BŪKITE SVEIKI, SULAUKĘ LABAI ATSAKINGO LAIKO – PASIRENGIMO RINKTIS VALDŽIĄ METO

Humoro skyrelio vedėjas, būties analitikas Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius)  

BŪKITE SVEIKI, SULAUKĘ LABAI ATSAKINGO LAIKO 

– PASIRENGIMO RINKTIS VALDŽIĄ METO 

 

Ir taip pagaliau kandidatų į būsimą valdžią sąrašai jau beveik aiškūs ir paviešinti. Beliko tik mums, rinkėjams, atsirinkti, kurie iš jų būtų verti valdyti mus savivaldybėse, būti merais ar prezidentu/e. 


Deja, kiekvienų rinkimų metu savo nuomone pasirinkę geriausius, po to ištisus ketverius metus dejuojame ir aimanuojame, kad vėl ne tuos išsirinkome. Arba tuos, bet jie, kažkodėl ką tik įkopę į valdžią, visiškai pamiršo savo gražius rinkiminius pažadus.


Ir mūsų teisėti lūkesčiai kažkodėl vėl neišsipildė. Galbūt, tai atsitinka dėl to, kad mes netinkamai pairengiame rinkimams? Žiūrėkite, kodėl anais – tarpukario – laikais po rinkimų beveik nesigirdėdavo tų dejonių, kad vėl nepataikyta rinkimuose. O jei jų ir būdavo, tai ne tokių gausių, kaip dabarties laikais. Pasižiūrėkime, kaip anuomet ruošdavo/si rinkėjus šiam atsakingam ne tik jiems, bet ir visai šaliai, veiksmui. Štai ką apie tai liudija tarpukario laikų žurnalas „Geležinkelietis“. Tiesa, jame rašoma ne apie rinkimus į savivaldybes ar Prezidentūrą, bet į Seimą. Bet mums tegul būva įdomi pati rinkimosi technologija:

„VISI PRIE URNŲ RINKIMŲ DIENOMIS!

Buvusių seimų praktika parodė, kad partijų sudarytas seimas negali sėkmingai tvarkyti krašto reikalų. Partinės rietenos skaldė kraštą į atskiras grupes, kurios kovodamos tarpusavy dėl pirmavimo, nešė nesantaiką į visus visuomenės sluoksnius. Tokiose sąlygose bendri visam kraštui siekimai buvo nustumti į paskutinę vietą. Partinis antagonizmas buvo persimetęs į visas gyvenimo sritis. …
Per paskutinį dešimtmetį atsirado tiek naujų psichologinių veiksmų, iškilo tiek naujų reikalavimų, kad jokiu būdu neįmanoma grįžti prie senų gyvenimo metodų. Šiandien kiekvienas tautietis kitaip galvoja, kitaip jaučia. Todėl ir naujoji tautos atstovybė turės atitikti pakitusias gyvenimo sąlygas. Mūsų vyriausybė jau seniai buvo susirūpinusi savosios tautos atstovybės atsakingu sušaukimu…. Vienas iš svarbiausių naujo seimo rinkimų įstatymų esminių skirtumų yra partinės rinkimų sistemos principo pašalinimas. Dabar jau partijų komitetai nebegalės siūlyti savo kandidatų į seimo atstovus. Juos siūlys apskričių tarybos. Tokiu būdu, naujasis įstatymas šią siūlymo į seimo atstovus teisę iškelia į aukštesnį laipsnį, nes kandidatų į seimą siūlymas yra teisė, surišta su didele atsakomybe. Atsakingą darbą dirbti nepavedama bet kam, bet tik tam, kuo galima pasitikėti, kad jis yra tinkamas tam darbui, turi reikiamų ypatumų ir autoriteto…Jei palyginsime, kam svarbi kandidatų siūlymo teisė buvo palikta anksčiau ir kam ji pavesta dabar, tai pamatysime, kad tik dabar kandidatų siūlytojai yra labai tampriai susiję su visa tauta…
Todėl skirtomis naujai tautos atstovybei rinkti dienomis kiekvienas be išimties geležinkelietis turi būtinai pasiekti savo apylinkės rinkimų būstinę ir šventai atlikti savo pilietinę pareigą. Nė vienas, senas ar jaunas, mažiau ar daugiau užimtas, turįs rinkiko teisę, negali palikti neatidavęs savo balso. Tai yra kiekvieno iš mūsų šventa pareiga, kurią turime atlikti ne tik mes patys, bet ir kitus paskatinti tatai daryti …“.


