IŠMINTIS/KŪRYBA: PAMĄSTYMAI Ko sulauksime? # 2020 – 03 – 31

IŠMINTIS/KŪRYBA

PAMĄSTYMAI

Ko sulauksime?

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 

2020 – 03 – 31

. pamąstymuose mintijau bei akcentavau, jog geopolitinė erdvė akivaizdžiai keičiasi: jau vyksta naujas visuotinės pasaulinės tvarkos pertvarka. Tai ypač paryškina dabartinė koronavirusinė pandėmija. Ko gi sulauksime?

Stebėtojų spėliojimai

Pokyčių pojūtis duoda peno įvairioms spėlionėms. Mąstysenos plotmėje daug įvairių ateities virsmo prognozių – nuo kraštutinių iki apgalvotų atsargių. Dalis stebėtojų mano, jog pasaulis atsinaujins kardinaliai, t.y. atsidursime visiškai kitokiose (geresnėse/blogesnėse) būties sąlygose. Kiti gi teigia, jog iš esmės niekas nepasikeis.

Kas teisus? Kur šitame minčių labirinte kertinis akmuo? Dirstelėjęs į nūnai besirutuliuojantį pokyčių vyksmą pasaulyje, pastebiu, jog nemažos dalies apžvalgininkų minčių srautai krypsta į antraeilius, mano manymu, infrastruktūros dalykus.

Tuo tarpu aš giliai įsitikinęs, kad be esminio dorovinio atsinaujinimo toli priekin gerovės link nepažengsime. Juk dabartinės geopolitinės bendruomenės moralinio supuvimo lygį realybėje puikiai pailiustruoja kad ir koronaviruso pandemijos vyksmas.

Be kardinalios moralės viršenybės – jokio ženklaus progreso

Kas negirdėjęs bendruomenėje paplitusio gajaus posakio: „Drakonas žuvo – šlovė naujam drakonui!“, arba kito minties „šedevro“: „Visi tokie patys vagys!“? Tai pavyzdžiai, kaip blogio platintojai kovoja su padoriaisiais. Tuo tarpu pastarųjų visuomenėje daug, bet jie visiškai be reikalo kuklūs.

Šitoje vietoje, manau, verta dirstelėti į vakar internetinėje erdvėje pasirodžiusį vaizdo įrašą, kuriame du girti snargliuoti sugyvulėję nesubrendėliai koronaviruso plitimo fone viešajame transporte spjaudėsi, keikėsi, grąsino, įžeidinėjo kitus keleivius. Normali reakcija būtų tokia – už pakarpos ir pro duris! Deja… priimti įstatymai mat neleidžia skriausti su niekuo nesiskaitančių „vargšelių vaikelių“.

Paminėtu atveju susiduriame su būtyje aktyviai pasireiškiančiu negatyviu politiniu kontekstu. Manau, jog padorumas dar galėtų parodyti savo rūsčią valią „rinkimų“, jų „organizavimo“, atsakomybės nebuvimo dėl patikėto reikalo bei kitų negerovių aspektais, žinoma, jeigu jam didžioji dauguma bendruomenės tokią galią patikėtų…

Pamąstymų tema dirstelėjus į galimą ateities vizijos akivaizdu: artėja laikas, kai kiekvienam reikės apsispręsti dėl gėrio ar blogio prado pirmenybės, o pasirinkus nedorą neinkšti, kad pačiam negerai.

Argi ir toliau kantriai kęsime aukščiau paminėtus pasityčiojančius pavyzdžius? Kad ir posakius. Juk tų turinio reikšme atgrasių žodžių junginiai gajūs per amžių amžius, per visokias visuomenines formacijas („ – izmus)!

Ir tik nuo moralinio apsisprendimo bei ryžto priklauso, ko sulauksime: padoresnio gyvenimo ar tolesnės šlykščios blogio vilionės. Tai aktualiausia…

Related posts