KŪRYBA: PASAKĖČIA SKELBIA SANTYKIŲ AKTUALIJĄ / Užsimanė lapė meilę susirasti

KŪRYBA: PASAKĖČIA SKELBIA SANTYKIŲ AKTUALIJĄ

ROMUALDAS ČERNECKIS, WWW.DIRST.LT: Lietuvoje didėja skyrybų skaičius. Statistikos duomenimis, dabar 5,7 santuokoms tenka 3 skyrybos. Pasakėčioje „Užsimanė lapė meilę susirasti“ akcentavau tik vieną šios šeimyninių santykių aktualijos dažnai pasitaikantį epizodą. 

Žinoma, būties realijas atitiks ir tai, jeigu santykiuose neigiamu personažu bus, pavyzdžiui, lapinas, o  nukentėjusioji pusė kad ir kokia nors varlytė ar ožkytė. 

2019 –09– 11

 

Užsimanė lapė meilę susirasti

Seniai seniai vienoj netolimoj šaly,

Kai buvome negimę ar labai maži,

Užsimanė lapė draugužį susirasti,

Kad karštos meilės pasmaguriauti.

Kas be ko, kad saviškėms pasigirti,

Kaip sutuoktinį sugeba pamaustyti,

Na, ir savaip despotiškai paauklėti,

Pabarti, moteriškai proto jam įkrėsti.

Ką pati sumanė, tą greitai padarė,

Mat, pro šalį lėtai kiūtino ežiukas.

Gudruolė lipšniai užkalbino mažylį

Ir spygliuotąjį ilgai netruko suvilioti,

Amžina tyra meile, žinoma, prisiekti.

Nors vengė ežys šelme lape tikėti,

Neatstojo toji graži, šneki patelė,

Ir apsalo vargšelio švelni dūšelė,

Ir įsileido sielon – ką gi padarysi?

Priėmęs šalin piktai juk nenuvysi…

Piktoji jojo ego bandė sunaikinti,

Nuožmiai išprievartauti, pažaboti.

Kai nepavyko, išdavė, ragus įstatė,

Visaip tyčiojosi, šiaip aršiai engė,

Kad ežiuką greičiau Anapilin išvyti…

Tad skriaustojo charakteris sukilo,

Ilgai nelaukęs, jis lapę tolyn nuvijo.

Ir capina sau pamažu: kur skubėti,

Kai gali – kaip pats nori- pagyventi!

Saulute, puikia diena pasidžiaugti,

Savarankiškai elgtis ir aplinką patirti.

Spyglius pastatęs dabar ežys patars

Niurnėdamas – savam ar svetimam:

“Jau geriau priešą aplinkoje sutikti

Nei niekingą draugą artimai pažinti”. 

Related posts