BŪTIS: SVEIKATA  // APIE RIEBALUS ANT PILVO, RAUMENIS IR DRUSKĄ / 2019 – 10 – 29 // БЫТИЕ: ЗДОРОВЬЕ  / О ЖИРЕ НА ЖИВОТЕ, МЫШЦАХ  И О СОЛИ / 29 – 2019

BŪTIS: SVEIKATA 

APIE RIEBALUS ANT  PILVO,

RAUMENIS IR DRUSKĄ

 ROMUALDO ČERNECKIO publikacijos, www.dirst.lt 

2019 – 10 – 29

Šaltinis: interneto erdvė

Lietuvių/rusų kalba

Mokslininkai: „Netgi kilogramas riebalų ant

pilvo pavojingas sveikatai

Upsalos universiteto tyrėjai išsiaiškino, kad net vienas ilograms riebalų viršsvorio ant pilvo gali sukelti rimtą pavojų sveikatai.

Pirmiausia, nusėdusių riebalų ant pilvo buvimas kupinas širdies, diabeto bei kitų sunkių ligų problemų vystymusi.

Naujo mokslinio eksperimento, kuriame dalyvavo 325 tūkstančiai žmonių, metu buvo nustatyta, jog vadinamasis „visceraliniai“ – pilvo – riebalai ypač pavojingi moterims.

Specialistai sakė, jog tokie rezultatai juos nustebino. Ypač atsižvelgiant į tai, kuo gręsia pilvo riebalų viršsvoris.

Pavyzdžiui, kiekvienas papildomas kilogramas visceralinių riebalų moterims gali padidinti antro tipo diabeto vystymąsi daugiau kaip septynis kartus. Toks pats skaičius vyrams paspartina galimybę atsirasti susirgimui daugiau nei du kartus.

Mokslininkai padarė dar vieną netikėtą išvadą. Diabeto vystymosi rizikos žymiai padidėja žmonėms, kurie pradėjo tukti iš pradžių turėdami ganėtinai liekną figūrą. Tuo pačiu metu vienas ar du papildomi kilogramai jau storam žmogui sveikatą veikia mažiau alinančiai.

Kad išvengti nemalonių pasekmių, ekspertai rekomenduoja daugiau judėti bei mažiau valgyti, kadangi būtent šie du faktoriai sąlygoja kovą su abdominaliniu nutukimu.

Reikalas ne riebaluose: mokslininkai patarė storiems

žmonėms kitaip mesti svorį

Amerikiečių mokslininkai pareiškė, jog norintys numesti svorį ir apsaugoti save nuo susirgimų (diabeto, problemų su širdimi bei jos  kraujagyslėmis), kurie gali būti išprovokuoti nutukimu, reikėtų sukoncentruoti dėmesį ne į riebalų netekimą, bet į raumenų stiprinimą.

Apie tai rašė Medicalxpress su nuoroda į Džordžijos valstijos universiteto medikus.

Tyrėjai susiejo silpnus raumenis su dažnais stresais, būtino fizinio aktyvumo nebuvimu ir maisto atitinkamu poveikiu organizmui. T. y. su faktoriais, kurie sumažina jautrumą insulinui, ir tuo pačiu didina diabeto, širdies kraujagyslių ligų vystymosi riziką.

 

Specialistai mano, jog žmogaus fizinė būsena gali būti vienu iš svarbiausių sveikatos rodiklių, ir kad raumenų būvis veikia riebalų masės mažinimo procesą, pavyzdžiui, apsunkindami jį ir galutinai darydami neefektyviu (turima omenyje situacija, kai žmonės po suliesėjimo negali išsaugoti svorį).

Kardiologai įvertino druskos vartojimo riziką

 Europos kardiologijos draugijoje informavo, jog druskos vartojimas nedideliais kiekiais nežymiai kenkia žmogaus sveikatai.

Anot profesoriaus Salimo Jusufo iš kanadiečių Makmasterio universiteto, atlikti tyrimai parodė, kad ankstesnė versija apie tai, jog net nedidelis druskos kiekis kenksmingas, nepasitvirtina.

Tiesa, profesorius paragino nepiktnaudžiauti vartojant druską: į organizmą per parą jos turi patekti ne daugiau kaip 6 g.

БЫТИЕ: ЗДОРОВЬЕ 

О ЖИРЕ НА ЖИВОТЕ, МЫШЦАХ  И О

СОЛИ

Публикации РОМУАЛЬДАСА ЧЕРНЕЦКИСА, www.dirst.lt 

29- 10 – 2019 

Источник: пространство интурнета

Литовский / русский язык

Ученые: «Даже килограмм жира на животе опасен для здоровья»

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) выяснили, что даже один лишний килограмм жира на животе может представлять серьёзную опасность для здоровья.

В первую очередь, наличие жировых отложений на животе чревато развитием проблем с сердцем, диабета и других тяжёлых болезней.

В ходе нового научного эксперимента, участие в котором принимало 325 тысяч человек, было установлено, что так называемый «висцеральный» — брюшной — жир наиболее опасен для женщин.

Специалисты говорили, что такие результаты их удивили. Особенно, если учитывать, чем грозит килограмм брюшного жира.

Например, каждый набранный килограмм висцерального жира может увеличить риск развития диабета второго типа у женщин более чем в семь раз. Такое же количество у мужчин повышает вероятность появления заболевания чуть более чем в два раза.

Ученые пришли ещё к одному неожиданному заключению. Риски развития диабета значительно возрастают у людей, которые начали набирать вес, имея изначально довольно стройную фигуру. При этом появление дополнительных одного или двух килограммов жира у уже полного человека действует на здоровье менее губительно.

Чтобы избежать неприятных последствий, эксперты рекомендуют больше двигаться и меньше есть, потому что именно эти два фактора способствуют борьбе с абдоминальным ожирением.

Дело не в жире: ученые посоветовали полным людям худеть по другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Об этом писала Medicalxpress со ссылкой на медиков из университета штата Джорджия.

Исследователи связали слабые мышцы с частыми стрессами, отсутствием необходимой физической активности и определенным влиянием питания на организм. То есть, с факторами, которые снижают чувствительность к инсулину, и тем самым увеличивают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты думают, что физическая форма человека может быть одним из важнейших показателей здоровья, и что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудняя его или делая в итоге неэффективным (речь о ситуациях, когда люди после похудения не могут удержать вес).

Кардиологи оценили риски употребления соли

В Европейском обществе кардиологов сообщили, что употребление соли в небольших количествах незначительно вредит здоровью человека.

По словам профессора Салима Юсуфа из канадского Университета Макмастерa, проведенные исследования показали, что прежняя версия о том, будто даже небольшое количество соли вредно, не находит подтверждения.

Правда, профессор призвал не злоупотреблять солью: в организм за сутки ее не должно попадать не больше 6 гр.

Related posts