Šaunioje Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pavasario šventėje

Romualdas Černeckis,www.dirst.lt

Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pavasario šventėje

2019 – 05 – 20

Gegužės 19 – ąją Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Elektrėnų bendrija (pirmininkė Birutė Kizienė) miesto kultūros centre surengė šaunią pavasario šventę „Žydėk gėle, skambėk daina“, skirtą Motinos ir Tėvo dienoms paminėti. Joje dalyvavo apie 100 žmonių.

Tądien pagerbti senjorų atvyko Europos Parlamento narys Bronis Ropė, Lietuvos Respublikos Seimo narė Laimutė Matkevičienė ir jos padėjėjas Vytautas Vėželis, Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius. Renginyje taip pat dalyvavo socialiai analogiškų organizacijų vadovai Vanda Paškevičienė (Trakai), Aurelija Bakutienė (Vilniaus Žirmūnų skyrius), Marija Garšvienė (Kaunas), Teresa Špakova (Švenčionių neįgaliųjų draugija).

Proginį žodį tarusi B. Kizienė pažymėjo, jog gegužė turtinga šventėmis. Kalbėdama apie Motinos ir Tėvo dienas, ji atkreipė dėmesį į svarbų abiejų vaidmenį šeimoje. Pirmininkė pasveikino vietos pagyvenusiųjų organizacijos „Bočiai“ jubiliatus Juozą Kazlauską, Marijoną Skinulį, Aleksą Šliužą, taip pat vilnietę sukaktuvininkę Ritą Jurgaitienę (ilgai Elektrėnuose gyvenusi senjorė neatvyko, nes susirgo). Tuo tarpu vietos bendrijos „Bočiai“ aktyvas tokia pat proga pagerbė pačią vadovę. 

Po to viso ko geriausio susirinkusiems žmonėms palinkėjo parlamentarai B. Ropė, L. Matkevičienė, savivaldybės mero pavaduotojas R. Ivaškevičius.

Koncertinėje šventės dalyje dainavo LPS „Bočiai“ minėtų organizacijų vokaliniai ansambliai „Dubija“ (Elektrėnai, meno vadovė Nijolė Ramanauskienė), „Radasta“ (Trakai, folklorinė grupė, Jonas Morkūnas), „Neris“ (Vilniaus Žirmūnų skyrius, R. Jurgaitienė), „Kaštonas“ (Kaunas, Vincentas Kursa) bei „Upelė“ (Švenčionys, Rimas Ankėnas).

Kiek vėliau nuoširdų bendradarbiavimą senjorai pratęsė prie vaišių stalo. Jie pasikalbėjo, padainavo ir pašoko. Buvo linksma!

Related posts