SVEIKI, SULAUKĘ MESIJAUS. TIESA, NE IŠ BETLIEJAUS, O IŠ RUSNĖS. BET VISTIEK MESIJAUS…

Humoro skyrelio vedėjas, būties analitikas Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius)  

SVEIKI, SULAUKĘ MESIJAUS. TIESA, NE IŠ BETLIEJAUS, O IŠ RUSNĖS. BET VISTIEK MESIJAUS…

 

Ilgai slėpęs savo kozirius kišenėje, premjeras pagaliau juos ištraukė – paskelbė einąs į prezidentus. Ištraukė ne bet kur – ne pilyje, ant kalno ar prie istorinio raitelio paminklo, kaip tai darė kiti kandidatai į prezidentus, o …Rusnės saloje Lietuvos pakraštyje. Taip sakant, arčiau savo liaudies, dažnai (kas rudenį ir pavasarį) apsemiamos Rusnės miestelyje, kuria jau pradėta gelbėti įrengiant estakadą. Tiesa, įžvelgti statyboje asmeninio kandidato indėlio didybę sunkoka, bet vis dėlto… prisidėjo prie apsemtų žmonių gelbėjimo. Rusniškiai gana greit galės kiaurus metus sausomis kojomis pasiekti artimiausius bažnytkaimius ir miestus, o ne plaukti, kaip iki šiol. Todėl vietiniai  turėtų įvertinti kandidatą į prezidentus, su gelbėjimo misija apsireiškusį jų miestelyje – vieningai šį palaikyti rinkimuose. 

Tiesa, premjero veiksmai per masinį mokytojų streiką stipriai apkarpė jo reitingus. Kas žino, gal todėl pretendentas ir neskubėjo skelbti apie savo misiją eiti į prezidentus. Išlaukė, kol mokytojai, o su jais kartu ir mokiniai bei jų tėveliai, aprimo, o tada, susiradęs tokią netikėtą vietą, viešai apsiskelbė. Kaip rašo mūsų žymusis bei kandusis visų politikų kritikas Rimvydas Valatka, „prie Nausėdos ir Šimonytės pagaliau prisijungus ilgai besilaužiusiam Skverneliui kandidatų komplimentų vieni kitiems laikas baigési. Prasidėjo arši rinkimų  kampanija… Ir šioje 115 dienų truksiančioje kampanijoje  viskas garantuota. Ir laukto,  ir nelaukto. Nes pirmą kartą tiesioginiuose Prezidento rinkimuose dalyvauja veikiantis Ministras Pirmininkas…“. Ir šis jau „pašventino“ savo konkurentus, pavadinęs anuos veikianačios prezidentės statytiniais. Tai yra „iš anksto paskirtais jos įpėdiniais.“ Anot R. Valatkos, jei norit sužinoti, kaip bus toliau, skaitykit Senąjį Testamentą. Apie Mesijo atėjimą. Tiesa, ten apie pateptąjį iš Rusnės Betliejaus lyg ir nieko neparašyta. Bet ką ten su tais gelbėtojais gali žinoti...

A  N  E   K   D   O   T   A   I 

♣♣♣♣

Maža mergaitė vonioje:

– Mamyte, kur grindų skuduras?

– Cigarečių pirkti išėjo…

 ♠♠♠♠

Žmona – vyrui:

– Matai šį žmogų nuotraukoje?

– Taip.

– Gerai įsimink jo veidą! Turėsi parsivesti jį iš darželio!..

♥♥♥♥

Auksinė vestuvių sukaktis.

– Motin, tu man buvai neištikima?

– Taip, tris kartus.

– Kada gi pirmą kartą?

– Pameni, banke niekas tau nenorėjo suteikti paskolos, o po kurio laiko atėjo į namus pats banko valdytojas ir asmeniškai įteikė pinigus?

– Taip, atsimenu, motin. Jei nebūtume gavę tos paskolos, vis dar gyventume vieno kambario bute. Gerai, ačiū už tai. O kada antrą kartą?

– Pameni, tau skubiai reikėjo daryti operaciją, o laisvų aukšto lygio chirurgų nebuvo? Tad atėjo žinomas profesorius ir personaliai paėmė į rankas skalpelį?

– Pamenu, motin, pamenu. Tu man tiesiog išgelbėjai gyvybę… O kada trečią kartą?

– Prisimeni, dalyvavai rinkimuose ir tau trūko 49 balsų???…

 ♥♥♥♥

Vyras – žmonai:

– Viskas gerai, kas gerai baigiasi…

Žmona – vyrui:

– Visi geri, kurie gerai baigia…

♣♣♣♣

Mažylis gimtadienio proga paprašė nupirkti šuniuką. Norėdami nudžiuginti sūnelį tėvai nupirko didžiulį senbernarą. Atžala pažiūrėjo į šunį ir sako:

– Nesupratau, kam ką padovanojo???…

♣♣♣♣

Pareina Petriukas iš mokyklos ir sako tėvui:

– Tėte, tave kviečia į mokyklą…

– Tai ką šį kartą iškrėtei?