Štai taip. Tik šitaip atsakingai renkantis vėliau gal ir nebeprireiktų aimanuoti ir dejuoti, kad vėl ne tie atėjo į valdžią. Ypač pikta, kad dažniausiai tie, kurie patys nedalyvauja rinkimuose, vėliau piktinasi naujai išrinkta valdžia. O patys juk kalti, ar ne? 

A  N  E  K  D  O  T  A  I

♣♣♣♣

Vos ant kojų bepastovintis girtuoklis, apsikabinęs stulpą, keiksnoja valdžią. Cia priéjo Kindziulis ir tarė:
– Valdžia nekalta, kad jūs, pilieti, nejstengiate laikytis jos įstatymų.

♣♣♣♣ 

Kalbasi du draugai. Vienas pasakoja:
– Vakar pakviečiau į restoraną sužadėtinę ir užsakiau puikią vakarienę, o ji, pamačiusi salotose vabalėlį, pakvieté oficiantą ir liepė išmesti “tą šlykštynę lauk“!
– O ką oficiantas?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
– Oficiantas griebė sužadėtinę už apykaklės ir… išvilko iš restorano.

♣♣♣♣ 

Inspektorius sulaikė moteriškę, pereinančią gatvę prieš atvažiuojančią mašiną:
– Kuo turit įsitikinti norėdama pereiti gatvę?
Čia priéjo Kindziulis ir tarė:
-Ar nėra arti inspektoriaus…

 ♣♣♣♣

Ar vagia jis bendrovėje?
– Dar ir kaip!
– Iš kur jūs žinote?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
– Jis dirba sargu.

Įkalinimo jstaigoje kabo plakatas: „Viskas sukurta žmogaus rankomis“.
Čia priėjęs Kindziulis pridéjo:
– Netgi antrankiai.

♣♣♣♣

Firmos galva pabrėžia ieškančiam darbo vyriškiui:
– Į šią vietą galiu priimti tik pavyzdingo elgesio žmogų.
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
– O jį iš cypės išleido kaip tik už pavyzdingą elgesį.
x
Teisėjas klausia liudininko, kurio bute įvyko muštynės:
– Jūs tvirtinate nežinąs, kuris iš girtavusių prie stalo sukėlė incidentą. Tad kur jūs buvote tuo metu?
Čia priéjo Kindziulis ir taré:
– Po stalu.

♣♣♣♣

Tardytojas:
– Turėjot pagalbininką ar vienas plėšėt parduotuvę?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
– Ką jūs! Kur šiais laikais rasi sąžiningą žmogų?!

♣♣♣♣ 

Priimamas į darbą sargas klausia:
-Nuo ko saugoti turtą?
Čia priéjo Kindziulis ir tarė:
– Nuo… savųjų.


Suradęs naminés varymo įrangą, protokolą rašydamas policijos pareigūnas kreipiasi į gamintoją:
– Jūsų užsiėmimas?
Čia priéjo Kindziulis ir tarė:
– Namudininkas.

♠♠♠♠ 

Teisėjas klausia kaltinamajo:
– Kodėl jūs eidamas iš valgyklos išsinešéte indus?
Čia priéjo Kindziulis ir taré:
– Juk valgykloje kabo skelbimas: „Nueidami nuo stalo, nusineškite indus”.

Vaikas šaukia:
– Mama, ateik greičiau! Parverčiau kopėčias.
– Na, palauk, sužinos tėtis!..
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
– Tétis žino. Jis kabo ant šviestuvo.

♠♠♠♠

Kalbasi du piliečiai:
– Pabrangus statybinėms medžiagoms pasistatyti namą ar butą tiesiog neįmanoma!
Čia priéjo Kindziulis ir patarė:
– Statykite jurtas.

X
– Nemanau, kad išdrįstum rėžti visą teisybę vyriausybės atstovui į akis, – karščiuojasi pensininkas.
Čia priéjo Kindziulis ir patikino:
– Jis išdrįstų rėžti ir į dantis.
x
Kalbasi du_ bičiuliai.
– Žinai, – sako vienas, – pasitaiko atvejų, kai vyras priverstas žmonai pameluoti.
– Aišku, būna… – pritaria antrasis.
Čia priéjo Kindziulis ir tarė:
– Daug blogiau, kai jis priverčiamas sakyti tiesą.

