IŠMINTIS: KELIOS BŪTIES SKVARBIOS MINTYS # 2020 – 06 – 27

IŠMINTIS

KELIOS BŪTIES SKVARBIOS

MINTYS

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

2020 – 06 –  27

Išmintingiesiems pastovus nesąmonių kartojimas nėra efektyvi įtikinimo priemonė.

Būtyje didžiausias rėksnys – nedorėlis.

 

Related posts