Viešėjo Kaune

Romualdas Černeckis  

Viešėjo Kaune 

Kovo 16 d. apie 30 Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) ʺBočiaiʺ Elektrėnų bendrijos narių (LPS vietos organizacijos pirmininkė Birutė Kizienė) viešėjo Kaune. Jie dalyvavo analogiškos vietos bendrijos organizuotoje šventėje “Draugystės juosta”.
Be elektrėniškių mišraus ansamblio ʺDubijaʺ (meno vadovė Nijolė Ramanauskienė) miesto Tautos namų scenoje pasirodė kauniškių, vilkaviškiečių, jonaviečių, vilniečių bei druskininkiečių senjorai.
Sveikinimo žodį tarė, o vėliau pagyvenusiųjų kolektyvus pagerbė LPS “Bočiai” Kauno bendrijos pirmininkė Marija Garšvienė, Europos Parlamento narys Bronius Ropė bei kiti svečiai.

Renginyje “Dubija” padainavo “O vėjau, paskolink sparnus”, “Mes žengiam per gyvenimą”, “Žuvėdrą”, šeimininkų senjorų vokalinis instrumentinis ansamblis “Kaštonas” (meno vadovas Vincentas Kursa) – “Motule mano”, “Lietuvai”, “Sudie, gimtine mano”, “Lietuvi, sustoki”.

Koncertavo ir kiti meno kolektyvai. Antai Vilkaviškio pagyvenusieji (bendrijos vad. Aldona Pečelienė, Algimantas Šeronas atliko vokalinius kūrinius “Myliu aš tėviškę, myliu”, “Mamytei”, Druskininkų “Druskelė” – (Zita Joana Jančiauskienė, Nijolė Vindbergienė) – “Baravykai Dzūkijoj”, “Gulbės išskrenda”, Vilniaus Šeškinės “Dar širdyje nesutema” (Genė Radušienė, Regina Lajauskienė) – “Berželis”, “Jau vakarėja”, Jonavos “Dobilas” (Vytautas Bareika) – “Atgimstančiai Lietuvai”, “Dėkoju tau”, “Kur pušynėliai”.

 

Baigiantis šventei dalyviai pagerbdami susitikimo organizatorę M. Garšvienę užtraukė “Ilgiausių metų”.

Related posts