SVEIKI, SULAUKĘ IR PENSININKŲ PROTESTO

Humoro skyrelio vedėjas Jonas Paulauskas  

SVEIKI, SULAUKĘ IR PENSININKŲ PROTESTO

Štai jau beveik tris dešimtmečius gyvename nepriklausomoje valstybėje. Deja, laisvos šalies gyventojų, išskyrus galbūt penkiolika procentų jų, socialinė padėtis negerėja arba mažiausiai tesikeičia Europos Sąjungoje, į kurią įstojome tikėdamiesi pagerinti savo gyvenimo kokybę. Prieš tokią neteisybę jau protestavo įvairūs mūsų gyventojų sluoksniai, pavyzdžiui, valstybės tarnautojai, policininkai, gydytojai, žemės ūkio darbuotojai,  mokytojai, studentai. Tiesa, didžioji dalis jaunimo, nesulaukusi tikėto ir žadėto gyvenimo pagerėjimo, balsuoja kojomis – emigruoja. 

 

Atėjo laikas ir vyriausiajai šalies kartai – pensininkams. Nors pagyvenę žmonės pasižymi didele kantrybe, bet nebeištvėrę tyčiojimosi – senjorų oraus gyvenimo pavertimu elgetavimu bei pusiau alkanu egzistavimu – ir jie išėjo į gatvę. Antai balandžio 12 d. šimtai pensininkų iš įvairių Lietuvos vietovių susirinko į protesto mitingą prie prezidentūros ir ten priėmė savo reikalavimų rezoliuciją. Joje nepatenkintieji pažymėjo, kad „turėtų būti nutrauktas antros pakopos privačių pensijos fondų finansavimas iš „Sodros“ biudžeto, peržiūrėtos pensijoms skiriamos lėšos, pensijos turi būti indeksuojamos atsižvelgiant į šalies ekonominių rodiklių ir būtiniausių prekių kainų augimą“, pareikalavo „nustoti atidėlioti mokesčių sistemos pertvarką, kuri garantuotų teisingą darbo užmokestį ir adekvačias socialines išmokas“. Kaip teigė mitingo organizatoriai, „mes reikalaujame sau pagarbos ir socialinio teisingumo, todėl susirinkome čia priminti, ką jie (Vyriausybė, Seimas, prezidentė) žadėjo, kad jie nepamirštų ir kad būtų vykdomi Vyriausybės nutarimai. Norime, kad vargšų nebūtų, štai dėl ko mes susirinkome. Reikalaujame mažinti skurdą ir nelygybę!..“

Nors Daukanto aikštėje po prezidentūros langais vykstant mitingui iš megafono aidėjo pasipiktinusių pensininkų balsai, niekas iš „tautos tarnų“, regis, jų negirdėjo, tad pasikalbėti neišėjo.

Netrukus mitingo dalyviai, susirikiavę į koloną ir darniai traukdami „Žemėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos…“  patraukė Gedimino prospektu link Vyriausybės rūmų. Ten juos pasitikęs premjero patarėjas priėmė Vyriausybei adresuotą protestuotojų peticiją su atitinkamais reikalavimais. Jis pažadėjo, kad jau kitą savaitę senjorai išgirs apie valdžios planuojamas mokesčių, pensijų sistemos bei kitas reformas. Tuo tarpu prezidentei ir Seimo pirmininkui perduoti savo rezoliuciją senjorai pažadėjo kitokiu būdu. 

Deja, portalo delfi.lt žurnalistai kažkodėl pamėgino sumenkinti šalies senjorų protestą, paskelbę, jog į mitingą tesusirinko apie „pusantro šimto pensininkų“. Nors buvo akivaizdu, kad jų dalyvavo ženkliai daugiau. Matyt, jie nesitiki sulaukti pensijos – arba numirs iki tolei, arba iškeliaus emigracijon…

Daug objektyvesni buvo BNS žurnalistai, pranešę, jog „ketvirtadienį Vilniuje keli šimtai žmonių mitingavo už didesnes pensijas“.

