IŠMINTIS/KŪRYBA: ČIPOLINAS IR DIRSČIUKAS V # 2020 – 03 – 15

IŠMINTIS/KŪRYBA

ČIPOLINAS IR DIRSČIUKAS

V. 

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 

2020 – 03 – 15

„Nerami buvo praėjusi savaitė“

„Kodėl?“

Č.:

– Nerami buvo praėjusi savaitė?

D.:

– Kodėl?

Č.:

 – Juk koronavirusas aršiai puola!

D.:

 – Akivaizdu, pandemija vis labiau įsigalėja. COVID – 19 siaučia Europoje, Azijoje, smarkiai kerta Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Žodžiu, pasaulyje plečiasi bėda su galimo chaoso elementais, kurią įvairių šalių valdantieji bando sustabdyti. Imasi lyg ir griežtų priemonių, norai lyg ir dori, tačiau, manau,išlieka kelios būtyje sunkiai įveikiamos kliūtys – nevienoda žmonių prigimtis bei ryšiai civilizacijos terpėje. Juk tarp mūsų gyvena nustatytai tvarkai nuolankūs bei nepaklusnūs asmenys, o koreliacija skirtingose gyvenimo sferose labai sudėtinga, kad ligą lengviau įveikti. Taigi, ypatingą vertę tokioje kritiškoje padėtyje įgyja Homo sapiens sąmoningumas, jo padorumas,išmintis, o tai, deja, kaip matome, daug kur yra ganėtinai žemo lygio.

Č.:

 – Ar pastebi, jog akcentuojant COVID – 19 siautulį pasaulyje, stengiamasi nuslėpti ar bent jau sumenkinti daug baisesnę artėjančią krizę – pasaulio ūkio, moralės, kitų būties sričių katastrofą.

D.:

 – Žinoma, kad matau. Toks pojūtis jau gana seniai virpa mano būties terpėje. Tik nesutinku, jog tai artėja. Krizė visą laiką ruseno šalia, kol ją galėjo suvaldyti atsakingieji. Dabar, matyt, įveikti bėdą jau nebegali ar dėl kažkokių priežasčių nebenori. Kad žmonių akyse nebeaštrinti ir taip jau sunkios padėties, jie pasitelkė koronaviruso pandemiją, kad ši savo šešėliu pridengtų visaapimančią katastrofą. Sunku pasakyti, kuo ji baigsis. Ir čia akivaizdus skirtingos žmogaus prigimties pėdsakas – neapsakomas godumas.

Č.:

 – Kokia tavo savijauta?

D.:

 – Manyje rimtis. Atidus supančios aplinkos analizė. Stebiu nūdieniame pasaulyje vykstančius prieštaringus civilizacijos virsmo procesus bei darau išvadas.

Č.:

 – Ačiū. Iki!

D.:

 – Iki!

Related posts