IŠMINTIS: KELIOS BŪTIES SKVARBIOS MINTYS

IŠMINTIS

KELIOS BŪTIES SKVARBIOS

MINTYS

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

2020 – 07 – 01

Mylėk savo artimą, bet tik tą, kuris vertas bei savas.

Saviškumas (artimumas) patikrinamas tik rūsčia būties realybe.

Related posts