Na, o kol Vyriausybė pildys savo pažadus, pasikelkime nuotaiką nors šiais anekdotais:

ANEKDOTAI

♣♣♣♣

Direktorius sako tarnautojui:

– Jūs būtumėte puikus nusikaltėlis.

– Kodėl gi, viršininke? – nustemba darbuotojas.

– Matote, kad ir kaip stengiuosi, niekaip negaliu rasti jokių jūsų veiklos pėdsakų…

 ♥♥♥♥

Berniukas klausia autobusų stotelėje stovinčios nėščios moters:

– Ko jūs laukiate?

Ta atsako:

– Autobuso.

Vaikinukas atsisuka į savo draugus ir sako:

– Nepatikėsit… Ją “išdulkino” transformeris….

♠♠♠♠

Turėjo vyras žmoną su prasta klausa. Paskambino prieš pietus jai ir paprašė:

– Brangioji, grįžęs norėčiau kekso su kava.

Po pietų grįžta vyrukas į darbą, pavargęs visas toks, veidas nagais subraižytas. Kolegos klausia, kas atsitiko.

– Paprašiau žmonos pietums kekso su kava, o ji išgirdo, kad sekso su kova.

♠♠♠♠

Mano senelė pradėjo sportuoti, kai jai buvo 60 metų. Ji kasdien nueina po penkis kilometrus. Dabar jai 90 metų ir mes neturime nė menkiausio supratimo, kiek toli ji jau nuo mūsų yra nuėjusi…

 ♠♠♠♠

Į psichiatrinę ligoninę atėjęs dirbti jaunas gydytojas iškart pateko į komisiją, kuri nustato, ar ligoniai pasveiko. Slaugytoja pakviečia vieną jų prie vandens pilnos vonios, ant kurios krašto stovi du puodeliai – vienas mažas, kitas didelis. Skyriaus vedėjas liepia ligoniui išpilti iš vonios vandenį. Šis ima mažą puodelį.

– Į palatą,– sako medikas.

Lygiai tas pats kartojasi ir su kitais pacientais. Jaunasis daktarėlis norėdamas pasirodyti paklausia:

– Tai iš ligoninės išleidžiate tik tada, kai paima didelį puodelį?

Skyriaus vedėjas:

– Ne, tik tada, kai iš vonios ištraukia kamštį.

♦♦♦♦

Pas seniausią pasaulio vyrą 150-mečio proga ateina jauna graži žurnalistė paimti interviu ir ima klausinėti:

– Jūs pragyvenote 150 metų, reiškia gyvenote labai sveikai, nerūkėte?

– Tu ką, vaikeli, matai, ten stovi šieno kupeta? Tai vat, surūkiau du kartus daugiau!

– Tai turbūt tada nevartojote alkoholio?

– Vaikeli, matai, netoliese prūdas, antys plaukioja? Tai šnapso aš išgėriau du kartus daugiau nei yra vandens tame prūde!

– Tai galbūt nuo moterų susilaikydavote?

– Žiūrėk, vaikeli, matai, prie to medžio dalgis stovi, matai? Tai vat, kai giltinė atėjo manęs pjauti, aš ją taip išdulkinau, kad ji net dalgį paliko!

♣♣♣♣

Vyras sako žmonai:

– Klausyk, eime į miegamąjį, ką?

– Negalima. Matai, kad Petriukas sėdi, žaidžia. Jis gi mažas vaikas, kaip mes jam paaiškinsim, ką taip ilgai darysime miegamajame? O jei išgirs ką nors?

– Nesijaudink, aš tuoj viską sutvarkysiu.

Tėvas pasišaukia Petriuką ir sako:

– Petriuk, eik prie lango ir stebėk: už kiekvieną žmogų, apsirengusį visiškai juodai, duosiu po 5 eurus.

