) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentai, pateikti kitais būdais, arba pateikti elektroniniu paštu, bet nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimami.

Kandidatūras premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai).

Kandidatūros bus vertinamos vadovaujantis Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-932 ,,Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 3D-932 Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos… (e-tar.lt)

Teikiant tradicinio amatininko kandidatūrą pareiškėjai Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

Tradicinio amatininko kandidatūros teikimo paraišką, kurioje aprašoma kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veikla;

Dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.), kuriose turi būti nurodyti argumentai, kodėl kandidatas siūlomas premijai gauti. Pareiškėjas negali teikti savo rekomendacijos;

Dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.1 papunktyje nurodyta veikla;

Tautinio paveldo produktų, neformaliojo mokymo programų sertifikatų, tradicinių amatų meistro pažymėjimų kopijas;

Teikiant Tradicinių amatų centro kandidatūrą pareiškėjai Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

Tradicinių amatų centro kandidatūros teikimo paraišką, kurioje pateikiamas kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veiklos aprašymas;

Dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.2 papunktyje nurodyta veikla.

Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į Agentūros Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistę Kristiną Puodžiuvelę, tel. +370 663 50 045 arba el. paštu k.puodziuvele@litfood.lt.

##

## 

Related posts