X
Padavėjas, ka tik atnešęs lankytojui patiekalą, reikalauja užsimokėti.
– Nejaugi jūs manimi nepasitikite? – nustemba klientas.
Čia priéjo Kindziulis ir taré:
Pasitikiu. Bet, matote, jūs užsakėte nešviežius grybus.


Politikuoja du_bičiuliai:
– Kaip manai, ar galétų dar atgimti asmens kultas?
Čia priéjo Kindziulis:
Kultas gal ir atgimtų, tik su asmenybémis striuka…

x
Žmona teiraujasi vyro:
– Kaip mes sužnosime, ar jau atéjome j Europą?
Čia į pagalbą atskubéjo Kindziulis:
– Manau, praneš Lietuvos televizija, jeigu jos vadovybė nepalaikys to kenksmingu politikavimu…

x
Mokytoja:
– Vaikai, kaip manote: kas yra nepriklausoma valstybė?
Aplenkdamas Kindziulį ranka pakelė Petriukas:
– Tai tokia valstybé, nuo kurios pasaulyje niekas nepriklauso…

x
Klausimas Kindziuliui:
– Lietuva jau grįžo į Europą ar bus dar blogiau?

x
– Kas yra judéjimas? – klausia vyro žmona.
Čia priéjo Kindziulis ir taré:
– Kai atskirų grupių deputatai nuolat juda iš dešinés į kairę ir atvirkščiai..

А Н Е К Д О Т Ы

Абрам Рабинович приехал из Бердичева в Одессу. На четвёртый день собирается домой.
Хозяйка удивляется:
– В чём дело?
– Вы ещё спрашиваете? Посмотрите на погоду!
– Но у вас в Бердичеве тоже, возможно, идёт дождь.
– Знаете ли, наш дождь намного дешевле.

– Девушка, а можно с вами познакомиться?
– За „девушку“, конечно, отдельное спасибо!

– Я своей на Новый год подарил бриллиантовые сережки, а она мне одеколон.
– А ты тоже хотел бриллиантовые сережки?

На молодёжном интернет-форуме:
– Я схожу сума!
– С ума.
– А слитно нельзя?
– Нет.
– А, может, договоримся?

Кто заказал мороженого с салом?

Миша единственный ребёнок в семье. Он мечтает о братике или сестричке, не ведая, что благодаря папиным связям у него уже есть три брата и две сестры.

– Вась, а Вась, а Баба-Яга существует?
– А ты в зеркало посмотри…

– Я начинающий рэпер. Меня ждет большое будущее.
– Выздоравливай.

– Такую ахинею несёшь! Ты думай, что говоришь.
– Ну извини, два дела разом делать не обучен.

– Нашел купюру в тысячу рублей.
– А почему нет радости на лице?
– Так я их там не одну, а три штуки обронил.

– Дед, а у вас в детстве какие субкультуры были? Готы, ЭМО?
– Капуста, морковка, лук, сельдерей.

Скоростной автобан. Парниша разгоняет свой порш до 270км/ч. Мимо со свистом пролетает мотоциклист. Водитель порш в шоке.
Через 10 км Поршист видит знакомого мотоциклиста возле обочины, мотоциклист машет ему руками.
Парниша останавливается, к нему сразу подлетает мотоциклист и спрашивает:
– Ты видел я мимо тебя проезжал?
– Да проезжал…
– А баба сзади была?

– Однажды я не ел после 19.00, считал калории, бегал, не ел жирного и сладкого. И что вы думаете? На следующий день весы показали ту же цифру…

– Заткнись, пешка.
– Я не пешка, я – будущая королева.

Школьная повариха тётя Клава устроилась работать барменом, но какой бы коктейль она не приготовила – всё время получается её коронное блюдо „Рассольник по-ленинградски“.

– Доченька, съешь котлетку за папу! А теперь картошечку за маму!
– Мама, прекрати! Мне тридцать лет!
– Не ори на мать! Тридцать лет ей! А закусывать так и не научилась!

Сделал, как советовали в интернете, чтобы выучить английский: поехал в Англию, набедокурил, сел в тюрьму. Целый год на государственном содержании среди носителей.
Теперь в совершенстве знаю хинди и арабский, неплохо китайский и какой-то африканский диалект. Английский – по-прежнему со словарем…

– Я отлично провожу выходные.
– Ты просто бухаешь.
– Я так и сказал.