Nuėjo į miegamąjį. Po dešimt minučių girdi:

– 5 eurai…

Po dvidešimt minučių:

– 10 eurų…

Praeina pusvalandis, Petriukas kad suriks:

– Tėti, prostitutė būtų buvus pigiau! Laidotuvių procesija eina…

 ♣♣♣♣

– Mieloji mano, vienintele, švelnioji, saldžioji, geroji, karštoji, lieknoji, geidžiamoji, mylimoji, artimoji, nepakartojamoji, nepralenktoji! Vaikeli, šakele, kregždute, žuvyte, žvirbliuk, katyte, letenėle, paukščiuk mano, balandėle, gulbyte, poniute! Aušrele, žvaigždute, avele, saulute, gėlele, varpeli, upeli, rasele, pūkeli, nuostabioji, idealioji, groži mano! Lėlyte, mažute, brangenybe, svajone mano, likime mano, džiaugsmeli, viltie, cariene, dievybe! Dvasios deimante, akių šviesa, širdies perle! Na būk tu žmogus, duok pinigų alui!

♣♣♣♣

– Mama, žiūrėk į ką aš vos neįlipau! – atbėga pas mamą Marytė su šūduku rankoje…

♦♦♦♦

Žmona sako vyrui:

– Aš labiau vertinu vyrų protą, o ne kūną…

Vyras:

– Tai žinoma! “Kūnas” anksčiau ar vėliau nustos stovėt, o protą galėsi p*st visą gyvenimą!

♠♠♠♠

– Mama, mama, ar aš princesė?

– Sūnau, tu debilas!

♠♠♠♠

Į pulką atsiunčiama žinia, kad numirė Petro tėvas. Susirūpinę karininkai sprendžia, kaip čia švelniau užsiminus Petrui apie nelaimę. Kitą rytą per rikiuotę:

– Visi tie, kieno tėvas gyvas – žingsnį į priekį! Petrai! O tu ko lendi?

♣♣♣♣

Susitinka du kurčnebyliai ir tarpusavyje kalbasi gestais:

– Nu, kaip tau vakar Jeronimo gimtadienis?

– Oi, blyn, neklausk. Prisidainavau, kad vos rankas šiandien pakeliu…

♥♥♥♥

Vyras, pasimylėjęs su žmona, klausia:

– Brangioji, tu ir vėl apsimetinėjai?

Žmona:

– Ne, šįkart iš tikrųjų miegojau…

 ♣♣♣♣

Sūnus klausia tėvo:

– Kaip gyvatės susikalba?

Tėvas žiūri į uošvienę:

– Tai ko tylite, anūkas domisi?..

♥♥♥♥

Vedusio vyro buvo paprašyta atlikti Stiprybių, Silpnybių, Galimybių ir Grėsmių analizę. Jis sako:

Mano stiprybė yra mano žmona.

Mano silpnybė yra mano kaimyno žmona.

Galimybė atsiranda, kai kaimynas išvyksta.

Grėsmė kyla, kai aš pats išvykstu…

♠♠♠♠

Atsikėlė studentas ryte po tūso ir prisiminė, jog egzaminas. Nematęs nei dėstytojo, net nežinąs, koks egzaminas, sumąstė pabandyti savo laimę. Sunkiai jis atėjo į auditoriją, kažką parašė. Vėliau dėstytojas pasikviečia studentą ir liepia duoti savo studijų knygelę. Paskaitinėjęs kažką, nusišypsojo ir tarė:

– Visko esu matęs, bet kad pirmakursis fizikas medicinos ketvirtakursių egzaminą išlaikytų, dar nėra buvę…

♦♦♦♦

Tikros moterys niekada neišteka už tikrų vyrų, nes tikros moterys niekada nesutinka iškart, o tikri vyrai du kartus niekada nesiūlo…

♦♦♦♦

– Klausyk, aš degtinės butelį turiu. Gal sumaišykime su sultimis?

– Su kokiomis dar sultimis?

– Su skrandžio…

♣♣♣♣

Sėdi Juozas nusiminęs, galva braška… Staiga atsiveria durys ir ant slenksčio išdygsta žmona.

– Ką gero nupirkai? – apsilaižo vyras.

– Štai! – išima iš krepšio kočėlą.

