IŠMINTIS / KŪRYBA: KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE: LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ VII # 2020 – 06 – 29

IŠMINTIS / KŪRYBA

KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE:

LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ VII

GINTAUTAS ČERNECKIS, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas (Plungė)

2020 – 06 – 18

LAKONIKOS

CXLI

Lyg vienuolis,

davęs tylos įžadą,

girdžiu kalbantįjį

nesavu balsu

CXLII

Sielos žmogaus mintys

kaip darbštuolės bitės

aplanko gėlių žiedus

ir pakvimpa medumi.

CXLIII

Nepalikęs nuodėgulių

gauna kvietimą

į ugnies šventę

saulės šventykloje.

CXLIV

Savanaudis klumpa

vos pradėjęs eiti,

nes negali nusimesti

augančios kupros.

CXLV

Atsikratęs turėjimo pančių,

tyra širdim

artėja prie gražiausio –

ir tuščias tampa pilnu.

CXLVI

Muzika skamba gyvai,

jeigu meistras suderina

gyvenimo stygas

pagal vidaus ritmą.

CXLVII

Tiesa suplasnoja

lyg baltasis paukštis

džiaugsmo giesmėje –

draikosi kasdienybės voratinklis.

CXLVIII

Keistas žaidimas –

tas žiūrėjimas

į sielos šukes,

kad matytum save.

CXLIX

Ašara atklysta

iš kito pasaulio,

linksmam keleiviui

ji nesvetima.

CL

Gyvenimo srovės

pagauna troškimų vergą,

kuris, išsižadėjęs tėvo,

ieško prieglobsčio.

CLI

Akloji siela

grimsta į bedugnę,

bet aušros pasiuntinys

jau uždega žibintą.

CLII

Du sparnuoti palydovai

suka ratą virš galvos,

šaukiu baltąjį,

atsiliepia ir juodas.

CLIII

Sukietėjusi širdis

negirdi kvietimo

veržtis į kalno viršūnę,

kur atsiveria grožis.

CLIV

Skaidrus lūkestis

nugali baimės šešėlius,

ima šviesėti –

čia yra sodas.

CLV

Šventųjų garbintojai

braunasi prie altoriaus,

girdžiu, kaip tolimasis

gieda meilės himną.

CLVI

Piktoji dvasia

vėl taikosi kirsti,

meistro melodija

užmigdo nuodingąją.

CLVII

Pasilikę sustoja –

jie negirdi varpelio,

raginančio eiti

kaip vėjas veržlusis.

CLVIII

Velnio sėkla prigyja

nešvarioje sieloje

ir dvokiantis padaras

lipa ant sprando.

CLIX

Proto žaidimai

išmagnetina širdį,

kuri nepagauna

didingojo ritmo.

CLX

Širdis užsidega

ant brolybės tilto,

jos ugnis yra šventa

naujam statytojui.

(Bus daugiau)

Related posts