ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime

Romualdas Černeckis 

ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime

 Kovo 22 d. įvyko Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos (ESŽB) „Spindulys“ ataskaitinis susirinkimas. Jame dalyvavo per 30 ESŽB narių.
Nuveiktą darbą už 2018 metus apžvelgė šios organizacijos pirmininkė Marija Kazbarienė. Pasak jos, iki praėjusių metų gruodžio 31 d. organizacijoje buvo 58 nariai, tarp kurių 34 neįgalieji, 12 šeimos narių, 2 vaikai, 12 asmenų be grupės. ESŽB dienos užimtumo veikla, kurioje dalyvavo 38 žmonės su negale bei 11 šeimos narių, vykdyta du kartus per savaitę. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos 1335 paslaugos.


„Spindulio“ vadovė informavo susirinkusiuosius apie kasdienės veiklos įgūdžių palaikymo, ugdymo priemones, asmeninio asistento pagalbą bei patarnavimus neįgaliųjų šeimų nariams.
Bendrijoje beformuojant kartojimu įgyjamą sugebėjimą automatiškai atlikti atitinkamus veiksmus neįgalieji, pavyzdžiui, mokėsi laikytis higieninės tvarkos, gaminti lengvus užkandžius, elgesio kultūros prie stalo, sveikos gyvensenos. Pokalbį pastarąja tema pravedė savanorė psichologė Natalija Čeikuvienė.
Saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimo metu jie spalvino mandalas, piešė, gamino įvairius rankdarbius. Užsiėmimus 2 mėnesius vedė Ana Popok, kuri mokė dirbti su moliu, piešti ant drobės ir pan.
Tuo tarpu savipagalbos grupėse susirinkusieji ne tik bendravo, bet ir dalijosi žiniomis apie ligas, vaistus, sveikatos atstatymo galimybes ir t.t.
Asmeninio asistento pagalba suteikta 10 psichikos negalią turintiems asmenims (654 patarnavimai). Padėta 14 neįgaliųjų šeimos nariams (97).
M. Kazbarienė papasakojo, jog ESŽB nariai poilsiavo savarankiškumo, šeimos atokvėpio stovykloje, Šventojoje, kitur. Jie buvo nuvykę į Lietuvos Respublikos Seimą, Vilniuje aplankė kalėdinę eglę.
„Spindulio“ nariai dalyvavo įvairiose savivaldybės organizuotuose renginiuose, pramogavo per Šv. Velykas, minėjo Tarptautinę neįgaliųjų dieną, šventė gimtadienius bei jubiliejus. 27 bendrijos nariai Elektrėnuose lankė baseiną ir pirtį.
Pirmininkė M. Kazbarienė kalbėjo ir apie bendradarbiavimą su savivaldybe, vietos neįgaliųjų draugijomis, Elektrėnų visuomeninės sveikatos centru, kitomis institucijomis. Baigdama pirmininkė padėkojo rėmėjams.


Finansinę ataskaitą perskaitė ESŽB darbuotoja Vilma Augustaitytė, papasakojusi ir apie lėšų skyrimą projektams „Sportuojantys psichikos neįgalieji ir šeimos nariai“, „Sportuokime ir būkime sveiki“, „Psichikos neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo didinimas“, „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“.
Susirinkimo dalyviai balsuodami pritarė abejoms ataskaitoms.
Tada visi kartu aptarė organizacijos veiklos aktualijas, o kiek vėliau paskanavo saldumynų, atsigėrė arbatos ar kavos.

Related posts