PAMĄSTYMAI APIE RINKIMŲ PAŽADUS

Romualdas Černeckis

****

Pasidomėjau seniai pažįstamo vietos politikos veterano ALGIMANTO ADOMAIČIO požiūriu į Elektrėnų savivaldybės VI kadencijos tarybos rinkimų peripetijas. 

Žemiau portalas www.dirst.lt publikuoja šio  V kadencijos (ankstesnės) politiko kritinį dirstelėjimą į tą aktualiją.

****

Algimantas Adomaitis 

PAMĄSTYMAI APIE RINKIMŲ PAŽADUS 

Kas po rinkimų savo pažadus vykdo, kas neapsisprendę ir kas nerealizuoja visiškai?
Savo ketinimus vykdo liberalai, žadėję tęsti pradėtus darbus. Todėl tikėtina, kad nepotizmas, neskaidrumas, viešumo nebuvimas, kitų nuomonių netoleravimas bei ja reiškiančių niekinimas toliau tęsis. Per pirmuosius dvejus naujos kadencijos posėdžius neišvydome jokių požymių, kad taip nebus.
Tai pakankamai akivaizdžiai iliustruoja liberalų ruporo „Elektrėnų žinios“ „apžvalgininko“ pagieža persunkta rašliava.
Pažadus vykdo abudu visuomeniniai rinkimų komitetai – “Nepartinė savivalda“ ir “Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą”, prieš balsavimus deklaravę, kad jokiomis sąlygomis nesusies savo darbo taryboje su liberalais. Jau antrojo savivaldybės tarybos posėdžio metu jie pasiskelbė opozicinėmis frakcijomis ir akivaizdžiai parodė mero sukurptai daugumai, kaip reikia ruoštis posėdžiams bei diskutuoti , kad sprendimai būtų naudingi plačiajai visuomenei, o ne atskiroms grupuotėms.
Socialdemokratai dar neapsisprendę, su kuo jie. Matomai tikisi, kad meras, pamatęs, jog su naująja dauguma gali kilti problemų, vėl juos pakvies įsitaisyti prie savo kojų. Gal dėl to ir savivaldybės administracijos direktorius nebuvo paskirtas?…
Savo ketinimus  visiškai užmiršo konservatoriai ir „valstiečiai/žalieji“,kurie prieš rinkimus prisiekinėjo bei žegnojosi, jog nori permainų, kad su kuo jau su kuo, bet su liberalais jiems visiškai nepakeliui. Tai patvirtino ir didžioji dalis jų rinkėjų, mero rinkimų II-ojo turo metu balsavę už dabartinio krašto galvos alternatyvą.


Kas žino, jeigu ne „paštas“, gal mero rinkimai būtų pasibaigę kitaip? Gavusieji trupinėlius ir kaulelius nuo liaudyje jau vadinamo „pašto siuzerenų stalo“ užmiršo savo pažadus ir klusniai sutūpė prie anų kojų. Abejoju, ar siuzerenas bent retkarčiais nuleis akis, kad pasižiūrėti, kaip jie ten jaučiasi. Beje, gal netyčia ir paspirs.
Ar galėtų būti kitaip? Žinoma!
Visos politinės jėgos, apart liberalų, ėjo į rinkimus, pasiryžusios permainoms, atgaivinsiančioms gyventojų viltį, kad išvėdins nepotizmo, švogerizmo, neskaidrumo, paniekos savo rinkėjams tvaiko prisigėrusias valdžios struktūras. Tokiu tarybos narių dabar būtų net 16.
Kiek žinau, abejų komitetų išrinktieji tarybos nariai į jokius politinius postus nepretenduoja, o kiti – socialdemokratai, konservatoriai ir  “ valstiečiai/žalieji“, ko gero, neįsivaizduojantys savęs be aukštų politinių tarnybos vietų, kurias tvirtina taryba, be vargo anas pasidalintų . Tai įtvirtinta LR vietos savivaldos įstatymu. Meras gi vargu ar drįstų nevykdyti daugumos valios, nes nepatvirtinus politinio pasitikejimo postų, administracijos vadovybės, grėstų tiesioginis savivaldybės valdymas ir priešlaikiniai rinkimai, kuriuos vargu ar laimėtų liberalai bei jų keliamas meras.
Kiekvieno normalaus žmogaus siekis – buti laisvu ir nepriklausomu. Siuzerenų laikai baigiasi visame pasaulyje. Jie dar išlikę Š. Korėjoje, Baltarusijoje, Rusijoje, atskirose Afrikos šalyse bei kai kuriose Lietuvos savivaldybėse merų pavidalu. Bet juk LR vietos savivaldos istatyme aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinta, kad aukščiausia savivaldybės valdžia yra gyventojų išrinkta taryba. Lyginant su taryba mero galios, yra vos ne niekinės, jei jis neturi daugumos palaikymo.
Ką pasirinks neapsisprendusieji ir pažadų atsisakę, bet dar turintys galimybę prie jų grįžti? Vietą prie kojų ar galimybę likti su jais patikėjusiais  rinkėjais. Pagyvensime – pamatysime….

Related posts