BŪTIS: HUMORAS // SUTINKANT ŽIEMĄ / ANEKDOTAI # 2019 – 12 – 01

BŪTIS: HUMORAS

SUTINKANT ŽIEMĄ

A   N   E   K   D    O    T    A   I

 JONAS PAULAUSKASwww.dirst.lt internetinio leidinio Analitikos ir humoro skyriaus vedėjas 

2019 – 12 – 01 

Šaltinis: Interneto erdvė

Štai jau ir pirmoji žiemos sezono diena. Trumpas šviesos laikas, anksti temsta. Jau ir plikledis, ir niauktis.

Bet atskuba šio laikotarpio šventės. Tad jų belaukdami paskaitykime mano parinktus anekdotus…

 

♣♣/♠♠

Prancūzė iš Rusijos grįžta namo. Į Prancūziją. Prisileidžia vonią prancūziškų kvepalų, aromato putų, prisibarsto rožės žiedlapių, į taurę įsipila tikro prancūziško šampano, nusirengia, pasineria į putas, paragauja šampano ,pažiūri pro didelį langą ir sako:

– Žituoan, bl** …

♣♣♣♣

Vieną dieną būrys politikų važiavo į kaimą autobusu. Staiga tas paslydo, nuvažiavo nuo kelio ir privačiame ūkyje atsitrenkė į medį.

Po poros dienų į kaimą atvyko policininkas ir klausė ūkininko:

– Ar čia įvyko autobuso avarija?

– Čia, – patvirtino ūkininkas.

– Kas gi atsitiko su politikais, kurie važiavo autobusu? – teiravosi policininkas.

– Palaidojau juos.

– Ar visi buvo mirę?

– Na, keli sakė, kad dar gyvi, bet žinai kaip politikai meluoja!!!

♣♣♣♣

♥♥/♠♠

Naujas Lietuvos ministras (turbūt susisiekimo) visiškai nekalbėjo angliškai. Galiausiai nutarė ir jis pasimokyti. Kiek pramokęs, vieno pobūvio metu išvedė Amerikos diplomatę šokti ir sugalvojo parodyti, kad sugeba susišnekėti:

– I love you, – tarė ministras.

– I love you, too, – atsakė diplomatė.

– I love you three! – apsidžiaugė ministras.

♠♠♠♠

Nuvažiavo politikas į kaimą pas savo bobutę paatostogauti. Na, ta jo ir prašo:

– Klausyk, anūkėli, gal galėtum man mėšlą kiaulidėje iškaupti, o tai kiaulės jau skęsta?

Politikas sutiko. Po kelių valandų bobutė užeina į kiaulidę, mato – visas mėšlas surinktas, sukrautas į didelę dėžę. Ji sako:

– Ale gi šaunuolis tu, netiesą žmonės sako, kad jūs, politikai, dirbti nemokate…

Kitą dieną bobulė porina:

– Klausyk, anūkėli, gal galėtum man tą mėšlą po laukus išdrabstyti, dirvą patręšti?

Politikas sutiko. Po kelių valandų bobutė nueina į laukus, žiūri – visur išbarstyta, gražiai, po lygiai patręšta. Ir vėl stebisi:

– Ale gi tikrai meluoja žmonės, kai sako, kad jūs, politikai, niekam tikę…

Trečią dieną ji prašo:

– Klausyk, anūkėli, vat vištos daug kiaušinių pridėjusios, gal galėtum man juos išrūšiuoti – į vieną pintinę didelius, o į kitą – mažus?

Politikas sutiko. Po kelių valandų bobulė nueina, mato: sėdi jos anūkas prie pintinių, laiko porą kiaušinių rankose, bet niekas neišrūšiuota, pintinės tuščios. Ji klausia:

– Tai kas atsitiko, kad nieko nepadarei?

Anūkas jai ir aiškina:

– Matai, bobut, aš politikas esu… Mėšlą rinkti ir drabstyti tai esu pripratęs, bet sprendimų priiminėti tai jau niekaip nemoku…

♣♣♣♣

♣♣♣♣

Rusijos prezidentas V.Putinas susapnavo baisų sapną: Indija ir Kinija įstojo į NATO. JAV prezidentas Trumpas susapnavo dar kraupesnį: į NATO įstojo Rusija!