– Ты мне изменяешь!
– Не выдумывай.
– А где ты был всю ночь?
– На скамейке спал.
– Один?

– Сынок, ты водил девушек домой, пока мы с мамой были на даче?
– Нет, папа.
– Неудачник!

Все хозяин. Больше не могу. Заведи наконец себе друзей и пей с ними. 

Сосед должен мне тысячу, и второй сосед должен мне тысячу, и сосед снизу должен мне тысячу, а сверху соседей нет.
Теперь в любое время можно шуметь сколько влезет, никто не приходит.
А сколько стоит ваш комфорт?

– Люся, какой суперсилой ты бы хотела обладать?
– Останавливать время!
– И что бы ты делала?
– Спала!

– Зинаида, пора отказываться от натурального меха.
– А у меня шубка из искусственного.
– Шубка – да, но ноги-то брить надо!

– У мужиков всего две извилины: Ням-Ням и Тык-Тык.
– А у моего ещё и Пиф-Паф…

Одесский рынок на Привозе. Рыбный ряд. Продавец:
– Женщина, и шо Ви так долго думаете!? Таки берите! Ви только посмотрuте какой живой карп! Пять минут назад только плавал!
– А почему он не двигается, и шо то жабры у него какие-то бледные?
– Мадам, я Вас умоляю, он застыл и побледнел от волнения при виде Вашей ослепительной красоты!!!

В магазине:
– Значит, вы утверждаете, что это самая новая ткань?
– Только вчера получили, прямо с фабрики!
– А она не выцветает?
– Да что вы!? Больше месяца висела на витрине, и ничего ей не сделалось!

Плохая у меня репутация. Из всех, кому я „Вконтакте“ написала, что сломала руку, только один поинтересовался – правую или левую? Остальные спросили: „Кому?“…

– А мне доктор прописал толстеть! Когда уходил, так прямо и сказал: „Поправляйтесь!“.

– Алло! Кум, я обо всём договорился – завтра можем ехать на рыбалку!!
– А теплые вещи брать?
– Конечно, возьми литр, а лучше полтора!!

– Пишите: „Я, находясь в трезвом уме и здравой памяти, хочу подарить свою квартиру…“
– Простите, а это точно тотальный диктант?

С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: „Все мужики сволочи!“.
Ниже кто-то дописал: „Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок“.

– Девчонки, зацените моё новое платье!
– Шикарное! Тебе бы такое лет двадцать пять назад.

Дети насторожились, когда Дед Мороз принес игрушки в мешке для мусора.

Парень знакомится в чате с девушкой. Она:
– Расскажи немного о себе. Как ты выглядишь?
– Ну, скажем так… когда аист принес меня моим родителям, то они сначала хотели взять аиста…

Приходит девушка наниматься на работу секретаршей. Заходит в кабинет, а там сидит мужик и что-то пишет. Она начала объяснять, что она по объявлению и т.д. Он, не отрываясь от работы, достает из ящика письменного стола с надписью „Анкеты“ маленький купальник, кидает его на стол и говорит:
– Заполните.

Съездил новый русский на отдых в Испанию. Возвращается – братаны,
естественно, тут же с расспросами – дескать, как там.
– Да все как везде – бабы, пляжи, кабаки… Но как там братаны классно
на быков наезжают!

Женщина идет вечером домой, заходит в темный подъезд, а там на нее бросается мужик:
– Деньги!
Женщина:
– Где?
Мужик:
– Пикнешь, изнасилую!
Женщина:
– Пи, пи, пи,…

Встречает мужик соседа:
– Вася, ты слышал, что тут произошло?
– Чо такое?
– Да тут мента обокрали…
– Бардак… Совсем офигели… У своих воруют…

Нeгр после учебы в России возвращается в Африку. Соплеменники обступили прибывшего и спрашивают:
– Ну, как тебе знаменитая русская зима?
– Та, которая с травой и листьями, ещё терпимо. Но та, что со снегом – просто кошмар какой-то!

Сидят два аксакала. Один спрашивает:
– Ты помнишь, как мы с тобой в молодости за девочками бегали?
– Как бегали – помню. Но не помню – зачэм?

