Dirst lt: kūrybinės grupės nariai pagerbė jubiliatą

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

Autoriaus, JONO PAULAUSKO ir TOMO ČERNECKIO nuotraukos

lt: kūrybinės grupės nariai pagerbė jubiliatą

(fotoreportažas)

2019 – 07 – 12

Liepos 11 d. portalo www.dirst.lt leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ nariai ir bičiuliai pagerbė šio laikraščio analitikos bei humoristikos skyriaus vedėją Joną Paulauską jubiliejinio septyniasdešimtojo gimtadienio proga.

Šventinio susibūrimo dalyviai Jonui įteikė dovanų, skyrė daug puikių dainų. Akordeonu šauniai grojo maestro Andrius Šimkus. Pasižymėjo įdomus pasakorius Antanas Anskaitis. Skanių valgių stalą paruošė linksmoji šeimininkė Onutė Švenčionienė. Tarp akyviųjų dainininkų bei šokėjų buvo garbusis Juozas Stepankevičius, Nijolė Anskaitienė ir gerokai jaunesnis Tomas Černeckis.

Nuotraukos:

 

 

70 metų jubiliejus

 

Related posts