Dvejų metų sukakties šventėje

Romualdas Černeckis

Autoriaus ir J. Paulausko nuotraukos

Dvejų metų sukakties šventėje  

Balandžio 25 d. mūsų tinklalapio kūrybinė grupė kartu su bičiuliais atšventė portalo www.dirst.lt leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ dvejų metų sukaktį. Publikuojame informacinę medžiagą apie renginį.

 

I. Dalyviai

1. Romualdas Černeckis (Vievis) – organizatorius
2. Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius) – organizatorius
3. Juozas Stepankevičius (Vievis) – organizatorius
4. Laimutė Matkevičienė – LR Seimo narė
5.  Lina Ališauskienė -Elektrėnų  savivaldybės tarybos narė, Elektrėnų profesinio mokymo centro (EPMC) direktorės pavaduotoja ugdymui 
6.  Viktoras Misiovič – EPMC kompiuterijos specialistas 
7. Andrius Šimkus (Vievis – Trakų r.) – Vievio meno mokyklos akordeono mokytojas
8. Nijolė Anskaitienė – Vievio trečiojo amžiaus universiteto dekanė
9. Antanas Anskaitis – Vievio trečiojo amžiaus universiteto dekanas
10. Onutė Švenčionienė – Vievio bendruomenės santalkos atstovė
11. Aleksas Garbanovas (Elektrėnai) – buriuotojas, sklandytojas, keliautojas
12. Irena Garbanovai (Elektrėnai) – kryžiažodžių sprendėja, keliautoja
13. Lionė Bulaukienė (Kaišiadorių r. ) – kūrėja, krašto poetė
14. Algirdas Pliopa (Elektrėnai) – muzikantas
15. Zenonas Pukėnas (Vievis) – vietos seniūnas. 

Portalo www.dirst.lt kūrybinė grupė ir komandos bičiuliai

II. Šventinis scenarijus

I.Įžanginė dalis 

 – 16 val. skamba akordeonisto Andriaus Šimkaus atliekamos melodijos. Organizatoriai prie dalyvių krūtinių prisega vardines progines korteles bei kviečia susiburti.

– Pradeda R. Č. Pasisveikinimas („Sveiki, kviesti ir laukiami!“).

R. Č.: „Esame mano Anapilin išėjusio draugo Vytauto Virpšos artimųjų kavinėje „Sėkmės užeiga“. Jis ir šventėje dalyvaujantis Juozas Stepankevičius man daug padėjo, kai atvykau dirbti į Elektrėnų savivaldybę. Prašau pagerbti Vytauto atminimą tylos minute“.

–  R. Č.: „Mūsų sambūrio tikslas – turiningai ir linksmai atšvęsti portalo www.dirst.lt internetinio leidinio “Skvarbus žvilgsnis į būtį” dvejų metų sėkmingos veiklos sukaktį.

 – R. Č.: „Renginio dalys: oficialioji (susipažinimas, mano pranešimas, sveikinimai) bei pramoginė (linksmoji, kultūrinė)“.

I. Oficialioji dalis

 – Prisistato organizatorius R. Černeckis: „Gimiau ir pirmuosius gyvenimo metus praleidau Vilniuje ir Pabradėje {Švenčionių r.}, Elektrėnuose dirbu nuo 2000 m., kai buvo įkurta savivaldybė – savaitraščio „Elektrėnų kronika“ įsteigėjas, vėliau laikraščių „Galvė“, „Trakų žemė“, „Elektrėnų žinios“ korespondentas, nūnai portalo www.dirst.lt vadovas“.
 – R. Č. trumpai  supažindina su dalyviais: „Dvejų metų veiklos sukakties paminėjime dalyvauja grupė tinklalapio bičiulių iš Elektrėnų, Vievio, Vilniaus, Trakų bei Kaišiadorių rajonų. Pristatau dalyvius. Tai internetinio laikraščio humoro skyrelio vedėjas Jonas Paulauskas ir Vievio kelių muziejaus buvęs vadovas J. Stepankevičius. Abudu pastoviai rašė arba suteikė žinių apie kelininkus, ypač apie šios profesijos veteranus. Geru žodžiu paminėsiu man nuoširdžiai talkinusius Vievio meno mokyklos (VMM) direktoriaus pavaduotoją ugdymui Adelę Kasputienę ir dailės mokytoją Augenį Kasputį, kaišiadoriškę kūrėja Lionę Bulaukienę. Portale publikavome nemažai jos parašytų eilėraščių.
Tikiuosi, kad Jonas šiandien padarys nemažai puikių nuotraukų“.
–  R. Č. apie proginį pranešimą (pridedamas žemiau).