– Nieko tokio, tik susprogdinau laboratoriją – atsakė Petriukas.

Nueina Petriuko tėvas į mokykla. Kitą dieną grįžęs iš mokyklos sūnus sako tėvui:

– Tėte, tave vėl kviečia į mokyklą.

– Petriuk, aš gi sakiau kad daugiau į tavo mokyklą neisiu.

Sūnus sako:

– Ir aš sakau, ko gi po tuos griuvėsius vaikščiot?

 ♠♠♠♠

Du policininkai patruliuoja gatvėje. Prie jų prieina užsienietis ir ima klausinėti, turbūt kaip kur nors nueiti. Kalbina angliškai, vokiškai, itališkai – policininkai nieko nesupranta. Galų gale žmogelis numoja ranka ir nueina. Vienas jų taria:

– Oho, koks protingas, kiek kalbų moka…

– Na, ir kas jam iš to? – paprieštarauja kitas.

♠♠♠♠

Žmona vyrui piktai:

– Neišmanau, kaip galima visus savaitgalius praleisti alaus bare…

– Tai kam kalbi apie dalykus, kurių neišmanai?

♠♠♠♠

– Kaip jums pavyko pirmoji operacija? – paklausė profesorius pradedančio chirurgo.

– Operacija? Aš maniau, kad tai skrodimas…

 ♠♠♠♠

Santechnikas gavo skubų iškvietimą: daugiabučio rūsį visą užpylė š… Į įvykio vietą atvykęs santechnikas liepė sūnui paduoti raktą ir nėrė. Po kurio laiko š… atslūgsta ir santechnikas pergalingai sako sūnui:

– Taigi, sūnau, mokykis, o tai visą gyvenimą raktus tik ir padavinėsi…

♠♠♠♠

Pranešimas per radiją: „Pastebėti ateiviai! Kojos trumpos, rankos ilgos, galva didelė, raudona, akys išsipūtę…“. Petras po pranešimo išėjo žolės pjaut. Pamiškėj mato: kojos trumpos, rankos ilgos, galva didelė, raudona, akys išsipūtę. Galvoja, reik parodyt draugiškumą, pasisveikint:

– Labas. Aš Petras. Ką darai?

– Labas. Aš Jonas. Gamtinius reikalus tvarkau…

♠♠♠♠

Įlipa čiukčis į autobusą. Pasižymi vieną bilietą, paskui dar vieną ir atsisėda prie vyriškio, o tas klausia:

– Kam tau du bilietai?

– Antras tam, kad jei pirmą pamesčiau, turėčiau kitą.

– O jei ir antrą pamestum? – dar kartą klausia vyras.

– O, čiukčis nėra durnas, čiukčis ir nuolatinį turi.

 ♠♠♠♠

Rūko du banglai žolytę ir vienas sako kitam:

– Girdi?

Kitas banglas atsiliepė:

– Ką girdžiu?

– Kaip garsiai auga man plaukai.

♠♠♠♠

– Tavo galvoje plika dykuma, – šaukia ant Petriuko mokyklos direktorius.

– Jūs visiškai teisus, – atsako jam Petriukas. – Tačiau kiekvienoje dykumoje yra oazės, bet ne kiekvienas kupranugaris moka surasti iki jų kelią…

 ♠♠♠♠

Kauno autobusų stotis. Vaikščioja vienas tipelis ir siūlo:

– Laikraščiai, žurnalai, erotika, kryžiažodžiai. Anekdotai…

Vienas duodamas 2 eurus sako:

– Prašyčiau anekdotų.

– Taigi,…grįžta vyras iš komandiruotės…

♥♥♥♥

Parke sėdi porelė. Vaikinas klausia:

– Sakyk, o jei aš tave pabandyčiau pabučiuoti, tu priešintumeisi?

– Žinoma, juk mes pažįstami tik vieną dieną. Aš priešinčiausi iš visų jėgų! Bet šiandien mane kažkodėl kamuoja silpnumas…

♠♠♠♠

– Gydytojau, man galva sukasi!

– Pats matau…

♣♣♣♣

Girtas vyrukas metro padeda galvą ant šalia sėdinčios merginos peties. Ji pasipiktinusi:

– Gal dar atsigulsit ant manęs?

– Na, na, įsisvajojai!

 ♣♣♣♣

Eina keliu žvairas ir girtas, atsitrenkia vienas į kitą. Žvairas sako:

– Žiūrėk, kur eini

Girtas atsako:

– O tu eik, kur žiūri.

