BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS APIE ŽEMĖS ŪKĮ # 2020 – 01 – 09 AKTUALIJOS

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

APIE ŽEMĖS ŪKĮ

2020 – 01 – 08

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

2020-01-07

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą

2020-01-07

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos (toliau – agentūra) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu (toliau – priemonė).
Paraiškos pagal KPP priemonę priimamos nuo 2020 m. sausio 6 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Šiam KPP priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 2 000 000 Eur paramos lėšų.
Pagal KPP priemonę remiama gyvulininkyste užsiimančių ūkio subjektų veikla, susijusi su ūkinių gyvūnų draudimu nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų.
Pagal KPP priemonę remiami sektoriai:
1. galvijininkystė;
2. avininkystė;
3. ožkininkystė;
4. arklininkystė;
5. kiaulininkystė;
6. paukštininkystė.
Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas teikia vieną paramos paraišką. teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.
KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3d-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse (zum.lrv.lt, www.nma.lt).

Paraiškos priimamos Žemės ūkio ir melioracijos skyriuje. Informacija teikiama tel.: 58 056, 58 061.

Related posts