VND ataskaitiniame susirinkime

Romualdas Černeckis

VND ataskaitiniame susirinkime

Kaip jau rašiau straipsnyje „Vievyje koncertavo „Svajonė“, balandžio 24 d. vietos meno mokyklos salėje įvyko Vievio neįgaliųjų draugijos (VND) ataskaitinis susirinkimas, kurio organizatoriai penkiasdešimčiai dalyvių paskelbė šitokią darbotvarkę: VND pirmininkės Marijos Slavinskienės bei revizinės komisijos darbo ataskaitos už 2018 m., naujų įstatų apsvarstymas ir priėmimas, einamieji klausimai.
Susirinkime dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) pirmininkė Jelena Ivančenko.

VND pirmininkė informavo apie nuveiktą darbą

Pranešimą skaičiusi M. Slavinskienė informavo, kad VND susibūrę Vievio (ir Pakalniškių kaime) bei Kazokiškių seniūnijose gyvenantys neįgalieji. Pernai jų buvo 220. Draugijos eiles papildė 6 nauji nariai, o 8 pašalinti dėl nario mokesčio nemokėjimo ir dėl nedalyvavimo organizacijos veikloje.


Pasak pirmininkės, VND vykdė sporto, kultūros, taip pat sveikatos rėmimo, socialinių paslaugų plėtojimo bei socialinės reabilitacijos projektus. Kaip ji akcentavo, didžiausią dėmesį draugija skyrė socialinės reabilitacijos paslaugų realizavimui bendruomenėje. Šios veiklos tikslas – vienyti bei aktyvinti žmones su fizine negalia, skatinti juos dalyvauti įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse (švietimo, kultūros, sporto ir kt.), naudotis pagalbinėmis bei naujausiomis technologijomis.
Pranešėja paminėjo tokias būreliuose plėtotas veiklas:
– kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, higienos reikalavimų supratimas (dalyvavo 34 draugijos nariai, suteikta 120 paslaugų);
– mokymas pažinti ir valdyti ligą, savarankiškai spręsti iškilusias būties problemas (atitinkamai 8 – 120);
– asmeninio asistento pagalba (13 – 36)  suteikiant transportą, palydint į gydymo įstaigas, aplankant ligoninėse, nuperkant vaistų, maisto);
– užimtumo organizavimas (9 – 184). Amatų būrelį, kuriam daug metų vadovauja Regina Valevičienė, noriai lankė darbščios pensinio amžiaus moterys Jadvyga Pauliuščenkienė, Verutė Lebednikienė, Vlada Noreikienė, kitos, kurios visus metus darė įvairius suvenyrus, atvirukus, sveikinimo knygas ir pan. Tad su savo rankdarbiais draugija dalyvavo įvairiuose vietos seniūnijos renginiuose. Antai darbštuolės numezgė 30 porų šlepečių ir padovanojo jas Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.
Atsiskaitanti vadovė papasakojo ir apie 2018 m. realizuotą kultūros projektą. Pavyzdžiui, paminėjo, kad VND neįgalūs žmonės prie miesto eglutės šventė Kalėdas ir Naujuosius metus, kas be ko, pasipuošė ir savąją žaliaskarę, apsilankė Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, minint respublikinę neįgaliųjų dieną nuvyko į Talačkonis (Pasvalio r.), Lietuvos Respublikos (LR) šimtmetį – į Seimą, kur domėjosi LR parlamento rūmais ir paroda „Laimingas žmogus“, poilsiaudami Šventojoje pabuvojo dinozaurų parke.
Tarp neįgaliųjų ugdydama sportinį aktyvumą, kaip kalbėjo, organizacija įsigijo 10 vnt. mankštos kilimėlių bei 10 sukimosi diskų pratimams atlikti, lankėsi Elektrėnų baseine, kur daugelis draugijos narių iš pradžių bijojo lipti į vandenį, nes niekada nebuvę dengtame dirbtiniame vandens telkinyje, bet palengva priprato ir pasimokė plaukti.


Ji atkreipė dėmesį, jog dvejus metus paeiliui draugija prieš Kalėdas užpirkdavusi mišias už VND narių sveikatą.
Baigdama pranešėja pasidžiaugė organizacijos rėmėjais ankstesniais Elektrėnų savivaldybės tarybos nariais Aldona Kirkliauskiene, Arvydu Pukalsku, dabartiniais – Vaidu Ratkevičiumi, Gintaru Jančiausku, padėkojo už pagalbą krašto merui Kęstučiui Vaitukaičiui ir Vievio seniūnui Zenonui Pukėnui, taip pat aktyviems draugijos nariams Elytei bei Henrikui Lasevičiams, Almai ir Česlovui Sinkevičiams.
Susirinkusieji balsuodami teigiamai įvertino M. Slavinskienės ataskaitą.

Kitos ataskaitinio susirinkimo akimirkos

Organizaciniame renginyje buvo ir kitų įdomių akimirkų. Pavyzdžiui, visi dalyviai aktyviai svarstė naujus neįgaliųjų organizacijos įstatus, nario mokesčio klausimą. Pasisakė ir VND daug praktinių patarimų pateikė LND pirmininkė J. Ivančenko.
Vėliau koncertavo Kaišiadorių neįgaliųjų draugijos ansamblis „Svajonė“ (meno vadovas Liutauras Milišauskas) ir gitaristas iš Kazokiškių Jonas Gliaudelis.

Related posts