Elektrėnų krašto aktualijos 2019 – 07 – 26

Aktualią informacinę medžiagą paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 

Šaltinis: www.elektrenai.lt 

DIRST: Elektrėnų krašto aktualijos

2019 – 07 – 26 

Žvilgtelkime į kelias aktualijas Elektrėnų krašte. 

I

“Abromiškių svirne įsikurs Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus

2019-07-24

Liepos 22 d. Abromiškėse surengtas išvažiuojamasis pasitarimas, kuriame aptartos muziejaus dalies eksponatų perkėlimo į Abromiškių svirne tam pritaikytas patalpas galimybės. Pasitarime dalyvavo savivaldybės vadovai, savivaldybės administracijos, Abromiškių bendruomenės atstovai, Elektrėnų seniūnas, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus direktorė ir kt. 

Baigtas įgyvendinti projektas „Abromiškių svirno pritaikymas muziejaus veiklai“, kurio tikslas – Elektrėnų savivaldybės kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir kitoms reikmėms. Įgyvendinus projektą, pastatas pritaikytas Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus ir Abromiškių bendruomenės veiklai, taip pat savivaldybės gyventojų ir svečių kultūriniams poreikiams. Atlikti svirno ir jo prieigų tvarkybos darbai: patalpos pritaikytos muziejaus veiklai, įrengtos vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemos, elektriniai radiatoriai, patalpos darbuotojams, pandusas neįgaliesiems, apšiltintas stogas ir kt., taip pat nupirktos vitrinos eksponatams, darbo stalas, spintos ir kiti muziejaus veiklai reikalingi baldai. Projektas įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

2012 metais restauravus Abromiškių svirną pirmame aukšte įsikūrė Abromiškių bendruomenė, kuri iki šiol vykdo aktyvią veiklą.

Tarybos ir mero sekretoriatas “

“Nerekomenduojama maudytis Vievio miesto maudykloje

2019-07-25

Informuojame, kad 2019 m. liepos 23 d. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai paėmė vandens mėginių pavyzdžius iš Elektrėnų marių (Elektrėnų m. maudyklos, Mažiklės pusiasalio ir Pastrėvio k. poilsio zonose), Vievio (Vievio m. ir Pylimų k. poilsio zonose), Aujėdo (Kietaviškių poilsio zona) ir Nestrėvaičio (Semeliškių poilsio zona) ežerų.

Gauti vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai parodė, kad Vievio ežero Vievio miesto maudykloje vandens kokybė neatitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Nustatytas didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Artimiausiomis dienomis bus paimti papildomi vandens mėginiai vandens kokybės tyrimams atlikti, tačiau iki tol, kol bus gauti tyrimų rezultatai, maudytis šioje maudykloje nerekomenduojama

Kitų stebimų vandens telkinių kokybė atitinka higienos normos reikalavimus, keliamus maudyklų vandens kokybei, ir nekelia grėsmės žmonių sveikatai (žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius leidžiamų normų neviršija).  

2019-07-23 paimtų maudyklų vandens mėginių tyrimų rezultatai

Maudyklos pavadinimas Mikrobiologiniai parametrai
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Elektrėnų miesto maudykla (Elektrėnų marios) 7±6 113,7 (83,3-151,7)
Mažiklės pusiasalio poilsio zona (Elektrėnų marios) 63±23 195,6 (128,0-292,9)
Vievio miesto maudykla (Vievio ežeras) >100 238,2 (165,2-340,8)
Pylimų k. poilsio zona (Vievio ežeras) 25±12 7,5 (3,6-14,9)
Kietaviškių poilsio zona (Aujėdo ežeras) 17±9 12,1 (6,5-21,1)
Semeliškių poilsio zona (Nestrėvaičio ežeras) 39±16 1,0 (0,1-5,5)
Pastrėvio k. poilsio zona (Elektrėnų marios) 27±13 98,8 (70,4-135,3)

 Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija

Related posts