IŠMINTIS/KŪRYBA: FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS KOVO 16 – 22 D. # 2020 – 03 – 16

  IŠMINTIS/KŪRYBA

FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS

KOVO 16 – 22 D.

JERONIMAS LAUCIUS, rašytojas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt) vadovas – linkėdamas FORTŪNIŠKOS gyvenimo meilės ir sėkmės

2020 – 03 -16

Šią visą neįprastą karantininę savaitę Fortūna linki nuolat pasikrauti GYVENIMO ENERGIJA, šiame tikėjimo Kūrėjo duotomis galiomis vaistažodyje atrasti sau sveikatos, Fortūnišką receptą pasisveikinti su Gyvenimu, reikštis Gyvenimo šventėje.

HIMNAS GYVENIMUI

Tą dieną, kai jam pasakė, kad medicina vargu ką begali padėti, jis pavadino lemtinga antrąja savo gimimo diena.

Naujai gimęs, jis su visa energija pasveikino tą PIRMĄJĄ NAUJOS BŪTIES DIENĄ, ir gyvenimą su ja.

Taip pat pasisveikino, pakvietė būti svarbiausiu gyvenimo šventės dalyviu.

Netrukus, kaip ir pridera, su dovanomis  į  šventę ėmė rinktis svečiai.

Pirmiausia į duris pasibeldė ateitis. Ji įteikė savo dovaną, parodydama žmogui  jo ilgą gyvenimo kelią, žadėdama visad būti tame kelyje kartu su juo.

Likimas, tesėdamas  ateities pažadą, pastatė tiltą į kitą krantą, kuriuo ir ėjo ateities nutiestas kelias.

Žmogus drąsiai perėjo nauju tiltu ir visą ateities dovaną nužymėjo  prasmingais darbais ir siekiais.

Į šventę, kuri dabar tęsėsi kiekvieną dieną, sugrįžo kažkur jo laukusi meilė, žadinantys gyvybinę energiją jausmai, iš visų pusių rinkosi puošnios, lyg kokios karalaitės, mintys ir svajonės.

Visi, kas tik beatėjo į jo gyvenimo šventę, su savimi atnešė ir energetinės sveikatos dovanėles. Žmogus mielai priiminėjo jas ir jautėsi vis stipresnis, sveikesnis, pilnas gyvenimo energijos.

Dabar ir buvę mažai veiksmingi, kažkur vis paklystantys vaistai įgavo naują galią, jie greitai surasdavo savo adresatą, tarsi kokie laiškanešiai aiškiai perskaitydavo vaistuose užkoduotas žinutes, kurios, sukėlusios  gyvybingas džiaugsmo sveikatos bangas, žadindavo  visas gamtos žmogui duotas jėgas.

Žmogus ne tik iki šiolei gyvena, dirba, kuria, bet ir pats tapo pavyzdžiu visiems tiems, kurie gyvybinės energijos ieško ir ją atranda kiekvienoje galimybėje, gyvenimo meilėje ir prasmingume, kurie gyvybinę energiją uždega gyvenimo noru, tikėjimo ateitimi azartu.

Kartą, po kelerių metų, jis sutiko gydytoją, anuomet  pranešusį tą žinią, kad medicina jau vargu ką begali jam padėti.

Nustebintas žmogaus žvalumo ir gyvybingumo  gydytojas pats paprašė jo sveikatos recepto.

Related posts