III. Pramoginė dalis 

 – Organizatoriai pradeda linksmybes(užstalės pokalbiai, dainos, šokiai, žaidimai).

IV.  Pabaiga

Pastaba: scenarijus  taisytas pagal realiai susidariusią situaciją.

****

III. Romualdo Černeckio proginis pranešimas 
2019 – 04 – 25

I. Poros metų veiklos akcentai 

Kad įsteigti tinklalapį www.dirst.lt bei pradėti leisti internetinį laikraštį „Skvarbus žingsnis į būtį“, kreipiausi į UAB „Interneto vizija“ ir kovo 7 d. įsigijau domeną www.dirst.lt, o kovo 14 – ją planą svetainei dirst.lt. Minimo mėnesio vidurys ir yra portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žingsnis į būtį“ įkūrimo data.
Nūnai tai mano bei kitų kūrybinės grupės narių pomėgis savanoriškumo principu. Šis sambūris veikia aktyviai.
Pasaulyje populiarėja virtuali informacinė veikla per atstumą, be abejo, turinti daug efektyvių privalumų. Mūsų portalo kūrybinė grupė pasiryžusi ir toliau praktiškai juos išbandyti bei objektyviai įvertinti. Tuo labiau, kad turiu reikalingas kompiuterines bei kitokias dominančiam reikalui skirtas darbo priemones.
Galimai šis hobis laikinas. Priklausomai nuo leidybos plėtros sėkmės mūsų kūrybio sambūrio požiūris gali keistis. Juk išmintingai sakoma: „Niekada nesakyk niekada!…”
Tuos, kurie mėgsta eksperimentuoti, rizikuojant lįsti nežinios link, kad aną realiai pažinti, kurie nebijo sunkumų bei džiaugiasi kiekviena sėkmės akimirka, kviečiame į žmogaus egzistencijos zoną, kur būties rutina neaktuali.

II. Keletas žodžių apie praėjusių metų analogišką šventę

Pernai tinklalapio www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ pirmųjų veiklos metų sukaktį šventėme kovo 15 d. Paminėjime dalyvavo 16 žmonių, tarp kurių buvo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Grybauskas, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas, 6 kaišiadorietės bei 2 vietos meno mokyklos atstovai.
Tada puikiai pasirodė www.dirst.lt leidinio kūrybinės grupės nariai renginio vedėja Lionė Bulaukienė, fotografai Jonas Paulauskas ir Augenis Kasputis, taip pat akordeonistai kaišiadorietė Nijolė Ramanauskienė, elektrėniškiai Marijonas Skinulis ir Algirdas Pliopa.
Šventusieji jaukioje aplinkoje turiningai bei linksmai praleido laiką. Apie paminėjimą jiems liko geri prisiminimai.
Verta dėmesio mintis, jog dabartinėje susvetimėjimo aplinkoje nuoširdus tarpusavio bendravimas yra didelė vertybė. Beje, tai puikiai supranta senjorai.