– Спускается по опасной горнолыжной трассе иностранец, смотрит русский по той же трассе вместе с детьми спускается, спустились, иностранец спрашивает русского:
– Не страшно ли было?
– Мне-то нет, а детям страшно, они ведь не пьяные…

Эволюция

– Нет, малыш меня по ночам не беспокоит. Как только он начинает плакать, я сразу пою колыбельную.
– Я раньше тоже так делала. Но соседи сказали: “ Маша, пусть лучше он кричит“.

Абитуриентка приходит сдавать вступительные экзамены в престижный ВУЗ. Председатель приемной комиссии ее спрашивает:
– Девушка, из каких соображений вы выбрали наш ВУЗ?
– Пап, хватит прикалываться!

Добрый день, Михаил Михайлович?
– Да.
– Беспокоят из Тойоты!
– Да.
– Машинка ваша пришла, можите забирать….
– Какая машина?
– Тойота Прадо.
– Какая Тойота Прадо?
– Серебристого цвета, за которую вы месяц назад 70% предоплаты внесли…
Клиент, прикрывая трубку рукой, в сторону:
– Колян, мы бабки не пропили, мы машину взяли…

– На одном из предприятий ЧП. Произошел аварийный сброс и наполовину затопил близлежащее село.
– Жалоб много?
– Только благодарности.
– Что за предприятие?
– Спиртзавод.

Два шотландца отправляются за город стреляться на дуэли. На вокзале один покупает билет туда и обратно. Второй видит это и берет билет только туда. Первый:
– Это вы очень разумно поступаете. Вы сразу поняли, что я вас убью, и обратный билет вам не понадобится.
– Конечно, я поступаю разумно. Зачем мне тратить деньги, ведь я вернусь по вашему билету.

ЭВОЛЮЦИЯ 1

– Представляешь, её привлекают только мои деньги, машина, рестораны и вилла на Канарах!
– Друг, да ты что?! От такой бежать надо!
– Я бы и сам рад, да только от налоговой не убежишь.

Юноша с девушкой сидят на лавочке. Юноша очень стеснительный. Вот девушке хочется, чтобы он ее поцеловал, она и говорит:
– Ой, у меня щечка болит! Юноша целует ее в щечку.
– Ну как, теперь, болит?
– Нет, не болит. Через некоторое время:
– Ой, у меня шейка болит! Он ее чмок в шейку:
– Ну, как, болит?
– Нет, не болит. Рядом старик сидит и спрашивает:
– Молодой человек, вы от геморроя не лечите?

70-ти летний дедок проходит медосмотр. Доктор говорит:
– Вы в прекрасной форме для вашего возраста… Во сколько лет умер ваш отец?
– А кто вам сказал, что он умер?! Ему 92 года – и он прекрасно себя чувствует…
– Поразительно! А в каком возрасте умер ваш дед?
– А кто вам сказал, что он умер?! ! Ему 115 лет – и на следующей неделе он женится…
– С ума сойти! А что это ему приспичило жениться в 115 лет?!!
– А кто вам сказал, что ему приспичило?! ! Он по залёту..

– Дорогая, у нас есть что пожрать?
– Ешь все, что найдешь в холодильнике.
– Ах ты, хозяюшка моя!. Сама лед приготовила?

Ничто не сделает надпись „ПО ГАЗОНУ НЕ ХОДИТЬ… “ более убедительной, чем приписка „… работает снайпер!“

-Читал я книгу про одного мужика. Остапом Бендером звали.Так для него деньги-как слабительное. Утром деньги-вечером стул.Вечером деньги-утром стул.

ЭВОЛЮЦИЯ 2

Как говаривал старый портной Ефим Моисеевич — Вам быстро или шоб рукава одинаковые?

На заработанные от сбора макулатуры деньги пионеры покупали проституток и отпускали их на волю.

Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями Дубны удалось раскрыть крупные махинации в институте ядерной физики. Махинаторы промышляли тем, что подменяли дорогостоящие импортные быстрые нейтроны медленными отечественными.

На проходящем в эти дни легкоатлетическом турнире лучший результат в прыжках с шестом оказался у дебютанта турнира Степана Растяпина. Он прыгнул на 6 метров 15 сантиметров. К сожалению, результат не был засчитан, потому что молодой спорстмен по рассеянности взял эту высоту без шеста.

ЭВОЛЮЦИЯ 3

Эх, надо было жениться на холодильнике: пивко холодное – пожалуйста, ночью колбаски пожрать – без проблем, накатить рюмашечку холодненькой водочки – было бы желание, месячное содержание – 200 рублей, надоело общение — выключил на хрен, разлюбил – сдал по программе утилизации.