♥♥♥♥

– Daktare, žinote, na,… kai aš su žmona, tai mano na… dažniausiai į kilimą žiūri…

– Pakabinkite kilimą ant sienos. Sekantis!

♠♠♠♠

– Brangusis, kas tavo pati pati mylimiausia moteris?

– Ta, kuri neužduoda kvailų klausimų!

♠♠♠♠

Šnekasi dvi panelės. Viena sako:

– Aš pasimatavau viską, į ką tilpo mano užpakalis.

– Na ir kaip?

– Žinai, batai super.

 ♣♣♣♣

Vyras restorane  klausia padavėjo:

– Kaip jus paruošiat savo viščiukus?

Padavėjas:

– Normaliai, tik jiems pasakom, kad greit mirs.

♣♣♣♣

Ateina į restoraną Džeimsas Bondas, pasiima viskio ir atsisėda prie staliuko, kur jau vienas žmogus sėdi. Ir sako:

– Leiskite prisistatyti, aš esu Bondas… Džeimsas Bondas.

Žmogus išgeria viskio taurę ir sako:

– O aš – Damas…, van Damas…, Klodas van Damas…, Žanas Klodas van Damas.

♣♣♣♣

Pirtyje du berniukai įsistebeilijo į nuogą vyriškį su dideliu pilvu. Pagaliau neiškentę klausia:

– Dėde, kas jūsų pilve?

– Bomba, – paslaptingai ištarė vyras.

Berniukai nulindo į kampą ir tariasi:

– Gal susprogdinam jo bombą?

– Pavojinga. Nespėsim pasprukti. Pasižiūrėk, koks trumpas degiklis.

♥♥♥♥

Važiuoja traukinyje jaunuolis ir mergina. Vaikinas sako:

– Aš jums dabar užminsiu mįslę. Jei neatspėsite, turėsite užmokėti savimi.

Susitarė.

Vaikinas:

– Auga darže. Pirma būna toks žalias žalias, o paskui toks raudonas raudonas.

Mergina neatspėjo. Atsilygino, kaip susitarė. Po to vaikinas dar kartą užminė tą pačią mįslę. Ji vėl neatspėjo. Vėl atsilygino. Po trečio karto vaikinas sako:

– Bet juk tai pomidoras.

– O aš vis tiek NEŽINAU !! NEŽINAU !! NEŽINAU !!

 ♣♣♣♣

Teisme:

– Ar prisipažįstate medžioklėje pašovęs varovą?

– Taip, prisipažįstu.

– O ar galite pateikti kokių nors švelninamųjų aplinkybių?

– Taip, to varovo pavardė Kiškis!

♣♣♣♣

Mažas vaikas pasiklydo. Nežino nei savo adreso, nei pavardės.

– O gal tėvų vardus atsimeni?

– Mama vadinasi mama, o tėtis – tėte.

– O gal atsiminsi kaip vienas kitą tėvai dar vadina?

– Taip! Mamą – višta, o tėtį debilu, ožiu vadina.

 

 ♣♣♣♣

– Tėti, kaip pasidarė nuobodu, kai senelis išvažiavo.

– Aha.

– Jis taip įdomiai pasakodavo.

– Ir ką jis tau pasakodavo?

– Apie visas tavo eibes, kai buvai mažas.

♣♣♣♣

Mano senelė pradėjo sportuoti, kai jai buvo 60 metų. Ji nueina po penkis kilometrus kasdien. Dabar jai 90 metų ir mes neturime nė supratimo, kiek toli jau ji nuo mūsų yra nuėjusi.

♠♠♠♠

Praėjusiais metais išleidau daugybę pinigų sporto klubui ir jokios naudos. Veikiausiai reikia ne tik pirkti abonementą, bet nors retsykiais apsilankyti tame klube.

 ♣♣♣♣

Du vyrai:

– Genetika, paveldimumas – visa tai gryna nesąmonė. Va mano prosenelis buvo alkoholikas, senelis taip pat, tėvas irgi alkoholikas. O aš ne!

– Negali būti?

– Gali! Aš narkomanas…

♣♣♣♣

Kalbasi du viengungiai:

– Blyn… Įsivaizduoji, nusipirkau prieš savaitę sulčių spaudyklę, o ji vakar sugedo…

– Tai velnias… O sulčių kiek nors išspaudė?

– Jo… Iš obuolių stiklainį, iš apelsinų stiklainį, o štai ties beržu ir užsilenkė…

♣♣♣♣

Krizės akivaizdoje Kauno zoologijos sodas siūlo naują pramogą ekstremalams: kiekvieną trečiadienį – atvirų durų dieną.

♣♣♣♣

Grįžta vyras liūdnas namo iš darbo. Žmona klausia:

– Ko liūlį pakabinęs?

– Taigi su bendradarbiu susipykau…

– Ir ko nepasidalinot?