III. Dinamika: kadrai, geografija, statistiniai duomenys, grupės kūrybiškumo ypatumai

Dvejų metų sukaktį švenčiančiame internetiniame laikraštyje savo gebėjimus realizavo besitelkusi kūrybinė grupė, kurios branduolį sudariau aš, Romualdas Černeckis (Vievis) – šio kūrybinio sambūrio vadovas, ilgametis ne tik vietos žurnalistas, įsteigęs laikraštį „Elektrėnų kronika“, daug metų korespondentu dirbęs leidiniuose „Galvė“, „Elektrėnų žinios“, taip pat rašęs į „Trakų žemę“, Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius) – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, kelininkas, internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ analitikos ir humoristikos skyrelio vedėjas, Juozas Stepankevičius (Vievis) – žinomas bei gerbiamas kelininkas veteranas, pateikiantis daug įdomios informacinės medžiagos, Lionė Bulaukienė (Kaišiadorių r.) – kūrėja, kaimo darbštuolė, Augenis Kasputis (Vievis – Lentvaris), Vievio meno mokyklos dailės mokytojas, kūrėjas, prityręs fotografas, Giedrius Grabauskas (Kaunas) –politikas, su kuriuo bent jau dabartiniu metu dėl principinio požiūrio į atitinkamas būties aktualijas ryšiai nutrūkę.
Savo gabumus besistengianti realizuoti www.dirst.lt grupė kryptingai bendradarbiavo, pavyzdžiui, su Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Elektrėnų savivaldybės bei Kaišiadorių rajono bendrijomis (pirmininkės Birutė Kizienė ir Marytė Petkevičienė), Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“(neįgaliųjų organizacijos vadovė Marija Kazbarienė), Vievio meno mokykla (direktorius Eugenijus Vedeckas, jo pavaduotoja ugdymui Adelė Kasputienė), kaišiadoriečiais muzikinio meno propaguotoja Nijole Ramanauskiene ir mokslininku senjoru Justinu Dobilu, kelininkais iš Vilniaus rajono Rimantu Dieniniu bei iš Trakų Zigmantu Michnevičiumi, mano broliu plungiškiu , Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovu Gintautu Černeckiu.
Taigi, internetinio laikraščio „Skvarbus žvilgsnis į būtį propagavimas toliau plėtėsi Vilniaus ir Kauno apskrityse (Vievyje, Elektrėnuose, Trakų ir Kaišiadorių rajonuose, Kaune), o ir Žemaitijoje (Plungėje). Kas be ko, pokyčius ateityje numatome.
Neseniai remiantis abipusiais interesais susidarė puikios galimybės bendradarbiauti su Elektrėnų profesinio mokymo centru (EPMC direktorė Silva Lengvinienė, jos pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė) bei buvusio visuomeninio rinkimų komiteto „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ politikais.
Per dvejus metus portale www.dirst.lt patalpinome 486 publikacijas (per antrąjį ataskaitinį laikotarpį 201, o per pirmąjį – 285), iš kurių vis dar daugiausiai parašiau pats – 314 (131/183,), antai kultūrinės veiklos tema60 (atitinkamai 25/35), apie pagyvenusiųjų gyvenimą40 (15/25), įdomybes36 (12/24), kūrybą23 (5/18, ugdymą26 (8/18), neįgaliųjų gyvenimą22 (5/17), sportą bei sveikatą 17 (6/11), keliones12 (4/8), kritiniu žvilgsniu bakstelėjau 11 (4/7) kartų, politikos klausimais pamąsčiau 23 sykius ir t.t.
Analitikos ir humoristikos skyrelio vedėjas Jonas Paulauskas pateikė 78 (38/40) kandaus pobūdžio medžiagas, kuriose realios būties aktualijų analitika puikiai bei originaliai derinosi su parinktais anekdotais, 18 (4/14) straipsnių apie šalies kelininkus, kauniškiai socialino teisingumo bei geopolitikos klausimais atsiuntė 31 rašinį (14/17) ir t.t.
Mes, tinklalapio www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ autoriai, nuo 2018 m. kovo 15 d. iki 2019 m. balandžio 25 d. tinklalapio lankytojams pateikėme straipsnius įvairiomis įdomiomis temomis, pavyzdžiui, www.dirst.lt kronikos informacinių apžvalgų17, būties/analitikos bei humoro 38, politikos35, kultūrinės veiklos33, įdomybių16pagyvenusiųjų būties15, ugdymo12, kūrybos8, sporto ir sveikatos aktualių medžiagų8, neįgaliųjų gyvenimo6, kritinio žvilgsnio bei socialinio teisingumo6, kelininkų veiklos6. Tarp rašiusiųjų be savęs (Vievis) paminėsiu J. Paulauską (Vievis – Vilnius), L. Bulaukienę (Kaišiadorių r.), G. Grabauską (Kaunas), M. Petkevičienę ir J. Dobilą (Kaišiadorys), R. Dieninį (Vilniaus r.), Z. Michnevičių (Trakai), G. Černeckį (Plungė), A. Kasputienę (Vievis – Lentvaris).
Kaišiadoriečiai, pavyzdžiui, šįmet pateikė 5 straipsnius. Pasireiškė ir portalo www.dirst.lt leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės branduolys (R. Černeckis, J. Paulauskas, J. Stepankevičius), bendrai paskelbęs 10 informacijų.