– Na ir žmona… Namie nė lašo, o ji baldus perka!..

 ♠♠♠♠

Pakliuvo žmogelis į beprotnamį. Įveda jį į kambarį, ten visi ramūs sėdi, veikia kažką… Ir staiga vienas atsistoja ir sako:

– 45-as!

Visi pradeda juoktis. Naujokas stovi, nieko nesupranta. Po to kitas atsistoja:

– 131-as!

Visi plyšta iš juoko, trypia kojom, raitosi ant žemės. Žmogelis vis tiek nieko nesupranta, prieina prie vieno iš jų ir klausia:

– Ko jūs čia taip juokiatės iš skaičių?

– Matai, – sako, – mes labai mėgstam anekdotus pasakoti. Taigi prižiūrėtojas vieną kartą surinko visus mūsų anekdotus, surašė, sunumeravo ir pakabino lentoje. Dabar užuot pasakoję anekdotą, tik numerį pasakom.

“Gerai, pabandysiu” – galvoja žmogelis.

– 38-as!

Tyla. Galvoja žmogelis, gal nejuokingas anekdotas. Prieina prie lentos, suranda 38-ą – neblogas anekdotas, apie ežiuką… Kodėl jie nesijuokia? Bando dar kartą:

– 38-as!

Vis vien tyla. Jis klausia:

– Kodėl jūs nesijuokiate?

Vienas atsako:

– Ai, tu kažkaip nejuokingai pasakoji…

♣♣♣♣

Suvalkietis dengia namo stogą. Tik staiga paslysta ir nukrenta žemyn. Šaukia žmonai:

– Žmona, nukritau nuo stogo!

O žmona atsako:

– Kaip gerai, pietus ligoninėje pavalgysi…

♠♠♠♠

Kalbasi palatoje distrofikai:

– Jonai, padėk atsiridenti tabletę, man laikas vaistus gerti.

Jonas:

– Tu geriau Stasio paprašyk, – jis stiprus – maikę nešioja…

 ♠♠♠♠

– Diana, kaip tu nusideginai abi ausis?

– Tu paskambinai, kai aš lyginau drabužius. Užsigalvojau, o vietoje telefono ragelio pridėjau prie ausies lygintuvą.

– O antrą ausį?

– Turėjau paskambinti gydytojui…

 ♥♥♥♥

Žmona gąsdina vyrą:

– Štai parašysiu ant lovos krašto, kad tu durnius, tegul visas miestas tai žino…

♣♣♣♣

– Sūneli, tu daugiau neturėsi spuogų.

– Kodėl?

– Vietos daugiau nėra.

♣♣♣♣

Grįžta girtas vyras namo. Užeina į virtuvę ir trenkia kumščiu per stalą:

– Kas namie šeimininkas, bl…!?

Žmona ilgai nedvejodama tvoja jam per galvą keptuve. Vyras „atsijungia“ ir krenta ant grindų. Ateina kaimynė paplepėt ir mato, jog vyras ant grindų voliojasi:

– O kodėl jis ant grindų miega???

Žmona:

– Šeimininkas!!! Kur nori, ten ir miega!..

♦♦♦♦

Darbas turi tris privalumus: penktadienį, atlyginimą ir atostogas!

♥♥♥♥

Geriausia moters puošmena – kuklumas ir permatomi rūbai…

♥♥♥♥

Tarp mūsų nieko nebuvo… Netgi apatinių…

♦♦♦♦

Ji:

– Vyras turi būti šiek tiek gražesnis nei beždžionė.

Jis:

– Vyras turi būti šiek tiek gražesnis nei beždžionė… su kuria jis gyvena…

 ♦♦♦♦

Jeigu tavo moteris buvo neištikima ir dėl to nusprendei nušokti nuo stogo, pagalvok dar kartą, kadangi pas tave ragai, o ne sparnai!..

♣♣♣♣

Nuvažiavo moteris prie jūros… Ir pati nepailsėjo, ir kitiems neleido…

♦♦♦♦

– Ko tu toks liūdnas?