– Atėjo jo žmona į darbą, rankose tokį mažiuką šuniuką atsinešė. Na, aš rodau į šunį ir klausiu: „Irgi kalė?“…

♣♣♣♣

Berniukas skambina į Greitąją pagalbą:

– Greit atvažiuokite, visa šeima staiga susirgo. Išskyrus mane.

– O kodėl?

– Aš blogai elgiausi ir man per pietus nedavė tų skaniųjų grybų, kurių tėvelis pririnko miške.

 ♠♠♠♠

Bedarbis susiranda darbą greitkelių kompanijoje. Jam duodami dažai, teptukas ir liepiama perdažyti kelio ribos liniją. Pirmą dieną vyrukas nudažo kilometro ilgio ruožą, antrą dieną – tik 500 metrų, trečią – vos 100 metrų atkarpą.

– Kas atsitiko? Juk jūs taip gerai pradėjote darbą? – klausia direktorius.

– Matote, kuo daugiau aš nudažau, tuo toliau lieka dažų kibiras…

♣♣♣♣

Mūsų gyvenimas – nuolatinė kova..

Iki pietų – su alkiu.

Nuo pietų – su miegu…

♣♣♣♣

Vyksta tikybos pamoka. Mokytoja klausia Petriuko:

– Pasakyk, kas buvo pirmasis žmogus?

– Adomas.

– O kokią didelę bausmę pasiuntė jam Dievas?

– Ievą.

♣♣♣♣

– Oi, kaip seniai tave mačiau! Kur dabar dirbi?

– Prekiauju baldais.

– Ir kaip sekasi?

– Puikiai! Namuose liko tik šiukšlių dėžė.

♣♣♣♣

Į akcinę bendrovę užsuko bedarbis:

– Ieškau darbo!

– Ar mėgėjas? – spragtelėja sau į pagurklį darbdavys.

– Ką jūs – profesionalas!

 ♣♣♣♣

Susitinka du šuniukai: Sargis ir Margis. Pastarasis toks nelaimingas – lyg sumuštas visas. Sargis ir klausia:

– Kas atsitiko, juk toks nuskriaustas atrodai?

– Na, vakar visą naktį laksčiau gatvėmis, gatvių žibintus žymėjau…

– Ir?

– Vienas žibintas turėjo prastą elektros izoliaciją…

♣♣♣♣

Du slaptieji agentai važiuoja kupe ir pasakoja vienas kitam politinius anekdotus. Vienas sako:

– Palauk, kasetę apversiu.

Kitas: jam:
– Baik tu, paskui pas mane persirašysi.

♣♣♣♣

Ateina studentas egzamino laikyti ir be kalbų deda ant stalo butelį konjako.

– Patenkinamai, – pasako dėstytojas.

Studentas dar prideda saldainių dėžę:

– Gerai.

Tada ant saldainių dėžės – labai brangų, inkrustuotą tušinukas. Dėstytojas:

– Puiku, – ir rašo pažymį.

– Taip, dabar reikia fiziką išlaikyti, – sako studentas kraudamas viską į krepšį.

♣♣♣♣

Tvarko valytoja banko patalpas. Pro šalį eina pro įstaigos valdytojas. Ji klausia:

– Atsiprašau, valdytojau, gal galėtumėte man duoti įėjimo kodą nuo brangenybių saugyklos?

Ar jūs išprotėjote??? Tą kodą žino tik du žmonės. Tai aš ir vyriausias apsaugos darbuotojas!

– Na, gerai, bet žinot jau užkniso su plaukų segtuku atrakinėt, kad ten išvalyt…

 ♣♣♣♣

Kaip buvo anksčiau: pasakoji kolegoms darbe anekdotą, o paskui klausaisi draugiško juoko.

Kaip yra dabar: nusiunti anekdotą kabineto kolegoms elektroniniu paštu, o, vietoj draugiško juoko, elektroniniu paštu gauni šypsenėlę.

♣♣♣♣

Kalbasi du draugai:

– Ta mano žmona – tikra bambeklė.

– Kodėl?

– Vis priekaištauja ir priekaištauja, kad per vėlai namo grįžtu.

– Tai tu grįžk anksčiau.

– Beviltiška: vakar šeštą ryto grįžau, vis tiek per vėlu buvo…

♠♠♠♠

Gauna kartą Ibrahimas kvietimą į Joškės sidabrines vestuves. Kvietimo pabaigoje parašyta: “Tiems draugams, kurie negalės atvykti, dovanas gražinsime”. Ibrahimas ir sako žmonai:

– Reikia ką nors padovanoti, nieko nenusiūsti labai negražu. Bet yra išeitis – mes pas Joške neisim, tad dovaną turės grąžinti.