♣♣♣♣

– Per mitingą kandidatą apmėtė kiaušiniais.

-Aš girdėjau, kad buvo aplodismentų.

– Taip, kai antrą kartą pataikė.

♣♣♣♣

– Esu įsitikinusi,- tarė kandidatui į deputatus jo žmona, kad už tave balsuos visi dori žmonės.

–  Menka paguoda, – atsakė šis. – Reikia, kad balsuotų dauguma…

♣♣♣♣

Politiniai skandalai kyla ne dėl to, kad kažkas kažką pavogė, o dėl to, kad kažkas pavogė daugiau už kitus.

♣♣♣♣

Vadovaujami savo vadeivos Lietuvoje valdžią užgrobia nacionalsocialistai ir surengia Seimo narių teismą. Išrikiuoja juos visus ir klausia kiekvieno:

– Konservatorius?

– Taip.

– Sušaudyti.

– Konservatorius?

– Taip.

– Sušaudyti.

– Konservatorius?

– Ne.

– Priimti į konservatorius ir sušaudyti.

♣♣♣♣

♠♠/♦♦

Kuo klounas skiriasi nuo tipiško politiko? Klounas supranta, kad kalba nesąmones!

♣♣♣♣

Iš rinkiminių pareiškimų:

– Išrinkę mane, jūs gausite tai, ko niekad neturėjote, neturite ir neturėsite!

♥♥♥♥

Du seimūnai kalbasi:

– Žinai turiu porą naujienų, gerą ir blogą…

– Tai pirma sakyk blogą.

– Mūsų žmonos susidraugavo ir tapo lesbietėmis…

– Ghm… O kokia gera?

– Žinai, tu man patinki…

♣♣♣♣

Seimo rūmuose įvyko labdaringi pietūs. Maisto likučiai buvo pasiųsti į 24 vaikų darželius.

♣♣♣♣

Seimo sesijoje pradeda kalbą pirmininkas:

– Dabar, ponai, pereisime prie pagrindinio užsiėmimo.

– Išgersim?

♥♥♥♥

♣♣♣♣

Popiežius išklausė Lietuvos Seimo posėdį, pasiskaitė šalies spaudoje apie skandalus Vyriausybėje ir padarė istorinę išvadą apie pasaulio pabaigos galimybę vienoje atskirai

paimtoje šalyje.

♣♣♣♣

­ 1940 m. sekmadienį eina keli rusų kareiviai Lietuvoje pro bažnyčią ir mato prie durų išmaldos prašančius ubagus:

–  Smatri, Vasia, a u etich litovcev tože estj kolchozniki! – nustemba.

♠♠♠♠

Naujųjų liberalų rinkiminė dainelė: tyrlim pyrlim fakamaka , Jėzus Kristus Lietuva!

♣♣♣♣

Kas yra rizika? Kiekvienoje šalyje ji suprantama kitaip.

Rizika Anglijoje: sėdi šeši draugai ir geria vyną, viena taurė su nuodais.

Rezultatas: vienas vyras kapinėse, kiti deda gėles ant jo kapo.

Rizika Prancūzijoje: šeši vyrai mylisi su moterimis, viena serga sifiliu.

Rezultatas: vienas vyras guli ligoninėje, kiti eina jo lankyti.

Rizika Rusijoje: šeši draugai pasakoja anekdotus apie Putiną, vienas iš jų – saugumo darbuotojas.

Rezultatas: penki vyrai braidžioja Sibiro takais, o šeštas ieško naujos kompanijos.

♠♠/♣♣

– Tėte, o kada nupirksi man dviratį?

– Kai mūsų subalansuotos prezidento idėjomis paremtos vyriausybės ekonominės politikos dėka stabilizuota finansų rinka leis pakelti valstybės nacionalinio produkto augimo tempus pakankamai smarkiai, kad jie viršytų biudžeto deficito augimą. Ir mes gyvensime gerovės šalyje.

– Gerai, bet kodėl sakyti „ne“ tokiu ilgu sakiniu?

 

 

Related posts