– Mano žmona išvažiuoja mėnesiui prie jūros…

– Na, tada aš tavęs nesuprantu…

– Jeigu nebūsiu liūdnas, ji gali persigalvoti!!!

♠♠♠♠

Tavo plaukai prie šaknų dar tamsūs??? Reiškia smegenys dar kovoja!..

 ♥♥♥♥

Ar tikras džentelmenas turi palinkėti damai ramios nakties, jeigu ji ramios nakties nepageidauja!!!?

♣♣♣♣

– Tėveli, bet juk raganos neegzistuoja???

Tėvas, žvairuodamas į uošvę:

– Kai aš buvau mažas, aš galvojau tą patį…

♥♥♥♥

– Brangioji, pasakyk tiesą, ar aš pirmas vyras, kuris su tavim miega?

– Na, jeigu ruošiesi miegoti, tuomet taip…

АНEKДОTЫ

♣♣♣♣

Звонок в дверь. Хозяин открывает, а там — маленькая костлявая женщина. Хозяин:

-Ты кто?

-Я — смерть!

-А-а-а-а-а-а!

-Та не бойся, я за канарейкой.

 ♠♠♠♠

В частной клинике:

– Доктор, я не понимаю, как так произошло, что я болела на протяжении 11-ти лет, а тут вдруг раз и выздоровела?!

– Ну понимаете…. Ваш муж потерял бизнес…

– И?!!! На что вы намекаете?! У него достаточно накоплений!

– Секундочку! А давайте-ка я повнимательнее посмотрю ваши последние анализы…

♠♠♠♠

– Не знаю про других, а я бы с радостью платил “налог на роскошь”.

– Так ты его и платишь. Только не за свою роскошь…

♣♣♣♣

Начиная свой рабочий день, инспектор ГИБДД Семенкин первым делом включает авторегистратор, закрепленный за окном его супружеской спальни.

 ♠♠♠♠

Муж с женой собираются в гости. Выключили везде свет, закрыли все окна, закрыли покрывалом клетку с попугаем, включили сигнализацию, выкинули кота на улицу. Подъехало такси и они вышли из дома. В этот момент хитрый котяра забегает домой и мигом на второй этаж (там, где клетка с попугаем стоит). Муж возвращается домой, чтобы поймать кота, а жена сидит в такси и не желая говорить, что дома никого нет, пытается объяснить водителю, что в доме осталась ее мама, a муж вернулся пожелать ей спокойной ночи.
Возвращается муж и говорит:

– Эта скотина забилась под кровать, я пытался её вытащить, так она царапается, взял палку и палкой выудил оттуда. Так эта зараза так завопила, что пришлось взять одеяло и накрыть её. Еле стащил это жирное тело по лесенке, так вместе с одеялом и выкинул в кусты…

♥♥♥♥

Жена причитает мужу:

– Я была глухая и слепая, когда выходила за тебя замуж!

– Вот видишь, от каких болезней я тебя исцелил!

♠♠♠♠

Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул:

– С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют.

♥♥♥♥

Жена говорит мужу:

– Какая прекрасная пара – наши новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит ей ласковые слова. Почему же ты этого не делаешь?

– А я-то тут при чем? Я ее даже не знаю.

 ♣♣♣♣

– Ты самая красивая была на своем дне рождения.

– Спасибо! Я старалась!

– Специально гостей подбирала?!

♠♠♠♠

Новости по местному тв. Задержан пьяный водитель. Дело обычное, но… убил комментарий гаишника:

– Автомобиль двигался подозрительно правильно, соблюдая все правила!

♣♣♣♣

Муж и жена:

Ж:-Зачем ты выкинул мой велотренажер?

М:- Он меня бесит! Когда приезжает твоя мама и забирается на него, то тупая иллюзия того, что она, наконец-то, уезжает!

♦♦♦♦

— Приговоренный к смерти… какое ваше последнее желание…

— Хочу пересмотреть целиком сериал “Санта — Барбара”… вместе с рекламой…

♣♣♣♣

– Уважаемые посетители, бар закрывается! Выползаем, выползаем!..

