IŠMINTIS: KELIOS BŪTIES SKVARBIOS MINTYS # 2020 – 05 – 22

IŠMINTIS

KELIOS BŪTIES SKVARBIOS

MINTYS

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

2020 – 05 – 22

Kai priešai keikia – kakštingalos čiulbėjimas, kai artimiausias draugas nesupranta – skaudi atskirtis.

Dvasinis ramumas – verta dėmesio būties vertybė.

Related posts