IR AŠ NUSPRENDŽIAU PARAŠYTI EILĖMIS…

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

IR AŠ NUSPRENDŽIAU PARAŠYTI EILĖMIS…

2019 – 08 – 16 

Ir aš nusprendžiau parašyti eilėmis…. Dar kartą apie gerovės valstybės sukūrimą. Be jokios abejonės, šią svajonę įgyvendinti tegalima visuomenėje vyraujant doros principų visumai. Taigi mąstau…

Dora ir blogis

Nedora vyrauja gimtajame krašte –

Banditizmas, kyšiai, šmeižtas, melas…

Parduodama viskas, kas paklausoje,

Sąžinė, moralė, atjauta seniai išspirtos…

 

Ramiau vidinio pasaulio aplinkoje,

Kurį visą gyvenimą bandau suprasti.

Tik ego šlykščioje priešiškoje apsuptyje

Padeda išgyventi ir toliau priešintis, kovoti…

 

Žinoma, ir nuoširdumas, išmintis, gerumas,

Ko bendraujant būtyje taip pat netrūksta,

Mielas šypsnis, savųjų žodis, humoras, artumas–

Dėl ko niekšybė, blogis pastoviai siunta…

 

Jokia naujiena nuo anų protėvių laikų:

Dorybė ir piktybė – nuolat kovoje!

Istorija tai liudija noriai bei akivaizdžiai.

Tad bando niekadėjai aršiai pult ją pačią,

 

Tik nepavyks amoralumui atmintį įveikti,

Nors nuožmių pastangų tam dėta nemažai.

Tylinčiai daugumai tereik gerai suprasti,

Kaip kitados klastingai buvo ji apgauta…

Kas yra meilė

Pro prabėgusių metų langų stiklus

Žvelgiu į būties peripetijų raizginę

Ir kartais pamąstau, kas gi ta meilė,

Ta kūrėjų apdainuota saldynė?

 

Ir reziumuoju: primityvam paleistuviui –

Tai patino ir patelės gašli gyvuliška sueitis,

Beieškant vis naujų „nuotykių“ kasdienybėje,

Paliekant ištikimybę ir padorumą likimo valiai…

 

Ir apibendrinu: padoriam žmogui –

Tai išminties, jausmų ir pagarbos darinys,

Kasdien nuoširdžiai apsitariant būtyje,

Parodant santykių darnumą ateities kartai…

Pro sukąstus dantis sakau…

Gyvenime yra daug neapsakomo blogio,

Besiveržiančio į žmogaus vidinį pasaulį,

Kad šį pakeistų sau naudinga linkme,

Kad iš ego padarytų bevalį kvailelį…

 

Pro sukąstus dantis netgi dabar sakau:

Laisva siela – tai nuostabiausia laimė,

Nepaklusni bet kokiai svetimkūnio valiai.

Savo pojūčiais ir visuma – miela begalybė…

 

Primityviems padarams tai baisi nežinia,

Ir noras suniokoti nepriklausomą dvasią

Bet kokia kaina, kad pasijungti kito valią.

Veidmainiai ir cinikai tai vadina „galia“.

 

Doresnis žmogau, drąsesnis bendraminti,

Neleisk brutaliai prievartauti savojo ego.

Juk akivaizdžiai matai šių dienų niūrią dalią,

Kur kriminalas nebaudžiamai švenčia valdžią…

Related posts