VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS – PANDEMIJOS FONE:  TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI # 2020 – 05 – 23

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

PANDEMIJOS FONE: 

TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Portale paskelbta: 2020 – 05 – 23

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

Tarybos posėdyje priimti sprendimai

(IŠRAŠAS)

2020-05-21

2020-05-20 Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai : (išrašas – www.dirst.lt ):

Taryba pritarė VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centro, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės, VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro, VšĮ Elektrėnų ligoninės 2019 m. veiklos ataskaitoms.

Nuspręsta nustatyti Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorei Justinai Zaleckienei, Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorei Ramunei Matonienei, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktorei Astai Dzikevičienei 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamąją dalį.

(…)

Nuspręsta pakeisti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją ir patvirtinti Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazijos nuostatus.

Nustatytas Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičius kiekviename sraute ir mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičius, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičius 2020–2021 mokslo metais.

(…)

Iš dalies pakeistas sprendimas „Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokykloms ir / ar atskiroms grupėms laikinai nedirbti vasarą“. Atsižvelgus į karantino paskelbimą bei susiklosčiusią situaciją, buvo atliktos tėvų apklausos, po kurių paaiškėjo, kad padaugėjo vaikų, kuriems dėl tėvų užimtumo vasaros metu teks lankyti ikimokyklinio ugdymo mokyklas ar atskiras grupes.

(…)

Patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planas. Jis tvirtinamas kiekvienais metais. Jame apibendrinama praėjusių metų situacija, numatomos prioritetinės gyventojų grupės, kurioms planuojama plėsti ar tobulinti socialines paslaugas.

Nuspręsta vegetacinės būklės pacientams ir (ar) pacientams, kuriems dėl sveikatos būklės išlieka medicininės priežiūros paslaugų poreikis po 120 dienų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo, giminaičiams negalint paciento pasiimti į namus ar kai jis negali būti apgyvendintas socialinės globos namuose, gydančiam gydytojui rekomendavus, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimą pratęsti. Patvirtinti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų įkainiai asmenims, kuriems reikalingos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos pasibaigus 120 lovadienių.

Patvirtintas Elektrėnų socialinės globos namų didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 38. Padidintas pareigybių skaičius trimis pareigybėmis: viena psichologo (dėl papildomų paslaugų šeimoms teikimo) ir dviem socialinio darbuotojo padėjėjo (dėl įstaigos paslaugų plėtros) pareigybėmis.

Iš dalies pakeistas Dušo, pirties ir skalbimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas. Padidėjus gyventojų senatvės ir neįgalumo pensijoms, dauguma šios paramos gavėjų negali pasinaudoti šiomis paslaugomis dėl pajamų padidėjimo, todėl padidintas pajamų dydis nemokamai paslaugai.

(…)

Nuspręsta nutraukti nemokamą keleivių vežimą reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais. Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimus, švelninančius karantino sąlygas.

(…)

Nuspręsta pakeisti Alyvų ir Bokšto gatvių Gilučių kaime geografines charakteristikas.

Suteikti Alksnių ir Kiškių gatvių Vilkabalių kaime pavadinimai.

Taryba nusprendė pakeisti Vievio gatvės pavadinimą į Semeliškių gatvę Semeliškių kaime. Suteikti Semeliškių gatvės pavadinimą esamai gatvei Zaulcų, Užupių, Karkučių, Šaltinių, Toleikių, Šeiriškių ir Skynimų kaimuose, pakeisti esamos Semeliškių gatvės charakteristikas Pakalniškių ir Pastrėvio kaimuose.

Nuspręsta panaikinti Lazdynų gatvės Vievio mieste registraciją, suteikti Alyvų gatvės Kloninių Mijaugonių kaime ir Liepiko gatvės Alesninkų ir Ausieniškių kaimuose pavadinimus.

Suteiktas Pakrantės gatvės pavadinimas suprojektuotai gatvei Naujųjų Kietaviškių kaime.

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt (Taryba, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos sprendimai).

Tarybos ir mero sekretoriatas

Related posts