Na, Ibrahimas nuėjo pas kaimyną ir pasiskolino labai puošnų bei velniškai brangų sidabrinį stalo servizą. Nusiuntė jį Joškei ir laukia… Praėjo trys dienos, penkios, savaitė, kita – servizo vis neatsiunčia. Dar po savaitės Ibrahimas sako žmonai:

– Tikriausiai pamiršo Joškė ir apie mane, ir apie servizą. Nueisiu pas jį ir lyg netyčia priminsiu.

Nueina. Joškė sutinka jį išskėstimis rankomis, stipria apkabina ir sako:

– Na, pagaliau, Ibrahimai. O aš kaip tik šiandien savo žmonai sakiau – jei ir šiandien Ibrahimas negalės ateiti, vakare nusiūsim servizą.

  ♣♣♣♣

Kur geriau?

Kalėjime (K): Didžiąją laiko dalį praleidi 3 x 4 m dydžio kameroje.

Darbe (D): Didžiąją laiko dalį praleidi 3 x 2 m dydžio patalpoje.

K: Triskart per dieną duoda valgyti.

D: Turi pertrauką tik vienam pavalgymui ir už maistą reikia mokėti.

K: Už gerą elgesį sumažina bausmės trukmę.

D: Už gerą elgesį tave “apdovanoja” didesniu darbo kiekiu.

K: Tavo sargai užrakina ir atrakina visas duris.

D: Tu pats turi atidaryti ir uždaryti visas duris.

K: Tu gali žiūrėti TV ir žaisti žaidimus.

D: Tave atleis, jei darbo metu žiūrėsi TV ir žaisi žaidimus.

K: Tu pats turi nuosavą tualetą (turtinguose vakaruose arba vienutėje – lietuvio pastaba).

D: Daliniesi klozetu su kokiu nors idiotu, kuris pridirba ant kraštų.

K: Kalėjime tave gali aplankyti šeima.

D: Negalima net žodeliu persimesti su savo šeima.

K: Visas išlaidas dengia mokesčių mokėtojai. Nereikia dirbti.

D: Turi mokėti kelionės išlaidas, kad patektum į darbą. O po to moki mokesčius, kurie patenka kaliniams.

K: Turi pakęsti sadistiškus prižiūrėtojus.

D: Juos vadiname šefais.

  ♣♣♣♣

Vieną kartą buvo žmogus. Kaip ir daugelis, jis mėgo išgerti. Taigi, sykį grįžo namo girtas. Iškart atsistojo keturiom, viena ranka pradėjo graibyti kilimą, pakampes. Matyt, jis kažko ieškojo, nes greitai kilimą nukėlė ir ėmė graibyti po grindis. Susirūpinusi, kantrybės netekusi žmona piktai paklausė:

– Klausyk, tu ir vėl girtas! Ką čia dabar išdirbinėji!

– Aš raktų ieškau, – lėtai tardamas raides atsakė vyras.

– Tai kurgi tu juos pametei?! – šūktelėjo žmona.  – Nežinau, turbūt laiptinėj, – pasigirdo nerišlus atsakymas.

– Kodėl tu raktų ieškai namuose, jei pametei laiptinėj?

– Matai, čia šviesu, o laiptinėj tamsu – ten nerasiu, – atsakė girtuoklis.

А   Н    Е    К    Д     О    Т    Ы

♣♣♣♣

Когда уместно употреблять слово “блин*?

Американец достаёт последнюю бутылку с водкой и говорит русскому:

… – Will you?

– Я те, блин, вылью!!

♠♠♠♠

Телефонистка:

— Номер, который Вы вызываете, не отвечает…

— Что, совсем???

— Нет, блин, первые две цифры ответили, а остальные молчат!!!

 ♠♠♠♠

Начальник – секретарше:

— Соберите всех сотрудников на совещание, срочно!

— По селектору?

— Нет, блин, через “Одноклассников”, так быстрей будет!!!

♠♠♠♠

— Милый… у меня две полоски…

— Ты беременна?

— Нет, блин, я бурундук!!!

 ♣♣♣♣

Подходит на рынке мужик к бабке, которая торгует картошкой.

M.: – Бабушка, у вас картошка на посадку?

Б. (злобно): — Нет, блин, НА ВЗЛЁТ!!!

♠♠♠♠

Две коровы на скотобойне. Одна обращается к другой:

— Скажите, а вы тут в первый раз?

— НЕТ, блин, ВО ВТОРОЙ!

♠♠♠♠

Приходит мужик в хозяйственный магазин:

— Дайте мне мыло и веревку.

— Вы что, повеситься хотите?

— Нет, блин, помоюсь — и в скалолазы!!!

 ♠♠♠♠

– Мужчина! У Вас к заднице газета прилипла!

— Что, правда?

— Нет, блин, Известия!

♠♠♠♠

– Дорогой, ты станешь папой.

— Ты что, беременна?