♣♣♣♣

Знаете ли вы, что пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от вредных привычек могут существенно продлить ваше жалкое существование.

♣♣♣♣

Запомни! В любой, абсолютно в любой квартире, каким бы там ни был сделан ремонт – наплевать на подвесные потолки и индийский кафель в ванной – должен быть кусок стены, не покрытый ничем. Голый бетон. А рядом на гвоздике должна висеть дрель! Чтобы мстить соседям в субботу по утрам!!!

♣♣♣♣

– Фаст-фуд очень вреден.

– А мне его врач прописал.

– Не может быть.

– Да, попробовал, как моя жена готовит, и прописал.

 ♣♣♣♣

– Папа, а когда я вырасту большой, я смогу делать все, что захочу?

– Нет, сынок. Тогда ты будешь уже женат…

♣♣♣♣

Лежит женщина в реанимации, уже почти умирает… Вдруг голос слышит:

– Даю тебе еще 10 лет жизни!

Вскочила женщина с койки и бегом к пластическому хирургу. Сделала себе ринопластику, подтяжку лица, блефаропластику, липосакцию, в общем все! Ну, думает, хоть 10 лет поживу в свое удовольствие.

Только выходит из клиники, вдруг БАЦ грузовик ее переезжает.

Душа женщины отлетает и вопрошает:

– Господи, ну как же так? Ты обещал еще 10 лет жизни!

Голос свыше:

– Ну, извини, не узнал!

 ♣♣♣♣

Бригадир даёт подчинённым два бидона краски и задание покрасить здание.

– К концу рабочего дня проверю.

Мужикам охота выпить, денег нету, а работы и краски море. Они решают пропить краску, но чтобы как-то отмазаться намазывают недалеко стоявшему коню морду краской, пол бидона пропивают. Бригадир придя проверять:

– Мляяя, а что не докрасили?

– Краски не хватило.

– Так я ж вам лишнего сразу и на забор завтрашний выдал..

– Так конь выпил!

– Какой конь?

– Да вон стоит вся морда в краске!

– А, этот! Ещё не сдох гад, он на прошлой неделе два поддона кирпича съел.

♣♣♣♣

Завтра брошу курить, в понедельник начну бегать по утрам, через неделю запишусь в тренажёрный зал. А о чём думаешь перед сном ты?

♣♣♣♣

– Рабинович, за что вы попали в тюрьму?

– За взятку.

– А за что вас так быстро выпустили?

– А как вы думаете?!

♣♣♣♣

— Здравствуйте, меня зовут Макс.

— Очень приятно.

— Это ненадолго, я насчёт долга.

♣♣♣♣

Кризис – это когда финансовые фантазии в 30 лет посещают тебя чаще, чем сексуальные.

♣♣♣♣

– Что сказал графолог после изучения твоего почерка?

– Сказал, что я злой и агрессивный.

– Ну, а ты?

– Отфигачил его за наглую ложь!

♠♠♠♠

Мужик в бaнке читaет толстенный договор ипотечного кредитa. Клерк:

– Ну что, ознaкомились? Вaс что-то смущaет?

– Да, только одно. Вот здесь, в пaрaгрaфе 1594 пункта 18 указано, что “Нa лбу клиентa кaлёным железом выжигaется клеймо с логотипом бaнкa…”

 ♣♣♣♣

Заходит мужик в бар и заказывает себе кружку пива. Когда он попросил счет, бармен сказал:

-27 рублей.

Мужик достает из кармана 27 рублей монетами по 1 рублю и бросает их через стойку. Бармен побледнел, но, ни слова не говоря, собрал деньги.

На следующий день приходит опять этот мужик и заказывает кружку пива.

При расчете бармен опять говорит:

-27 рублей.

Мужик кладет на стойку 50-рублевую бумажку.

«Вот и пришло время рассчитаться с тобой!» думает про себя бармен. Он достает 23 монеты, каждая достоинством в 1 рубль и бросает их через стойку в зал. Монеты разлетелись по всем углам.

