Neįprastos istorijos (1, 2)  Необычные истории (1, 2 )

Parinko ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt  

Подобрал Ромуальдас ЧЕРНЕЦКИС, www.dirst.lt

Neįprastos istorijos (1, 2) 

(lietuvių/rusų kalba)

2019 – 08 – 07

1.  Medikai vaikui pašalino daugiau nei 500 dantų

Indijos Čenajaus miesto (Tamilnado valstija) stomatologijos institute septynmečiam pacientui medikai pašalino 526 nereikalingus dantis. Apie tai praneša laikraštis „The New Indian Express“.

Berniukas, kurio pavardė Ravindranas, pasiskundė daktarams dėl didėjančio infiltrato (patinimo) apatinio žandikaulio dešinajame kampe. Kai medikai padarė rentgeną bei kompiuterinę tomografiją, tai pas vaiką rado naują darinį su daugybe smulkių augančių dantų.

Liepos 11 dieną po pusantros valandos operacijos chirurgai sėkmingai pašalino 200 gramų svorio išaugą. Medikai pranešė, jog anomalijos priežastis kol kas nežinoma. Jie spėja, kad nuokrypiui įtaką galėjo padaryti genetika arba supanti aplinka. Specialistai taip pat aiškinasi, ar nepaveikė vaiko mobiliojo ryšio bokšto spinduliavimas.

„Kai gavome kompiuterinės tomografijos rezultatus, abejojome, jog operacija pavyks. Bet po to mes įgavome drąsos ir surizikavome“, – prisipažino berniuko tėvas.

Dabar pas Ravindraną 21 dantis, o tai jo amžiui normalu. Stomatologai įspėja, kad artėjant 16 metų berniukui gali prireikti implatantų.

2. Mergina be galo džiaugėsi miegodama su pitonu…

Turbūt daugelis šeimų turi mylimą augintinį. Jie tampa dalimi tavo būties. Tu kalbiesi su jais, rūpiniesi ir visur imi su savimi. Tu netgi neprieštarauji, kai jie su tavimi miega vienoje lovoje. Gerai, kai tai švaruolis katinas arba prižiūrimas šuo. Bet, pasirodo, yra žmonių, kurie mėgsta neįprastumą!

Ta moteris panoro likti anonimu, bet jos istorija – rimtas įspėjimas! Kaip ten bebūtų, tačiau gyvūnai, kurie laukinėje gamtoje yra grobuonys, kartais gali jums pateikti siurprizų.

Bet grįškime prie pitono:Ta moteris jį labai mylėjo ir visur pasiimdavo su savimi. Ką jau besakyti apie tai, kad jie ir miegojo kartu. Tačiau netrukus moteris pastebėjo negerą dalyką – pitonas pradėjo liesėti ir vieną dieną visiškai atsisakė maisto. Teko jiems kreiptis į veterinarą.

Gerai, kad veterinaras buvo prityręs ir sužinojęs, jog moteris nuolat pasiima pitoną į lovą, padarė vienintelę teisingą išvadą. Gyvatė nustojo ėsti, kad… pasiruošti didelei puotai! Būdama labai arti prie žmogaus augintinė pradėjo svajoti, kad neblogai būtų paragauti tokios skanios šeimininkės, bet kadangi žmogaus organizmas pakankamai stambus, tai roplys nusprendė atlaisvinti vietos. Štai tokio badavimo priežastis!

Tai moteriškei pavyko, kadangi ji kreipėsi laiku, o galėjo tapti puikia savo pitono užkanda. Kaltinti jį dėl to sudėtinga – juk jis rimtai susigundė. Taigi, įsidėmėk: jeigu pasiėmei pas save į namus gyvatę, apsikabinus su ja nemiegok!

Необычные истории 

07 – 08 – 2019

1. Врачи удалили у ребёнка более 500 зубов

В стоматологическом институте индийского города Ченнай, штат Тамилнад, врачи удалили у семилетнего пациента 526 лишних зубов.

Об этом сообщает газета The New Indian Express.

Мальчик по фамилии Равиндран пожаловался докторам на растущую опухоль в правом углу нижней челюсти. Когда доктора сделали рентген и компьютерную томографию, то обнаружили у ребенка новообразование с множеством мелких рудиментарных зубов.

11 июля в ходе полуторачасовой операции хирурги благополучно удалили нарост весом 200 граммов. Доктора сообщили, что причина аномалии пока неизвестна. Они предполагают, что на отклонение могла повлиять генетика и окружающая среда. Специалисты также выясняют, не сказалось ли на здоровье ребенка излучение от вышки сотовой связи.

«Когда мы получили результаты компьютерной томографии, сомневались, что операция пройдет успешно. Но потом мы набрались смелости и пошли на риск», — признался отец ребенка.

Теперь у Равиндрана 21 зуб, что нормально для его возраста. Стоматологи предупреждают, что к 16 годам мальчику могут потребоваться зубные имплантаты.

2. Девушка обожала спать с питоном…

Наверняка в большинстве семей есть любимый питомец. Они становятся частью твоего быта. Ты говоришь с ними, заботишься, и всюду берешь с собой. Ты даже не против, когда они спят с тобой в одной кровати. Ладно, когда это чистюля-кошка или холеный пес. Но, оказывается, есть люди, которые любят нечто особенное!

Та женщина пожелала остаться анонимной, но ее история – серьезное предупреждение! Как бы там ни было, но животные, которые в дикой природе являются хищниками, могут преподносить порой весьма неожиданные сюрпризы.

Но вернемся к нашему питону: та женщина очень любила его и таскала ее с собой повсюду. Что уж говорить о том, что и спали они тоже вместе. Однако вскоре женщина заметила неладное — питон стал худеть, и в один прекрасный момент полностью отказался от еды. Пришлось им обратиться к ветеринару.

К счастью, ветеринар попался опытный и, узнав о том, что женщина постоянно берет питона в кровать, сделал единственно верное заключение. Змея перестала есть, чтобы… подготовиться к большой трапезе!

Находясь так близко с человеком питомец стал фантазировать, что, неплохо бы полакомиться такой вкусной хозяйкой. Но поскольку человеческий организм достаточно крупный, то пресмыкающееся решило освободить место. Вот причина такого голодания!

Той женщине повезло, поскольку она обратилась вовремя, a то вполне могла бы стать приятной закуской для своего питона. Винить его в этом сложно — ведь он поддался серьезному соблазну. Так что мотай на ус: если завел у себя дома змею, не стоит спать с ней в обнимочку!

Related posts