— Нет, блин, Из Ватикана звонили!

♣♣♣♣

Чапаев и Петька удирают от белых. Проезжая под деревом, Чапаев и говорит:

— Петька, давай подтянемся на самом нижнем суку и повисим. Белые авось не заметят и уедут.

— Хорошо, Василий Иваныч.

Подтянулись они оба и висят. Вдруг Петька говорит, чуть не плача:

— Василий Иваныч, а Василий Иваныч, я больше не могу… Падаю!

— Держись, Петька, а то застрелю!

Через полчаса Петька опять заныл…

— Василий Иваныч, а Василий Иваныч, я больше не могу… Падаю!

— Держись, Петька, а то застрелю!

Через еще полчаса Петька опять за свое:

— Василий Иваныч, а Василий Иваныч, я больше не могу… Падаю!

— Держись, Петька, а то застрелю!

Прошло еще полчаса, и Петька говорит:

— Василий Иваныч, а коня хоть отпустить можно? А то он у меня между ногами задохнется…

♣♣♣♣

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ:
Буратино… Чипполино… Чебурашка… Мурзилка… Кто остановит наркоманию среди детских писателей?

Вовочка:

— Марьивановна, вот я вырасту, стану большим и важным человеком, вам будет стыдно за то, что вы мне двойки ставили!

— Путин, не поясничай!

♠♠♠♠

Едут в поезде русский и грузин:

Русский:

-Давай знакомиться! Меня зовут Ваня, по-вашему-Вано.

Грузин:

-А меня Окоп, по-вашему-Траншея.

 ♠♠♠♠

Идет наркоман, курит косячок, за руку ведет дочку. Дочка:

— Папа, смотри, по небу крокодилы летят!

Наркоман поднял голову, затянулся:

— Осень, вот и летят…

♠♠♠♠

Почему чукча открывает йогурт в магазине?

— Потому, что на нем написано: «Открыть здесь!»

♠♠♠♠

Немецкий снайпер сидит в окопе, с русской стороны никого не видно, работа простаивает. Ну, значит, он и схитрил:

— Петр!

Из окопа выглядывает голова, снайпер снял.

— Василий!

Опять выглядывает солдат, снайпер и его снимает.

— Иван!

Та же история. В окопе сидит чукча и почти молится:

— Только не Бузурбай! Только не Йорхойдыр!

 ♠♠♠♠

Едет чукча в трамвае. Водитель объявляет:

— Следующая остановка «12 Сентября».

Чукча начинает метаться по трамваю:

— А что, раньше никак нельзя?!

♠♠♠♠

Экзамен в вузе. Преподаватель спрашивает студентов:

-Вопрос на «пятёрку».Как меня зовут?

Все молчат.

-Вопрос на «четвёрку».Что сдаём?

Все молчат.

-Вопрос на «тройку».Какого цвета учебник?

С задних рядов приглушённый голос:

-Во валит, гад!

♣♣♣♣

Стандартная ситуация. На перекрестке около светофора маленький мальчик на велосипеде на большой скорости врезается в зад мерсу. Удар, полет, падение, слезы… Из мерса выходит новый русский и пытается успокоить мальчишку.

-Ну не плачь! Ничего страшного. Успокойся.

Мальчик не успокаивается. Мужик.

-Ну вот скажи мне, кем ты хочешь стать когда вырастешь?

Парнишка утирая рукавом слезы: — Водителем КАМАЗА-А-А.

Мужик: — Господи, не дожить бы!!!

 ♠♠♠♠

Однажды чукча нанялся красить пароход. Покрасил. Пришла комиссия принимать работу. Смотрят и говорят:

— Чукча, а почему Вы пароход только с одной стороны покрасили?
— Однако, чукча не дурак! Чукча договор читал, там написано: чукча — с одной стороны, Речфлот — с другой стороны!

♣♣♣♣

Поехали три наркомана домой на машине. Подъехали к светофору, а там жёлтый, красный, жёлтый, зелёный, жёлтый, красный… Стояли полчаса. Те кто сзади, спрашивают у того, который за рулём:

— Вася, мы поедем или нет?

Вася, судорожно сжимая руль:

— Блин… я не успеваю!

♠♠♠♠

Василий Иванович и Петька учавствуют в гонках Hаскаp. Идет pадиоpепоpтаж: ʺДан стаpт. Пеpвым идет амеpиканец на своем бьюике, но его на повоpоте обгоняет немец на поpше. Вот за повоpотом появляется желтая точка — это фpанцузкий ситpоен. Hо что это за зеленая точка обходящая все дpугие автомобили?… Это же экипаж из России! И вот Россия впеpвые в истоpии выигpала это соpевнование, беpем интеpвью у победителей:

— Василий Иванович, как вам удалось победить?

— Да вот автомобиль у меня какой классный!