Вчера смешал коньяк « Наполеон» с коньяком « Кутузов»… Наутро ощутил всю тяжесть войны 1812 года…

Если женщина говорит:»Ты только не волнуйся» — волноваться на самом деле уже поздно.

Надпись на полицейском уазике с решетками: «Выиграй поездку».

Я влюбилась в своего мужа, потому что он был стройным и молчаливым. Но потом я поняла, что он просто не может говорить и втягивать живот одновременно.

Девушка выходит замуж, в процессе есть милый обычай — бросание букета невесты. Девушка поворачивается спиной к толпе подруг, размахивается и бросает. Бросает хорошо и сильно, так что букет перелетает толпу подруг и попадает прямо в лицо девушке из мимо идущей парочки.
Эта девушка инстинктивно ловит букет, парень созерцает картину, на них все оборачиваются…
И тут парень падает на одно колено и, глядя на осторожно выглядывающую из-за букета девушку, спрашивает:
— Ну что, любимая, видимо, время пришло. Ты выйдешь за меня замуж?…
Отбирать букетик у них так и не решились.

Отец приехал из Италии, рассказал: «Сижу где-то в пригороде, на лавочке, любуюсь закатом. Вокруг снуют итальянки, балакают на своем. Все низкорослые, ж@пастые, — совсем некрасивые. Недоумеваю, как так. И вдруг из заката выходит ОНА. Ноги от ушей, длинные волосы, фигура просто блеск. Сижу, вылупился на нее. Она проходит мимо, поворачивается ко мне и говорит с улыбкой: „Слюни подбери, мачо х%%в! “…

Торговал я в прошлом веке на вещевом рынке джинсами. Опыт уже имелся. Размеры определял на глаз.
Подходит барышня: — Женские черные — покажите…
Показываю, смотрит…
— Мне нравятся, давайте мой размер, буду примерять.
— Дак это ваш! Можете приступать.
— А почему вы так решили?
Я с лету на глаз: — Талия — 62, бедра — 94. Заходите примерьте…
Три минуты молчания, а потом:
— А я вас, мужчина, чего-то и не припомню.

— Дорогая, вот тебе пять тысяч, купи себе туфли. Ты же их хотела?
— Хотела. Но ты же не знаешь, сколько они стоят.
— Зато теперь ты знаешь.

Журналисты спрашивают у фермера:
— Скажите, как у вас прошел год.
— Не поверите, замечательно. Урожай зерна хороший — без хлеба не
останусь, картошка удалась — опять таки буду не голодный, а еще свинья опоросилась…
— Вы не хотели бы поблагодарить за это президента?
— Да с чего ж? Пахал не он, я сам и сеял сам, растил и собирал опять таки сам — в чем тут его заслуга?
— Как так? (жестко) А вы подумайте!
— А, ну ежли подумать, то вот разве насчет свиньи, тут, конешно, всяко могло быть…

Учительница старой советской закваски, закончив чтение, спрашивает первоклашек:
— Итак, дети, чему нас учит «Сказка о рыбаке и рыбке»? Машенька? Мизерная первоклашка отвечает:
— Сказка учит нас, что неуемный рост потребления в современном капиталистическом обществе неизбежно приведет человечество к экологической и гуманитарной катастрофе!

* В жизни Hаташи Ростовой был только один мужчина, котоpый мог с ней делать все, что захочет. Звали его Лев Толстой.

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ МУЖЩИНЫ

Утpо в добpопоpядочной английской фамилии. Сэp в кpесле с газетой за yтpенним кофе. Леди спyскается по лестнице из спальни и говоpит:
— Плохая новость, сэp. То, что я пpинимала за беpеменность, оказалось не беpеменностью…
— Как, леди, y нас не бyдет наследника?
— К сожалению, нет, сэp.
— Боже мой, опять эти нелепые телодвижения!

— Иногда, — говорит миссис Смит новой служанке, — вам придется помогать мне подняться по лестнице.
— Понимаю, мэм, — я тоже люблю выпить.

— Как это может быть, только что Вы бросали в солиста гнилые помидоры, а теперь ему аплодируете!
— Я хочу, чтобы он еще раз вышел поклониться — у меня осталось еще два.

