SU KOVO 11-ĄJA! LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO DIENA!

 

Humoro skyrelio vedėjas, būties analitikas Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius)  

SU KOVO 11-ĄJA! LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO DIENA!

Romo  Bernoto eilėraštis 

LIE – TU – VA ! 

Iš gaisrų pakilus,
Savų neapvylus,
Trypta ir niokota,
Bet likus gyva. 

Varguos nenutilus,
Nuo vargo pražilus,
Širdy išnešiota
Mano LIETUVA.

Gulaguos marinta,
Savųjų kankinta,
Bet viską iškentus
Ir likus gyva. 

Nutautint mėginta,
Savy užrakinta,
Bet pergalę šventus,
Mano LIETUVA.

Nuo priešų vaduota,
Dainom apdainuota,
Didvyrių galybėj
Išlikus gyva.

Lyg Žalgirio mūšy
Išgarsinta būsi
Lietuvio didybėj,
Mano LIETUVA.

Related posts