Мужик на секунду задумался, затем достает 4 рублевые монеты, подает их бармену со словами:

– Еще кружку пива!

♥♥♥♥

– Девушка, я могу научить Вас искусству любви…

– И сколько Вы намерены потратить на мое образование?

♠♠♠♠

Мать спрашивает маленького сына:

– Сынок, ты сможешь закрыть окно, если один будешь дома?

– Конечно, мама, нужно нажать крестик в правом верхнем углу.

♦♦♦♦

Каждый кот считает, что рыба гораздо вкуснее на ковре в коридоре, чем в миске на кухне!

♦♦♦♦

Мальчик с длинной шеей никогда не готовится к контрольным работам.

 ♣♣♣♣

На детских утренниках мальчиков всегда одевали зайчиками, а девочек – снежинками.

Вот и выросли – трусливые женихи и ледяные женщины.

♠♠♠♠

Отзыв о работе интернет-магазина на его сайте:

– Ждали три дня курьера с заказанным товаром – так и не приехал!

Ответ администратора магазина:

– Он старался…

♠♠♠♠

Из объяснительной в ГИБДД: “Я категорически утверждаю, что моргал фарами, не предупреждая других водителей о посте ДПС, а создавая им новогоднее настроение”.

♣♣♣♣

Диалог отца и сына. Oбсуждают квартирный вопрос. Сын:

— Ну вот, еще на год строительство дома заморозили. Еще год я без отдельной квартиры. Опять с вами жить. Хоть квартира и большая, но ведь ни девушку не позвать, ни гулянки не устроить! Ничего вообще невозможно.

Отец, после паузы:

— Да ладно тебе — мне в твоем возрасте еще хуже было! Я уже женат был.

♠♠♠♠

В Англии народ вышел на демонстрацию протестовать против повышения цен на молоко. В рядах демонстрантов увидели богатую графиню. Спрашивают её:

– Вас-то каким боком эта проблема касается при ваших средствах?

– Я каждый день принимаю ванну из молока.

♠♠♠♠

На женском форуме: «Сегодня всю ночь проплакала. Посоветуйте, из-за чего?».

♠♠♠♠

Послушай, если лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, то так оно и есть…

♠♠♠♠

Я знаю одно прекрасное упражнение для похудения! Поворачиваете голову вправо. Потом влево. Потом снова вправо. Потом влево… Продолжайте каждый раз, когда вам предлагают вкусненькое.

 ♣♣♣♣

После огрaбления бaнкa в сейфе не хватает 3 миллионов.

Директор говорит репортерaм:

– Нaпишите, что из бaнкa укрaли 4 миллионa. У этого засранца хотя бы домa будет стрaшный скaндaл!

♣♣♣♣

Эх, если б так хотелось спать вечером, как хочется утром..

♦♦♦♦

Учительница:

— Дети, скажите, кто двигается быстрее: почтовый голубь или лошадь?

Вовочка:

— Если пешком, то лошадь.

♠♠♠♠

А никто не задумывался, почему на кнопке “Пауза” 2 полоски?

♥♥♥♥

Романтический ужин удался на славу. Кровать сломали.

♥♥♥♥

На чемпионате мира по поиску в интернете никто так и не смог найти фото Волочковой в одежде.

 ♣♣♣♣

Если женщине ломают крылья, она пересаживается на метлу.

♠♠♠♠

«Э» — это волшебная буква, которая включает в туалете свет.

♣♣♣♣

Бессонница – это расплата за богатое воображение.

♣♣♣♣

Сбежавший из московского зоопарка бегемот затерялся где-то в районе Садового кольца в группе сотрудников ГИБДД.

♣♣♣♣

Премьер-министр – журналисту:

– Ведем непримиримую борьбу с казнокрадством. Вот, например, сегодня узнали, что один из министров опять стыбзил 10 лямов зелени.

– Ну и?

– Наказали – я лично отвесил ему увесистый щелбан прямо на заседании правительства!