IV. Plėtros problemos

Jau tobuliname portalo www.dirst.lt leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ dizainą, kategorijų sąrašą. Tikimės, kad bendradarbiaudami su Elektrėnų profesinio mokymo centru, šios ugdymo įstaigos specialistu Viktoru Misiovič, sėkmingai spręsime www.dirst.lt pagrindinio kompiuterio gedimo bei didžiulių internetinių galimybių problemas.
Žinoma, dar reikalingi atitinkami įgūdžiai foto – bei video – medžiagoms skelbti. Tai artimiausi uždaviniai, kuriuos stengsimės kantrai spręsti…

V. Perspektyvos

Kas be ko, yra ir kitokių sumanymų ateičiai, bet apie tai, kaip pavyko įgyvendinti nūnai brandinamus planus, išsamiau paanalizuosime kitąmet panašiu laiku, „kai peršoksime upelį“.
Portalas www.dirst.lt iš tų, kuris savo kūrybinėmis paslaptimis dažnai ir be svarbesnio reikalo viešai dalintis nesiruošia.

****


IV. Pramogos šventėje – velykiniai žaidimai

Margučių ridenimas

Tai vienas populiariausių velykinių žaidimų. Iš tvirto kartono, medžio ar kt. pasidarykite lovelį, vieną jo galą pakeldami šiek tiek aukščiau (kad atrodytų kaip maža čiuožykla). Ir ridenkite margučius. Galimi keli žaidimo variantai. Pirmas: kiekvienas ridena savo margučius, o šiam susilietus su kitu, sau pasiima abu kiaušinius. Laimi tas, kas surenka daugiausia margučių. Kitas variantas: ant žemės pridėkite įvairių „prizų“ – saldainiukų, sausainių, mielų smulkmenų ir kiekvienas iš eilės ridenkite kiaušinius, kol šie pasieks visus prizus. Prizą laimi tas, kieno margutis į prizą atsitrenkia.

Margučių sukimas

Davus komandą, kiekvienas žaidėjas ant žemės išsuka savo margutį. Laimi tas, kieno margutis sukasi ilgiausiai. Arba galima žaisti ir taip, kad iškrenta po vieną žaidėją, kurio pirmojo margutis sustoja. Taip žaidžiama iki tol, kol lieka nugalėtojas.

Kiaušinis ant šaukšto

Pasidalijama į komandas. Užduotis kiekvienam komandos nariui – kuo greičiau šaukštu nunešti kiaušinį nuo starto linijos iki tikslo – krepšio. Bėgama po vieną, estafetės tvarka. Laimi komanda, kuri sudaužė mažiau margučių. Jei abi komandos nuostolių patyrė tiek pat – tada laimi greičiausieji.

****

V. Reportažas

Portalo www.dirst.lt šventėje iš 20 pakviestųjų dalyvavo 14 internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ bičiulių. Ji vyko vadovaujantis paruoštu bei šioje informacinėje medžiagoje paskelbtu scenarijumi.
Oficialiosios bei pramoginės renginio dalies metu bičiuliai pasveikino portalo www.dirst.lt internetinio laikraščio kūrybinę grupę dvejų veiklos metų sukakties proga, įteikė daug gėlių bei suvenyrų.

LR Seimo narė Laimutė Matkevičienė perskaitė proginį sveikinimą.

