Prasmingos  Jono Lauciaus mintys

JONAS PAULAUSKAS, leidinio analitikos ir humoristikos skyriaus vedėjas 

JONO LAUCIAUS MINTYS

2019 – 05 – 21

Pasveikinęs su vasariškomis gegužės dienomis, portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės narys, internetinio leidinio”Skvarbus žvilgsnis į būtį”  analitikos ir humoristikos skyriaus vedėjas Jonas Paulauskas atsiuntė prasmingą ištrauką iš Jono Lauciaus knygos „Vaistažodžiai“.

Tad publikuojame. 

 „GYVO VANDENS PASIRINKIMAS

Gale savo sodybos žmogus pastatė dailią svirtį, pakabino naują kibirą, bet šulinio nekasė.

Visi aplinkiniai šaipėsi iš jo, tuntais slinkdavo tokio dyvo pasižiūrėti, kad paskui galėtų kitiems papasakoti apie tą juokinantį pasaulį keistuolį.

Gyvi požeminiai vandenys, matyt, suprato to žmogaus mintį, subėgo pildyti jo noro, ir prie svirties ištryško šaltinis.

Žmogus sėmėsi sau gaivų vandenį, gėrė jį, kvietė juo gaivintis kitus, bet jie lenkėsi iš tolo tos baltos svirties, niekas nebenorėjo nei jos matyti, nei kalbėti apie tai.

Visi jautėsi tuo ir pažeminti, ir apgauti.

Tačiau gyvi vandenys nepuolė pildyti kitų žmonių norų ir šaltinis tryško tik tam vienam svirties kūrėjui”.

Iš knygos “Jeronimas Laucius. Vaistažodžiai

Related posts