– Это за 10 миллионов из бюджета?

– Понимаете, тут главное – неотвратимость наказания!

♠♠♠♠

Играют дети в салки, бегают, кричат. Один другого догоняет, а он руки над головой подымает и кричит:

– Я в домике!

Тот, кто догнал, отвешивает ему смачный пендаль и говорит:

– А я ипотека!!!

♣♣♣♣

Морской старт позволяет топить спутники в океане с меньшими затратами.

♣♣♣♣

Будешь стараться на всех угодить – быстро в неугодных окажешься.

♣♣♣♣

Круговая порука по-украински: наживайся на ближнем своем, потому что дальний – уже наживается на тебе!

♣♣♣♣

Ты все еще веришь, что сначала киношники снимают фильм, а затем из его фрагментов делают трейлер? Нет. Сначала они делают качественный, интересный, интригующий трейлер, а уже затем пишут сценарий для промежуточных эпизодов, растянув их на два часа.

♦♦♦♦

1 февраля – это такая дата в русском календаре, когда во всех отечественных городах на площадях ещё стоят новогодние ёлки, а реклама в магазинах уже призывает «Поздравь любимую с 8 Марта!»

♣♣♣♣

Театр одного актёра – понимаю, но супермаркет одного кассира – никак…

♣♣♣♣

Торгуя принципами, не заламывайте цены!

♣♣♣♣

Обломали рога – другие не ищи!

 ♠♠♠♠

Отсутствие макияжа делает женщину беззащитной.

♠♠♠♠

Маман выдала обращаясь к отцу:

“Мне делать, как я думаю, или по своему усмотрению?”

♦♦♦♦

Каждый российский баран имеет право на бесплатную стрижку…

♣♣♣♣

– Дорогая, мы посмотрели 300 видов обоев и тебе ничего не понравилось!

– Ладно, тогда выбирай сам. Я ни слова не скажу.

– Вот эти…

– Нет, они слишком светлые…

♣♣♣♣

Мне, пожалуйста, двойной виски со льдом.

– Девочка! Это школьная столовая!

– Ой, извините, я задумалась… Компот, пожалуйста…

 ♣♣♣♣

– Благодаря спорту мой муж бросил пить.

– А какому виду спорта?

– Боксу.

– Он стал заниматься боксом?

– Не он, а я.

♣♣♣♣

– А зачем тебе уши? — спрашивает воспитательница малыша.

– Чтобы все видеть.

– Но ведь для этого есть глаза.

– Так-то оно так. Но если не будет ушей, шапка сползет на глаза и я ничего не увижу.

♣♣♣♣

…Сволочи… понапридумывают игр… жить некогда !

 ♦♦♦♦

– Почему нет мяса?

– Потому, что свиньи вышли в люди, коровы вышли замуж, козлы женились, бараны защитили диссертации и правят страной, а куры сдохли со смеху…

♣♣♣♣

„Я всегда выберу ленивого человека делать трудную работу, потому что он найдёт лёгкий путь её выполнения.“ Билл Гейтс

 ♣♣♣♣

Жильцы дома скинулись и подарили бабушке Антонине Макаровне тур в Амстердам. Пусть посмотрит, как выглядят настоящие наркоманы и проститутки…

♣♣♣♣

Хитрые и коварные врачи спрашивают, где болит, а потом давят туда…

♦♦♦♦

Россия полностью перешла на 3D – к дуракам и дорогам примкнули депутаты…

♣♣♣♣

Ужасная несправедливость – нервные клетки не восстанавливаются, а жировые – не погибают!

♦♦♦♦

– Ваши недостатки?

– Неразговорчив.

– Ваши достоинства?

– Неболтлив.

 ♣♣♣♣

– Знаешь, что? Засунь своё мнение себе в жопу!

– Не могу. У меня там диплом филолога и мечты о прекрасном будущем…

♣♣♣♣

Широка… ЖЕНА моя родная…

♣♣♣♣

Кому бы одолжить свой аппетит?..

Related posts