Kokia mūsų ateitis nenuspėjamose geopolitinėse situacijose?

Romualdas Černeckis  

Kokia mūsų ateitis nenuspėjamose geopolitinėse situacijose?

Praėjusių metų pabaigoje, lapkričio 16 d., tinklalapio www.dirst.lt internetiniame leidinyje ʺSkvarbus žvilgsnis į būtįʺ paskelbiau straipsnį ʺKitas pasaulinis karas – ant laikmečio slenksčio?ʺ Jame paminėjau, kad globalųjį pasaulį purtantys dabartiniai politiniai, ekonominiai, kariniai, diplomatiniai bei kitokie veiksniai sudaro prielaidas baisioms naujo pasauliniu branduolinio karo prognozėms plisti, ypač, kai pagrindinės konfliktuojančios šalys ne tik turi galybę masinio naikinimo ginklų, bet ir toliau juos tobulina bei kuria.

Manau, kad dėl  neprognozuojamų operatyviai besivystančių geopolitinių procesų verta pratęsti tuos apmąstymus. Pirmiausia, krenta į akis tarptautinių įvykių analitikų nuomonių įvairovė aptariant galimo pasaulinio ginkluoto konflikto aktualijas.

Radikaliausieji šiuolaikinio ženkliai besikeičiančio pasaulio stebėtojai tvirtina, jog jau seniai vyksta Trečiasis pasaulinis karas mums neįprastomis, todėl nesuprantamomis  priemonėmis, kai nėra akivaizdžių konfliktuojančių pusių karinių pajėgų fronto linijų, kai panaudojamas visas iš anksčiau žinomas ir naujai sukuriamas ginklų, taip pat psichologinių, finansinių, medicininių, gamtinių, informacinių, kibernetinių bei kitų prievartos būdų arsenalas priešui pakenkti ar sunaikinti, kai būtyje visapusiškai tobulinama tarpusavio nepasitikėjimo terpė…

Kiti ekspertai teigia, jog prasidėjo naujas Šaltasis karas, kai mūsų akyse ir vėl vyksta  nekontroliuojamos ginklavimosi varžybos, kai vėl tarp konkurentų išskirtinai propaguojama karinė galia. Beje, tos kartos, kurios prisimeną aną pavojų pilną tarybinį laikotarpį, gali palyginti buvusias ir dabartines realijas. Regis, dabartinės tendencijos pavojingesnės.

Taip pat yra didelė grupė politikų, finansininkų, verslininkų, kurių nuomone, šiuolaikinis tarptautinis gyvenimas vystosi normaliai, be jokių žmonijai negatyvių iššūkių. Jų poziciją, pagrįstą asmeniniais interesais, galima suprasti – kaip dažnai sakoma, jog ʺtai tik biznis, ir daugiau nieko…ʺ

Tačiau pažvelkime  į realijas. Juk artėjančios galingos viską apimančios pasaulinės krizės fone (gal netgi nuo anksčiau besitęsiančios?), apie kurią neretai šneka, pavyzdžiui, politikai, finansininkai, ekonomistai, žinomi filantropai, vyksta dažni lokaliniai karai, kur žūsta daugybė žmonių, plečiasi arši politinė, ekonominė, finansinė, psichologinė, religinė priešprieša Žemėje išplitusio chaoso terpėje (Afganistane, Irane, Rusijoje, Kinijoje, Sirijoje, Venesueloje, kitur), Europos Sąjunga niekaip negali išspręsti Anglijos ʺBrexitʺ problemų, plečiasi ginklavimosi varžybos tarp NATO šalių bei jų priešininkių, prekybinis karas tarp Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Kinijos, vis dažniau tiesiog nusispjaunama į tarptautinį saugumą garantuojančias ilgametes sutartis, o tai liudija kad ir arši diplomatų priešprieša Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje (tik pasiklausykime jų oficialių kalbų!)

Aišku viena: JAV dominavimas XXI amžiaus pasaulyje Naujojo Šaltojo karo fone patiria pralaimėjimą, kadangi jiems ant kulnų lipa ankstesne geopolitine tvarka nepatenkinti rusai bei kiniečiai, su kuriais amerikiečiai nūnai priversti skaitytis. Tuo pačiu akivaizdžiai matome bergždžias Donaldo Trumpo pastangas pasipriešinti konkurentams, kad išlaikyti savo supervalstybės status quo įvaizdį. Šiam prezidentui ypač sunku, kadangi pačiose Jungtinėse Amerikos Valstijose įsigali chaosas dėl nenuslūgstančio susipriešinimo tarp šalies valdžios struktūrų, įtakingų politinių jėgų.

Tikrai gyvename įdomiu laiku! Matyt, stebime besivystančio daugiapolio pasaulio iššūkius. Kas gi mūsų laukia netolimoje ateityje?…

Related posts