LR parlamentarės L. Matkevičienės proginis sveikinimas

Pateikiame prasmingą palinkėjimų turinį:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

SVEIKINIMAS

„Mažuose pasaulio kampeliuose maži žmonės, darydami mažus, gerus darbus, pamažu keičia pasaulio veidą“.
Vanda Juknaitė

LEIDINIUI
(www.dirst.lt)
„SKVARBUS ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“,

Sveikinu Jūsų leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ komandą, minint dvejų metų veiklos sukaktį.

Dėkoju Jums už žodžio ir spaudos laisvės skatinimą, už indėlį prisidedant prie savo krašto puoselėjimo. Likite ištikimi savo miesto žmonėms, jų gyvenimui, jų rūpesčiams. Ir toliau būkite arti savo skaitytojų, puoselėkite žurnalistinę drąsą ir atsakomybę, priedermę profesinei pareigai, kūrybiškumą!

…………….
Pagarbiai (parašas)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO narė Laimutė Matkevičienė
Vilnius
2019 m. 

100 Atkurtai Lietuvai” 

Iš kairės R. Černeckis ir L. Matkevičienė

Tuo tarpu EPMC atstovai padovanojo knygą „Elektrėnų profesinio mokymo centras. 50 metų“.

Domimės knyga „Elektrėnų profesinio mokymo centras. 50 metų“.

Krašto savivaldybės tarybos narė, šios įstaigos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė papasakojo apie galimus pozicijos ir opozicijos politinius darinius tame krašto gyventojus atstovaujančiame organe.
Matyt, verta prisiminti, kad neseniai vykusiame balsavime į vietos savivaldybės tarybą II turo politinių kovų batalijose buvusio visuomeninio rinkimų komiteto „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ kandidatė į merus Silva Lengvinienė, kuriame veikė ir L. Ališauskienė, surinko tik 14 balsų mažiau (šitaip oficialiai teigta!?) nei dabartinė krašto galva Kęstutis Vaitukaitis. Tad portalo www.dirst.lt kūrybinei grupei ir jos pakviestiems į šventę bičiuliams buvo įdomu sužinoti artimiausias prognozes tuo klausimu. Juk balandžio 29 d. savivaldybės tarybos posėdyje numatoma paskirti savivaldybės administracijos direktorių bei jo pavaduotoją, juk vietos socialdemokratai bandys išsirinkti kitą vadovą…

EPMC  kompiuterijos specialistas V. Misiovič informavo apie galimybes tobulinti internetinę erdvę.

Sveikina Vievio bendruomenės santalkos atstovai O. Švenčionienė ir J. Stepankevičius

Gerą žodį tarė Vievio bendruomenės santalkos aktyvistai J. Stepankevičius ir Onutė Švenčionienė. Susirinkusieji pagerbė ir savo jubiliejų jau atšventusią N. Anskaitienę, o ir tą garbią sukaktį vasarą sutiksiantį J. Paulauską.
Užstalėje dalyviai taip pat kalbėjo apie savo gyvenimą, akcentavo įvairias būties aktualijas šalyje. Bebendraujant parlamentarė, kandidatė į Europos Parlamentą L. Matkevičienė atsakė į daug pateiktų klausimų, visus supažindino su savo kūryba. Antai ji skaitė eiles iš 2 knygučių, viena kurių „Aš augau Lietuvoj…“. Padėjusi autografus, ji įteikė abejų leidinių egzempliorius portalo www.dirst.lt draugams.

LR Seimo narė L. Matkevičienė įteikia knygute su autografu bei savo kūriniais

Smarkiai paplušėjo J. Paulauskas, pateikęs didelį pluoštą nuotraukų. Tiesa, renginyje netrūko ir humoro, kurį Jonas labai mėgsta propaguoti, ir muzikos, ir šokių, ir dainų…

Smagu pašokti

Daužome kiaušinius

Šventusieji džiaugėsi jaukia aplinka (dėkui kavinės „Sėkmės užeiga“ darbuotojoms!), nuoširdžiu tarpusavio  bendravimu.
Kitąmet irgi pasistengsime surengti analogišką proginę šventę.

 

Related posts