Тут подходит миллионеp и пытается купить у Василия Ивановича авто:

— 25000$

— Мало.

— 30000$

— Идет, только эта машина особой констpукции, pаботает на pусской водке.

— А на виски будет pаботать?

Василий Иванович откpывает капот:

— Петька, ты на виски будешь pаботать?ʺ

 ♠♠♠♠

Приехал в часть к Чапаеву борец заморский на соревнования. Вызывает Василий Иванович Петьку и говорит:

— Некому, кроме тебя, с ним тягаться.

— Да ты что, он же меня заломает.

— Знаю, Петька, но чтобы ни одного звука не было — умирай, но терпи.

Начался поединок. Негр Петьку и так крутит, и эдак ломает… Тот молчит. Вдруг за 5 секунд до конца раздается дикий крик. Остался жив Петька. Лежит в госпитале. Приходит к нему Чапаев.

— Что ж ты столько терпел, а в самый последний момент закричал?!

— Да знаешь, он меня крутил-крутил, ломал-ломал, вдруг вижу я перед носом задницу. Ну, думаю, укушу гада напоследок!..

— Ну?

— Своя оказалась…

♣♣♣♣

Беpут интервью у Чапаева:

— Скажи, Василий Иваныч, зачем ты перед боем всегда красную рубаху надеваешь?

— Hу, вдруг ранят меня, кровь пойдет — если бойцы это увидят, то дpогнут, pастеpяются и проиграют сражение. А на красном крови не видно, никто ничего и не заметит. Понятно?

— Да, понятно,… понятно, почему Петька перед боем коричневые штаны надевает…

♣♣♣♣

Петька спрашивает Чапаева:

— Василий Иванович, а что такое гласность?

— А это, Петька, когда ты можешь говорить, что захочешь, — и про меня, и про Фурманова. И ничего тебе, Петька, за это не будет — ни седла нового, ни бурки, ни отпуска!

♠♠♠♠

Лето. Самолёт летит в Сочи. Картина такая: три сидения, у окна-красивая девушка, у прохода — мужчина, а посередине-чукча.

Мужчина увидил девушку и говорит чукче:

— Слышь, давай местами меняться, а?

Ч.: -Нет!

М:. -Ну, вот тебе 1000 баксов, только ты сядь на моё место, а я

на твоё сяду!

Ч.: -Нет!

Мужик чего только чукче не предлагал, а он всё «Нет и нет».

Тогда позвал мужик стюардессу, рассказал, как и что. Стюардесса наклонилась над чукчей, что-то ему шепнула на ухо. Чукча тут же вскочил м пересел в другой ряд. Довольный мужик подсел к девушке, стал с ней общаться и всё такое. Мужику интересно стало, он и спрашивает у стюардессы:

— А что Вы ему сказали?

— А, ерунда, я сказала, что этот ряд кресел в Сочи не летит!

♣♣♣♣

Чукча с русским зимой по лесу бредут. Вдруг — медведь. Злой, голодный. Навстречу! Чукча начинает быстро-быстро лыжи пристегивать…

Русский:

— Да брось! Все равно догонит!

Чукча:

— А! Моя — не надо быстрей медведь бежать! Моя надо — быстрей твоя бежать!

♥♥♥♥

Грузин приезжает в Англию и таможенник помогает заполнить ему таможенную декларацию. Должностное лицо:

— Sех?

— Четыре раза в день!

— Mеn оr Wоmеn?

— Все равно — четыре раза в день!

 ♠♠♠♠

Пришел китайский представитель к чукчам:

— Воевать с вами будем. Вас сколько?

— Человек пятьсот будет. А вас?

— Один миллиард.

— Тц-тц-тц, однако, где ж хоронить вас будем?

♣♣♣♣

Дамы закрываются в комнате и всю ночь рассказывают пошлые истории.

На утро из шкафа вывалился умерший от стыда поручик Ржевский…..

♠♠♠♠

Идет Пятачек по лесу к Винни Пуху.

Приходит и стучится в дверь, а ему открывает длинноногая секретарша.

Пятачек:

— Винни Пух дома?

Секретарша так напыщенно:

— Во-первых, не Винни Пух, а МЕДВЕДЬ ВЕНИАМИН.

— А Во-вторых его нет дома и будет к вечеру, что передать?

Пятачек слегка обалдел постоял и отвечает:

-Ну тогда передайте, что заходил КАБАН ПОЛТИННИК.

♠♠♠♠

Идет качок по улице с голым торсом.Тут вылезает из «600-го Мерина» модный такой пацык и говорит качку, указывая на его живот: «Слышь,братуха, а это чё у тя? ». Тот отвечает: «Как это что? Пресс, разве не видишь?!». Новый русский как рассмеётся! Достает из кармана пачку баксов нехилую такую и говорит качку: «Во! Братишка! Видел где пресс??? Вот так-то!!! А у тя это фигня какая-то с животом!!! ».

