IŠMINTIS: KELIOS BŪTIES SKVARBIOS MINTYS # 2020 – 05 – 10

IŠMINTIS

KELIOS BŪTIES SKVARBIOS

MINTYS

♦♦

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

2020 – 05 – 10

Dirst: nežinios fone dabartinis pasaulis kažin kur garma – akivaizdžias viso to pasekmes  teparodys reali būties ateitis.

Kad ir labiausiai priimtino turinio spėjimai telieka prielaida.

 

Related posts