NEĮPRASTOS ISTORIJOS (6) / Apie dešrą žudikę / 2019 – 10 – 06 / НЕОБЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ / О колбасе – убийце / 06 – 10 – 2019

NEĮPRASTOS ISTORIJOS  (6) 

Apie dešrą žudikę

ROMUALDO ČERNECKIO publikacija, www.dirst.lt

Šaltinis: interneto erdvė

Lietuvių/rusų kalba

2019 – 10 – 06 

Dešra žudikė: mirtys Niderlanduose ir Vokietijoje

Penki žmonės Niderlandų Karalystėje ir Vokietijoje tapo listeriozės – bakterinės infekcijos – aukomis po to, kai suvalgė dešrų. Apie tai pranešė vietos žiniasklaida su nuoroda į Niderlandų nacionalinį visuomenės sveikatos ir aplinkos instituttą (RIVM).

Antai, 3 žmonės mirė Niderlandų Karalystėje, kai suvalgė Alkmere (Šiaurės Olandija) įsikūrusios Offerman įmonės produkcijos. Listeria monocytogenes RIVM nuomone, (bakterijų rūšis, ligos sukėlėjos), į aukų organizmus pateko su dešromis, kurias pagamino Offerman.

Įmonė tiekė produkciją į tinklines parduotuves Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro bei Versunie. Po šio incidento fabrikas masiškai atšaukia tos rūšies produktus iš prekybos tinklų.

Anksčiau šios savaitės bėgyje analogiškomis aplinkybėmis mirė du žmonės Vokietijoje, Heseno federalinėje žemėje: matomai, jie suvalgė tomis bakterijomis užkrėstą įmonės Wilke produkciją.

Dešimtys šios dešros pirkėjų susirgo. Įmonė aptarnavo restoranus, dideles virtuves bei supermarketus. Kompetetinga valdžia pristabdė jos darbą.

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ

О колбасе – убийце

Публикация РОМУАЛЬДАСА ЧЕРНЕЦКИСА, www.dirst.lt

Источник: пространство интернета 

Литовский / русский язык 

06 – 10 – 2019

Колбаса – убийца: смерти в Нидерландах и в Германии

Пять человек в Нидерландах и Германии стали жертвами листериоза — бактериальной инфекции — после того, как поели колбасных изделий. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на нидерландский Королевский институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Так, три человека скончались в Нидерландах, поев продукцию предприятия Offerman, расположенного в Алсмере, в провинции Северная Голландия. Listeria monocytogenes, по мнению RIVM, (род бактерий, возбудитель заболевания) попали в организм жертв с колбасными изделиями, изготовленными Offerman.

Предприятие поставляло продукцию в сетевые магазины Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro и Versunie. После этого инцидента фабрика массово отзывает продукцию из торговых сетей.

Ранее на этой неделе два человека умерли в Германии в земле Гессен при аналогичных обстоятельствах: предположительно, они съели зараженную теми бактериями продукцию предприятия Wilke.

Десятки покупателей этой колбасы заболели. Предприятие снабжало рестораны, крупные кухни и супермаркеты. Компетентная власть приостановили его работу.

Related posts