♠♠♠♠

В адрес И. О. Путина пришло письмо: «Когда же будет выплачена пенсия за январь?» Подпись: «Борис Ельцин».

♠♠♠♠

Вовочка пришел в школу  «обкурившись».

Учительница: 

—Дети, какое сейчас время года? Вовочка!

—Лето…

Учительница ( в ужасе):

–  Вовочка, там же снег, метель, мороз минус 20!!!

—Да……(задумчиво) вот такое фиговое лето…

♠♠♠♠

Штирлиц шел коридорами гестапо. Он повернулся направо, потом налево и вдруг услышал подозрительный шум. «Что я дурак, что ли» – подумал он и…. сохранился.

 ♠♠♠♠

Новый русский спрашивает у старого интеллигента:

— Братан, вот все говорят, что НР — тупые. Тогда объясни мне, почему мы зарабатываем столько денег?

— Сударь, все дело в законах природы. Есть в мире некоторая высшая справедливость: одним она дает деньги, другим — мозги…

♣♣♣♣

Приходит новый русский в лабораторию на фабрику по производству косметики.

Находит главного технолога (Г. Т.) и просит синтезировать запах лошади.

Г.Т.: — А нафига тебе запах лошади?

Н.Р.: — Жена моя на вид как лошадь, а запах нужен, чтоб на бойню без проблем приняли.

♠♠♠♠

Подходят два наркомана к водителю троллейбуса и спрашивают:

Первый:

– Я доеду до парка им.Шевченко?

Водитель: – Да.

Второй: – А я?

♠♠♠♠

Идут два чукчи по лесу. Один тащит телефонную будку, а второй — бревно. «Тебе зачем телефонная будка?». — «Однако, если волк нападет, я в нее спрячусь. А тебе зачем бревно?». — «Однако, если волк нападет, я его брошу и мне бежать легче будет».

♠♠♠♠

На экзамене профессор спрашивает нерадивого студента:

— Что такое экзамен?

— Это беседа двух умных людей.

— А если один из них идиот?

— То второй не получает стипендию.

♣♣♣♣

Лежат два обкурившихся наркомана в пустыне и умирают от недостачи травы. Перед смертью решили облегчить душу:

Первый:

— Помнишь, у тебя в детстве черепашка была, а потом она неожиданно пропала. А кота твоего усыпили, потому что подумали, что он ее съел?

Второй:

— Помню.

Первый:

— Так это я на нее наступил, а потом промолчал, когда твоего кота приговаривали.

Второй:

— Эх, а помнишь, твой дядя сперва бегал за твоей тетей с пистолетом из — за того, что она ему изменила с танцором румбы, а потом споткнулся, упал и застрелился, а тетя сошла с ума? Он еще костюм этого танцора в их доме нашел.

Первый:

— Помню.

Второй:

— Это мой костюм был. Меня родители на танцы заставляли ходить, а я костюм у них в доме спрятал, когда в гости приходил, думал продать, а сам сказал, что потерял… Не успел продать.

Первый:

— Дааа.. А помнишь тот пожар, когда вся округа сгорела? Он еще у вас в гараже начался. Пожарные решили, что это бурундук нажрался орехов и упал в банку с керосином. Получился коктель молотова и произошло самовозгорание. Весь город на ушах стоял!

Второй:

— Так это ты поджег?!!!???!!!

Первый:

— Не — а, но горело круто.

Поручик Ржевский никогда недолюбливал женщин. Не успевал.

 ♣♣♣♣

Армянское радио спрашивает:

— Что обозначает быстрый муж?

— Это когда ТУ154, а жену ни разу!!!

♣♣♣♣

Совершая очередную лыжную прогулку Штирлиц услышал из сугроба злобное шипение! Остановившись,он разрядил в сугроб всю обойму!!! И только через несколько мгновений он вспомнил, что Пастор Шлаг так и не научился свистеть!!!

♠♠♠♠

Вовочка на уроке литературы читает стихотворение.

Учительница: Вовочка, ну как ты читаешь!? Надо же с выражением!

Вовочка: Марьиванна, какие выражения! Это же Пушкин!!!

♣♣♣♣

Мюллер и Штирлиц стреляли по очереди…

Очередь редела…

♣♣♣♣

Кучма презжает в Киев из Москвы со встречи с Путиным.

Порошенко: «Газа не будет… нефти тоже…. Путин не пъет.

♣♣♣♣

Новый русский приходит домой, жена стоит в противогазе по пояс в воде и говорит:

— Доигрался! Люди по три года за квартиру не платят — и ничего, а ты на двадцать лет вперед оплатил — даже за газ и воду! Вот их нам сегодня на всю сумму и выдали!

 

Related posts