I: IŠMINTIS / KŪRYBA # D.: KNYGA „IR ATEIS SAULĖ“ I # GINTAUTO ČERNECKIO P. <41> 2023-09-18

I: IŠMINTIS / KŪRYBA

GINTAUTO ČERNECKIO

41

D.: KNYGA „IR ATEIS SAULĖ“

GINTAUTAS ČERNECKIS, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas (Plungė)

2023-09 18                     

I

Šviesos paukštis

laisvai užgieda

savo karalijoj –

ne varnui kranksėti.

II

Kokia palaima

pagauti lyg bučinį

Mylimosios dvelksmą

Ir neprisirišti.

III

Taip tikra

būti meilėje,

kaip žiedui gyvam

nuo pradžių iki galo.

IV

Prakilnieji ateina,

supratę Ugnies kalbą

,ir šviesa leidžiasi

iš aukštybių.

##

##

V

Pačioj pradžioj –

skaisti gelmė

ir jokios baimės

kūdikėlio akyse.

VI

Geriau atšokti

nuo tamsos

kaip kamuoliukui –

toks žaidimas.

VII

Mylimasis žino

tiesiausią kelią

pasimatymui

šiapus ir anapus.

VIII

Sielos apdaras

dega ploniausias

ir tegul –

metas išsinerti.

##

##

IX

Šviesi mintis

lyg žaibas

nutvieskia širdį –

ritmas pagautas.

X

Tikinčiojo akyse

kristalas švyti.

Aukure

ugnis liepsnoja.

##

## 

Related posts