Интервью:
— А вас не беспокоит тот факт, что в кино стало слишком много секса?
— А вы в кино смотрите на экран, а не в зал.

Идет международный конгресс филологов. Обсуждают новые слова, жаргонизмы и т.п. Выясняют их происхождение. Возник вопрос о происхождении слова «стибрить». Один филолог утверждает, что на реке Тибр в его стране стояли большие и полные склады. В одну прекрасную ночь они были разграблены вчистую. Отсюда, утверждает он, и пошло слово «стибрить».
Русский задает вопрос: «Коллеги, а в районе Пизы у Вас складов не было»? 

ЭВОЛИЦИЯ ЖЕНСКИХ ТРУСИКОВ

Консерватория. Пятница. Вечер. Студенты давно разошлись. Небольшая старая аудитория. Запах натертого воском паркета. Приглушенный свет. Профессор по классу виолончели наконец один и, закрыв глаза, что-то негромко играет. Тут входит уборщица Марья Петровна. Профессор узнал ее по шагам и, не открывая глаз, спрашивает:
— Ну, что тебе, Марья Петровна?
— Да вот, Никанор Афанасьевич, проблема у меня. Внучек, Егорка — ему семь лет, а уже онанизмом занимается…
— Ннн-да?.. Ну, где он? — продолжает играть.
— Да вот он, — из-за спины Марьи Петровны выходит Егорка, неохотно, стесняясь, глядя себе под ноги.
Профессор (открывая глаза, но продолжая играть):
— Ну что, Егорка, сколько тебе годков-то?
— Семь.
— Семь? И уже онанизмом занимаешься?
— Да, Никакор Афанасьевич, занимаюсь.
Профессор, опять закрывая глаза, задумчиво:
— Оно и верно. Рано еще, е^бстись-то…

— А у меня девушка — учительнца начальных классов.
— Ну и что?
— А вот что: «Дорогой, когда целуешься, язычком не причмокивай, одежду снимай аккуратно, в постели не горбись. Все, спасибо, садись, четыре…»

В маленьком городке на диком Западе пастор читает проповедь:
— Пьянство — причина всех Ваших неудач. Вы выпиваете бутылку виски, идёте домой. жена устраивает скандал, Вы хватаетесь за кольт… И по пьянке обязательно промажете.

Китайцы взломали сайт Пентагона — каждый попробовал один пароль.

ЭВОЛЮЦИЯ КУПАЛЬНИКОВ

ЗАДНИЦА — многофункциональная часть тела.
Кроме основного предназначения, ей думают, ей же чувствуют, через нее принимают решения и выполняется большинство работ, на нее ищут приключения, а когда найдут, в ней же и сидят!

Молодая женщина спрашивает пожилого мужчину:
— А сколько вам лет?
— Восемьдесят.
— А я бы вам не дала.
— А мне уже и не надо…

Объявления:
Шьём — прокуратура.
Вяжем — РОВД.
Сочиняем сказки — правительство.
Рассказываем сказки — ОРТ.
Мы Вас предупреждали — Минздрав.
Стучите — ФСБ.

Замужняя женщина жалуется подруге:
— Ну вот за что меня муж бьёт? Стираю, глажу, готовлю всё свежее, в доме ни пылинки, дети — отличники…
— Погуливаешь?
— Ну, разве что за это…

ЛЮБИТЕ КНИГУ — ФУНДАМЕНТ ВАШЕЙ ЖИЗНИ.

На лавочку возле женщины садится мужчина:
— Женщина, вы случайно не педагог?
— Да! А как вы догадались?
— У вас лицо глупое…
Она (с возмущением):
— У Вас тоже лицо глупое!!!
Он (горько): — Потому, что я тоже педагог…

Порошенко спрашивает премьер-министра:
— Вы в новом бюджете предусмотрели повышение зарплаты учителям?
— Да, мой учитель…
ПУТИН спрашивает премьер-министра:
— Вы в новом бюджете предусмотрели повышение зарплаты учителям?
— Да, мой учитель…

Есть четыре вида безразличия:
— цветовой — фиолетово
— геометрический — параллельно
— музыкальный — по барабану
— ну и самый популярный это анатомический…

На семейном сборище прабабушка вдруг стала хихикать…
На вопрос о причине веселья ответила:
— Меня вдруг осенило, что все вы здесь находитесь только потому, что меня когда — то тр@хнули.

Related posts